Discussiegroep

Onderwerp: Nederland kreeg toch geallieerde bijstand Waarom niet

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.176 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Nederland zou geallieerde bijstand verleent krijgen maar warom wamen er geen geallieerde?
» Dit bericht is geplaatst op 5 februari 2005 20:07
Allert Goossens (moderator)
Beste Rob - ik heb een vriendelijk verzoek voor je.

Ik begrijp heel goed dat je veel vragen hebt en dat je deze graag beantwoord ziet. Maar het is niet de functie van dit forum om per dag enkele vragen van algemene aard op het forum te plaatsen. Daarbij zijn veel vragen die je stelt op te lossen door een aantal boeken te lezen over de oorlog in Nederland.

Je bent uiteraard van harte welkom om op onze site te lezen en aan de hand van wat je leest zo nu en dan een vraag aan het forum voor te leggen. Vooralsnog wil ik je vriendelijk verzoeken het aantal vragen zeer te beperken.

Dank je wel.
» Deze reactie is geplaatst op 5 februari 2005 20:12
edwin hoogschagen
Rob, ondanks onze neutrale opstelling hadden we wel degelijk plannen gemaakt samen met de fransen, belgen en britten in geval van agressie van duitse kant. het was de bedoeling dat troepen van deze landen op zouden rukken om zo een aaneengesloten front te vormen met het belgische, dat zo door liep tot ongeveer harderwijk. zo zijn er franse troepen opgerukt tot aan breda, en na de capitulatie hebben de franse troepen nog verder gevochten op bijvoorbeeld zeeuws vlaanderen. ook waren er een aantal aanvalsvluchten met britse en franse bommenwerpers op Waalhaven en bruggen bij Maastricht. ook waren er regelmatig patrouilles van britse schepen en vliegtuigen boven de noordzee. er was dus wel wat steun van de geallieerden, maar echt veel heeft dit natuurlijk niet uitgemaakt...
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2005 15:00
Allert Goossens
Beste Edwin - ik denk dat ik begrijp wat je wilt zeggen, maar het is niet helemaal waar wat je opschrijft. Ik wil dit graag aan je uitduiden.

Met de Engelsen waren geen afspraken gemaakt. Alleen de marine had - heimelijk - afspraken gemaakt over de vloot. Met de Britse opperbevelhebbers waren geen afspraken gemaakt. Er was wel een of twee keer een soort aftastend gesprek geweest, en onze attache was redelijk op de hoogte van de (on)mogelijkheden gezien de status van het Britse leger zelf. De verhoudingen Nederland - Engeland waren bijzonder matig. Dat had - los van traditionele concurrentie - zijn oorzaken in de gebeurtenissen in o.a. Zuid-Afrika (Boerenoorlog) en WOI (voornamelijk Britse torpedering van 25% van onze handelsvloot). Wel lag een verzegelde envelop bij onze militair attache in Londen, maar die was pas voor na een Duitse invasie bedoeld.

Met de Fransen is wel contact geweest - alhoewel dat volgens velen strijdig was met strikte neutraliteitsgedragingen. Onze attache Van Voorst Evekink was een gedreven militair vertegenwoordiger van ons land. Maar die contacten waren zodanig summier dat op 10 mei onze OLZ niet eens op de hoogte bleek van de exacte Franse plannen. Dit zou (helaas) grote gevolgen hebben voor zijn strategisch beleid. Hij vroeg op 10 mei maar liefst de versterking van vier complete divisie van de Fransen - een waanzinnige vraag natuurlijk!

