Discussiegroep

Onderwerp: 46e R.I.

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 3
3.023 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht...
Geachte lezer,

Wellicht weet iemand iets af van onderstaand regiment:
M.C.-111-46 R.I
46e Regiment Infanterie IIIe Bat.
Mitr. Comp.

Militairen van dit regiment zouden op de Grebbeberg gevochten hebben.

Reacties zie ik graag tegemoet.
» Dit bericht is geplaatst op 8 mei 2005 16:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nee, niet op de Grebbeberg.
Wel in de nabije Betuwestelling.
Als u nadere informatie wilt ( tav de juiste locatie en de inzet van het onderdeel ) kan ik u absoluut verder helpen.
Laat maar horen.
Het gaat trouwens niet om een regiment, maar om de mitailleurcompagnie van het 3e bataljon van ( inderdaad ) het 46e regiment infanterie.
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 17:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Overigens: van het 46e REGIMENT hebben inderdaad militairen op ( of in dit geval liever vlak achter ) de Grebbeberg gevochten.
Maar die behoorden tot het 1e bataljon ( waarbij de MC in de Betuwe achtergebleven is ) en NIET tot het 3e bataljon.
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 17:05
Totaal berichten: 3
Geachte mijnheer Groenman,

Hartelijk dank voor Uw uiterst snelle reactie.
De gegevens die ik in mijn bericht heb vermeld staan op het legitimatiebewijs van mijn vader. Ik schreef over regiment, omdat dat op een ronde stempel staat die op de legitimatie geplaatst is. Daar staat 46e Regiment Infanterie IIIe Bat. Mitr. Comp.
Mijn vader heeft eigenlijk zelden iets over de oorlog verteld. Wel schijnt hij ook in een kazemat gezeten te hebben.
Als U mij nadere informatie wilt verstrekken, dan is dat uiteraard zeer welkom.
Bij voorbaat dank.
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2005 17:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik stuur binnenkort een kaart van de Betuwestelling op.

Daarop is dan te zien dat III - 46 RI het zuidelijke deel van het vak van 46 RI oost van Kesteren bezette, 2 tirailleurcompagnien in de z.g frontlijn en een in de z.g voorposten.
De MC ( MC - iII ) stond onder commando van res.elt De POEL en bestond uit maar 2 secties met in totaal 8 zware mitarilleurs. Sectiecommandanten waren res.elt Nocker en res.elt Bakker.
Van Nocker weet ik dat zijn sectie stond opgesteld in de voorposten, waarschijnlijk iets noord van Opheusden. Zijn positie wordt op de kaart niet precies aangegeven (ik neem aan bij Manuswaard ), maar er is een rapport van de regimentscommandant, waarin Nocker wordt geprezen, omdat hij, net als de andere onderdelen in de voorposten, tot het moment van de algemene terugtocht op 13 mei ( 17.00 uur ) op zijn post is gebleven.

De sectie van bakker moet dan in de frontlijn hebben gelegen.
In die frontlijn waren een aantal kazematten opgenomen ( zie kaart: S5, S6, G7, G8, P9 ( misschien G9 ), G 10 en P 11 / S staat voor " stekelvarken ", G voor gietstalen koepelkazemat en P voor Pag/antitank kazemat ).
Omdat uw vader, zoals u stelt,in elk geval zekere tijd in een kazemat gelegerd moet zijn geweest, neem ik aan dat het om een van de juist genoemde gaat. De beide S-kazematten zullen er zeker nog zijn en misschien ook de Pkazemat.

Het Stafwerk besteedt weinig of geen aandacht aan MC - III, waarvan ik helaas ook geen verslag heb ( of ik ben er destijds bij een bezoek aan het IMG niet aan toegekomen of het was er gewoon niet ).
De reden voor die geringe aandacht in het Stafwerk zal te maken hebben met het feit dat de Duitsers ( in de Betuwe toch al niet zo sterk ) in het noorden nauwelijks aandrongen en niet eens door de voorposten kwamen. Feitelijk is alleen zuidelijker ( Bij Ochten ) echt strijd geleverd.

De sectie van uw vader zal daardoor waarschijnlijk niet veel gevechtsactiviteit hebben gezien, men lag immers steeds ( achter de voorposten ) in de 2e lijn.Waarmee zijn ervaringen natuurlijk niet onderschat mogen worden.
Alleen op 13 mei, toen een doorbraak bij Ochten dreigde zijn er enkele zware mitrailleurs uit de kazematten gehaald ( die immers vanwege hun vaste opstelling maar een beperkt schootsveld hadden )om een flankbedreiging vanuit het zuiden tegen te gaan.
De iets noordelijker opgestelde MC van het 2e bataljon ( MC - II, waarvan ik wel een verslag heb ) meldt wat meer activiteit, maar dat kwam omdat men o.a het steunpunt De Spees bij de Rijn bezette en van daaruit " feeling " had met de ontwikkelingen op de tegenover liggende Grebbeberg.

MC - III is later op de 13e als gevolg van het algemeen bevel om terug te trekken ( na de Duitse doorbraak op de Grebbeberg, waardoor ook de Betuwestelling in de lucht kwam te hangen ) met de rest van het regiment terechtgekomen in Vianen ( verzamelpunt voor Brigade A ).

De kaart komt dus op korte termijn.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2005 10:49
Totaal berichten: 3
Mijnheer Groenman, hartelijk dank voor alle informatie die ik tot dusverre van U heb mogen ontvangen.

Onlangs kwam ik nog een ander documentje tegen:
Mijn vader is ook nog dienstplichtig geweest bij 6-I-Regiment Technische Troepen R.I.M.I. - Rayonwerkplaats Oost in naar de plaats van afzender aangeeft Enschede. Dit in de periode van 1 oktober 1945 t/m 28 december 1946, maar dus niet in de oorlogsperiode. Deze werkplaats is in 1946 naar Deelen verhuisd. Is U hier nog iets over bekend of moet ik dit bericht dan elders plaatsen.

Met vriendelijke groet.
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2005 16:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Helaas, dat valt buiten mijn ressort.
Misschien het IMG of een Veteranenorganisatie?
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2005 19:54
» Dit onderwerp is gesloten
2554