Discussiegroep

Onderwerp: Informatie over korporaal P. Smeets van I-III-22 RI

Totaal berichten: 1
4.253 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Kort geleden heb ik ontdekt dat mijn grootvader (P. Smeets, geb. 19-11-1914 + in 1990) als korporaal bij I-III-22 RI, onder commando van res KAP J.H. Peeters, heeft gediend. Hij heeft er nooit over verteld, behalve één keer tegen mijn oma, die er korte aantekeningen van heeft gemaakt.
Het kwam op het volgende neer: Met zijn sectie van 35 man moest hij een stelling verdedigen tegen S.S.-troepen die in golven aanvielen. De verbindingen met het achterland waren verbroken, de munitie raakte op. Zijn sectie werd gedecimeerd tot 7 man. Plotseling stopten de aanvallen, klaarblijkelijk omdat ergens anders een doorbraak was geforceerd. De groep overlevenden heeft uiteindelijk de stelling verlaten om contact te maken met eigen troepen. Na de capitulatie is terug gemarcheerd naar Utrecht voor registratie en indeling bij het 26e Opbouwcorps te Hooghalen.
Veel meer gegevens heb ik niet. Ik zoek hulp bij het vinden van informatie, onder andere over de locatie van de gebeurtenissen rond het 22e RI.
» Dit bericht is geplaatst op 14 mei 2005 16:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De vraag wordt verplaatst naar de rubriek " gezocht ", waar hij meer thuishoort.
Over de genoemde eenheid heb ik wel informatie.
Ik kan meteen al wel zeggen dat het niet om een SS-aanvalsactie ging.
De SS heeft namelijk niet in die sector geopereerd.
Ik kom er in een later stadium dus ( in genoemde andere rubriek ) op terug.
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2005 17:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het klopt dat res.kapitein Peeters bevelhebber was van 1 - III - 22 RI, maar verder is het door uw grootvader vertelde verhaal in hoge mate onwaarschijnlijk.Ik zal u zeggen waarom.

III - 22 RI ( inclusief de 1e compagnie ) was in mei 1940 gepositioneerd in de Hoofdweerstandsstrook, west van Veenendaal. Je zou ook kunnen zeggen ingeklemd in de hoek van de spoorlijnen Veenendaal - Rhenen en Veenendaal - Arnhem. III - 22 RI heeft geen directe Duitse aanval te verduren gehad.
De Duitsers ( sowieso geen SS ) zijn hier niet verder gekomen dan de voorposten.
In die voorposten is wel strijd geleverd ( o.a bij de Engelaar en het steunpunt Slaperdijk ), maar door militairen van I - 22 RI ( en dus niet van III - 22 RI ).De frontlijn ( waar III - 22 RI stond opgesteld ) was nog volkomen intact en niet aangevallen op het moment van de algemene terugtocht in de avond en nacht van de 13e mei.
III - 22 RI is volgens plan teruggetrokken op Odijk. Een compagnie (misschien de 1e, maar dat kan ik op dit moment niet achterhalen ) heeft tijdelijk een scherm gevormd ter hoogte van Maarsbergen ter dekking van de terugtocht, maar is zonder ontmoeting met de Duitsers eveneens in Odijk terecht gekomen. Er is daarna nog wel sprake geweest van verplaatsing naar het Oostfront van de Vesting Holland, maar in de praktijk is het er niet meer van gekomen.
Het verhaal over decimering van uw grootvader's sectie kan ( afgezien van bovenstaande redenen ) overigens alleen daarom al niet kloppen dat het totaal aantal dodelijke slachtoffers van HEEL 22 RI in de meidagen "slechts " 3 bedroeg. Alle 3 slachtoffers vielen in de omgeving van Renswoude, dus bij de voorposten.

Als hij in de meidagen inderdaad deel uitmaakte van 1 - III - 22 RI kan uw grootvader nooit hebben meegemaakt wat u in uw bijdrage schrijft. De enige mogelijkheid is dat hij verplaatst is naar een ander onderdeel. Maar zelfs dan lijkt het me nog steeds onwaarschijnlijk. Alleen op en rond de Grebbeberg hebben zich situaties voorgedaan die enigszins in de buurt zouden kunnen komen. Nergens anders.

U kunt, denk ik , het best het verslag opvragen van res.kap. Peeters, dat (ik heb goede reden om aan te nemen dat er inderdaad zo'n verslag bestaat )aanwezig is op het Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag; smg@army.dnet.mindef.nl
Richt uw e-mail aan een van heren Smit of Blom.
Zelf heb ik wel wat verslagen van I - 22 RI, maar die van het 3e bataljon mis ik.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2005 11:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Geachte heer Groenman,
Dank voor uw snelle reactie!
Ik had al een donkerbruin vermoeden dat er dingen niet klopten aan het (overgeleverde) verhaal.
Er was ook een verhaal(tje) dat mijn opa Grenadier is geweest. Dat was voor mij een interessant item, want ik ben Jager. Dankzij de Groot Verlofpas van de res KAP Peeters had ik dat al min of meer ontkracht. Tenzij hij inderdaad is overgeplaatst. Ik neem contact op met het IMG in Den Haag en laat het u weten als ik meer informatie tegenkom. Heeft men daar een databank van militair personeel?
Ik heb vandaag een bezoek gebracht aan de Erebegraafplaats in Rheenen en was onder de indruk.
Hartelijke groet,
Niek Scholts
res MAJ der Jagers
-----Oorspronkelijk bericht-----
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2005 08:55
Totaal berichten: 1
Het steunpunt Slaperdijk stond, na "vertrek"van de bevelvoerende luitenant , onder commando van mijn broer, Hendrik Ebbeling, geb in 1915, nadat hij telefonisch tot sergeant-majoor was bevorderd. Het steunpunt heeft het langer volgehouden dan de hoofmacht en heeft zich pas moeten overgeven, toen geen voedsel of munitie meer over was. Zij hebben vijf dagen lang een eenheid van de Wehrmacht tegengehouden. Mijn broer is later onderscheiden met het bronzen kruis. Alles is vastgelegd bij de afdeling Militaire Historie van het Ministerie van defensie.
» Deze reactie is geplaatst op 3 april 2013 15:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In het verslag van kapitein van Diffelen wordt uw broer grote lof toegezwaaid. Ik neem aan dat u dit fragment kent:

“In de tweede plaats moet met zeer veel lof vermeld worden de sergeant Ebbeling van MC – I, die toen de bezetting van de Slaperdijk en Wolfshaar er vandoor ging achterbleef met ca. 20 man en het steunpunt Slaperdijk daarmee bezet hield. Hij gaf gedurende den geheelen dag aan deze menschen zeer krachtig leiding. Bleef zeer actief, moedig en rustig. Zond zelfs ondanks de zwakke bezetting patrouilles het voorterrein in en is in de kritieke uren een groote steun geweest voor mij en de anderen. Dat hij den volgenden dag toen de bezetting van het steunpunt teruggekeerd was de reactie van de uren ondervond , doet aan zijn prestatie op het moeilijke moment niets af”.
» Deze reactie is geplaatst op 4 april 2013 14:08
Totaal berichten: 1
Mijnheer Ebbeling,
heeft uw broer ook het verzetsherdenkingskruis ontvangen?

mvg,
Rik van Velzen
» Deze reactie is geplaatst op 13 november 2016 18:31

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554