Discussiegroep

Onderwerp: verzet

Totaal berichten: 3
3.386 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
Kan iemand mij vertellen of er iets bekend is over het verzet in Rhenen tijdens de WOII en de rol die zij gespeeld hebben?
» Dit bericht is geplaatst op 28 december 2002 15:04
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ben, er is enige tijd geleden een boek uitgekomen over Rhenen 1940-45 van de auteur H.P. Deys. Hierin staat ook e.e.a. over het verzet. Mocht je dit boek nog niet in bezit hebben, het is nog te verkrijgen. Via de website van de historische vereniging Rhenen kun je in contact treden met hen http://www.oudrhenen.nl). De kosten zijn naar ik meen 10 hollandse guldens.
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2002 19:40

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554