De Belgen hebben nog de meeste contacten met onze militairen gehad. Er is zelfs over en weer - in cognito - geinspecteerd. Dat ging dan voornamelijk - je geeft het al aan Edwin - over het aansluiten van de Belgen op onze Peel-Raamstelling of het aansluiten van onze lopgraven op hun stelling langs het Albertkanaal. Wij waren al zover met de aanleg van ons defensiekanaal en de inrichting van de PR stelling dat wij niet wensten aan te sluiten op een linie bij Tilburg (de zogenaamde Oranjestelling - zo zou de niet-bestaande linie dan hebben geheten). De Belgen wensten hun natuurlijke barriere aan het Albertkanaal (waarover zij wel afspraken hadden met de Fransen en Britten) waar ook al veel versterkingen waren gebouwd niet op te geven. Voor ons bestond er overigens ook geen natuurlijk sterke linie bij Tilburg, terwijl dat bij de Peel-Raam wel zo was. De landen kwamen er niet uit. Overigens - ook Belgie en Nederland hadden geen sterke band. De Belgische pogingen om rond het Verdrag van Versailles een deel van ons zuidelijk grondgebied te claimen lag nog vers in ons geheugen.

Resultaat van dit alles was dat er een gat ten zuiden van de Peel-Raam stelling viel tussen het zuidelijkste puntje en de Belgische aansluiting op onze grens ter hoogte van Tilburg-oost. Hiervoor zouden wij oorspronkelijk de Lichte Divisie inzetten (ter verdediging van dit veel te grote gat).

Uiteindelijk kwam generaal Winkelman - vermoedelijk terecht - tot de conclusie dat wij geen hardnekkige verdediging konden voeren aan de PR stelling nu deze eenvoudig omtrekbaar was.

De reden dat de Fransen in west-brabant kwamen had niet zo zeer de achtergrond van hulp aan ons land. Hun enige insteek was om de Westerschelde veilig te stellen. Deze vormde immers de toegang tot Antwerpen, de zo voorname havenstad van Belgie. Zij trokken dan ook niet oostelijker dan nodig was en ook niet noordelijker. Dat zij tenslotte een deel van Zeeland (Zuide-Beveland en Walcheren) verdedigden was meer een gevolg van het feit dat zij westelijk naar die contreien waren teruggetrokken. Ze leden daar overigens best zware verliezen, en verloren zelfs een generaal. De activiteiten van de Franse luchtmacht stonden louter in het teken van steun aan hun troepen alhier.

De Britse hulp was na 10 mei uiterst summier, en dan alleen zo ingegeven dat iedere volgehouden strijd bij ons hun BEF (British Expeditionary Forces) zou helpen. Niet omdat NL nou zo'n vriendelijke bondgenoot was. De Britten hadden nogal een (traditionele) hekel aan ons. Hun hulp bestond uit een aantal kleine bombardementen op Waalhaven en (het toen al heroverde) Ypenburg. Voorts werden enkele jagersweeps voor onze kust gehouden door de RAF, en werden een handvol kleine marine eenheden naar ons land gestuurd. Deze deden amper wat. Landmacht inzet was beperkt tot een demo-party in Hoek van Holland (de Britten wilden niet dat onze olie aan de Duitsers zou vervallen - wat uiteindelijk voor 95% wel gebeurde) en een klein bataljon wat in Hoek van Holland bleef en jammerlijk vluchtte na het bombardement op Rotterdam.

De aanvallen van de geallieerde luchtmachten op de bruggen bij Maastricht waren ingegeven door het feit dat de Maas de eerste drie dagen van het Duitse offensief de sleutel tot de Duitse logistiek vormde. Alle Duitse eenheden (in Maastricht bijvoorbeeld al twee pantserdivisies) moesten over de Maas heen. Vandaar dat aanvallen op de bruggen - die zwaar verdedigd werden - van groot belang waren voor de geallieerden. Dat dit onze zaak totaal niet hielp (Limburg werd niet verdedigd - m.u.v. de Maasovergangen voor korte tijd) is evident.
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2005 15:30
Totaal berichten: 5
Ja, sorry misschien verkeerd begrepen.
Zal het in vervolg doen!

Groetjes Rob Timmermans
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2005 18:09
Totaal berichten: 134
Bedankt voor je reactie Allert, zo staat het idd wat nauwkeuriger opgeschreven. interessant, voor mij ook verhelderend!
» Deze reactie is geplaatst op 7 februari 2005 12:22
» Dit onderwerp is gesloten
2554