Discussiegroep

Onderwerp: 8 R.I. herdenking op 2e Pinksterdag 16 mei 2005

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 849
3.046 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Herdenkingen, monumenten en evenementen
Onze Dodenherdenking in het jaar 2005

Volgens oude traditie zullen wij op Tweede Pinksterdag 16 mei 2005, weer onze gesneuvelde kameraden van de meidagen 1940 herdenken op de plaats waar het 65 jaar geleden gebeurde en die wij nooit uit onze gedachten kunnen zetten, de Grebbeberg.

Evenals in voorgaande jaren zullen wij hiervoor geen afzonderlijke uitnodigingen aan leden en donateurs doen uitgaan. Dankzij de intensieve samenwerking met Defensie kunnen wij alle bezoekers een zitplaats garanderen. Er is dus voor ieder van U een plaats, waarbij U er, naar wij vertrouwen, begrip voor heeft dat wij de voorste rijen reserveren voor speciale gasten, waaronder de burgerlijke en militaire autoriteiten.

Mocht deze mededeling ook maar op enigerlei wijze vragen bij U oproepen, aarzel dan niet contact op te nemen met de secretaris van de Commissie van Bijstand en Advies, H.J. Barrau. Zijn telefoonnummer is 0318 – 52 30 77.

Zoals elk jaar zal de herdenking beginnen met onze Stille Tocht vanaf het paviljoen "Le Maquisard" (bij Ouwehand’s Dierenpark) naar de erebegraafplaats de Grebbeberg. De stoet vertrekt om 12.15 uur en zal omstreeks 12.30 uur op het ereveld aankomen. Wij hopen dat al diegenen die zich daartoe in staat achten aan deze Stille Tocht zullen deelnemen.

Deelnemen aan de Stille Tocht is echter minder belangrijk dan deelnemen aan de herdenking zelf. Het is een uniek gegeven dat vrijwel op de dag af 65 jaar na de Slag om de Grebbeberg veteranen en hun nabestaanden in zo grote getale bij de plechtige herdenking van hun gevallen kameraden aanwezig zijn. Het is en blijft een bijzondere gelegenheid waarbij het samenzijn wederkerige steun inhoudt. Vandaar onze nadrukkelijke oproep aan u allen de gang naar de Grebbeberg te maken en met alle anderen te herdenken.

Graag vestigen wij ook Uw aandacht op de mogelijkheid na afloop nog wat na te praten. Het Informatiecentrum met zijn overzicht van de gebeurtenissen in 1940 biedt daarvoor een goede gelegenheid. De Koninklijke Landmacht zal daarbij met een cantinewagen aanwezig zijn, zodat U niet op een droogje hoeft te zitten. Een andere mogelijkheid tot contact wordt geboden door een bezoek aan de Gedachteniskapel aan de Herenstraat te Rhenen. Ook daar staat de koffie klaar en zal de Ontvangstcommissie U graag begroeten.

Het verloop van de plechtigheid is als volgt:

1. Gewijde muziek en klokgelui tijdens de aankomst van de Stille Tocht
2. Intreden vaandelwacht van het 11e Bataljon "Grenadiers en Jagers"
3. Openingstoespraak door de Voorzitter van de Vereniging 8 RI-1940
4. Gewijde zang
5. Meditatie door Pastor Brugman uit Arnhem
6. Gewijde muziek
7. Dodenappèl 8 R.I. – 1940
8. Gewijde zang
9. Taptoe
10. 1 minuut stilte, gevolgd door het signaal "Voorwaarts"
11. Wilhelmus
12. Kranslegging bij het monument van 8 R.I. – 1940
13. Uittreden vaandelwacht
14. Défilé langs de graven

Na afloop van het officiële gedeelte is er zoals U al kon lezen gelegenheid tot onderling contact en kennismaking, zowel op het ereveld als in de gedachteniskapel.

Het bestuur en de Commissie wensen U een waardige en mooie herdenking toe op deze altijd weer tot nadenken stemmende dag.
-----

Bovenstaand bericht is overgenomen uit de 8 R.I. Krant van 23 maart 2005, nummer 158. Deze herdenking is ook voor andere geïnteresseerden vrij toegankelijk.
» Dit bericht is geplaatst op 13 april 2005 21:42
Totaal berichten: 1
Is er een mogelijkheid om van het station Rhenen naar de herdenkingsplaats te komen? Ik kom met de trein vanuit Deurne.Ik wil ook graag meelopen met de Stille Tocht.Met vriendelijke groeten, Gerda Braam.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2005 15:40
Totaal berichten: 2
Na aankomst op station Rhenen , op het viaduct linksaf richting ouwehands dierenpark . Aan deze weg liggen zowel het vertrekpunt tbv de stille tocht en de begraafplaats .
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2005 18:30
Totaal berichten: 17
Als kleine aanvulling moet ik helaas meedelen dat het informatiecentrum met de nieuwe tentoonstelling (nog) niet open is. Weliswaar was de oplevering een week voor 4 mei, maar er zijn met name op het gebied van beveiliging een aantal nog uit te voeren werkzaamheden.

Fred Bijsmans
Hoofd Binnenland en Voorlichting Oorlogsgravenstichting
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2005 19:22
Stichting de Greb
We hopen uiteraard dat er morgen weer veel mensen op de traditionele herdenking aanwezig zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2005 14:55
Totaal berichten: 1
In de mei dagen hebben onze ouders dikwijls militairen uitgenodigd
om 'savonds langs te komen om wat te drinken en ergens anders te zijn
dan in de school, vlak bij ons,waar zij waren gelegerd,ik was toen 11 jaar.
Na de overgave kwamen verschillende militairen,waaronder ook officieren,
bij ons langs om uit te huilen en er was er een bij die de koninglijke fam.
had weggebracht naar Ijmuiden.
Mijn vader had een klein dagboek bijgehouden en daar was ook vermeld dat
velen het niet eerlijk vonden dat prins Bernard ook weg ging daar andere
dienst plichtigen ook niet naar huis konden of vluchten.
Dit alles komt na jaren weer naar boven bij het lezen van de z.g.desertie
van sergant Meijer en de uitvoering van de doodstraf.
Was de vlucht van prins Bernard ook geen desertie? Voor troonopvolging
hoefde hij niet meer te zorgen want die waren er al.
Opm.heb als dpl.gediend in Indonesie en tot driemaal toe in een ere vuurpeleton diest gedaan bij een mil.begravenis,dus weet ik wat het is.
» Deze reactie is geplaatst op 16 mei 2005 13:08
Totaal berichten: 143
Ik denk niet dat je kunt spreken van desertie. Bernhard had geen operationele functie in het leger. Hij was als ik mij goed herinner, inspecteur van de krijgsmacht. Hij commandeerde geen troepen of was bij de generale staf. Als lid van het Koninklijk Huis heeft hij de opdracht van Generaal Winkelman gehad om Nederland te verlaten. Zowel Koningin Wilhelmina als Prins Bernhard wilden absoluut niet vertrekken. Wilhelmina wou naar de Grebbenberg en Bernhard wilde naar Zeeland om daar de strijd voort te zetten. Winkelman heeft de grootst mogelijke druk uitgeoefend om hun te laten vertrekken. Je kunt alleen deserteren wanneer je onder de krijgstucht staat. En als Bernhard dat was dan kreeg hij een order van Winkelman als opperbevelhebber om te vertrekken. Hij heeft dat dus niet in z'n eentje besloten. Los daarvan denk ik dat Bernhard onschatbare diensten heeft bewezen aan de Nederlandse zaak tijdens de oorlog.
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2005 01:14
» Dit onderwerp is gesloten
2554