Discussiegroep

Onderwerp: Battlefieldtour Betuwestelling en Grebbeberg op 11 juni 2005

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 9
2.902 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Stichting De Greb
Battlefieldtour Betuwestelling en Grebbeberg

Op zaterdag 11 juni 2005 organiseert Stichting De Greb een battlefieldtour naar de Betuwestelling en de Grebbeberg. U wordt ’s ochtends ontvangen met kop koffie of thee in café-restaurant ’t Viaduct daarna wordt er een door ons een uitgebreide lezing verzorgd over de gevechten in de Betuwestelling en de Grebbeberg in de meidagen van ’40. Aansluitend gaan we per touringcar enige opmerkelijke delen van de voormalige Betuwestelling bezoeken. Na de lunch in ’t Viaduct is er ’s middags vervoer naar de Militaire Erebegraafplaats waar een rondleiding over de Grebbeberg zal beginnen.

Overzichtelijk gerangschikt is ons programma als volgt:

- 9.00 - 9.15 uur Ontvangst met koffie of thee in café-restaurant ‘t Viaduct, Grebbeweg 1, Rhenen (gelegen direct naast het NS-station).

- 9.15 uur Aanvang lezing over de meidagen van ’40. Deze lezing dient tevens ter ondersteuning van de veldexcursie naar de Betuwestelling en de Grebbeberg.

- 10.30 uur vertrek per touringcar naar de Betuwestelling. Bezocht zullen ondermeer worden de restanten van de Linge-inundatiesluis en de kazematten van de voormalige Frontlijn gelegen bij De Spees annex Liniedijk.

- 13.15 – 14.15 uur terug in ‘t Viaduct voor een goed verzorgde lunch.

- 14.15 – 14.30 uur vertrek per touringcar naar de Militaire Erebegraafplaats en begin van de rondleiding over de Grebbeberg.

- 17.30 uur einde van de rondleiding bij de voormalige commandopost van majoor Landzaat. Vanaf dit punt is het nog ongeveer 600 meter lopen terug naar ’t Viaduct.

De kosten voor deelname aan dit unieke programma bedragen € 22,50 per persoon. In dit bedrag is alles inbegrepen: ontvangst met koffie/thee, lezing, lunch, vervoer en beide rondleidingen.

U kunt zich tot woensdag 8 juni a.s. aanmelden voor deelname door € 22,50 over te maken naar Rabobank rekeningnummer 39 70 31 637 ten name van Stichting De Greb Wageningen onder vermelding van Battlefieldtour alsmede uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres. Wij verzoeken u ook om even per e-mail uw aanmelding aan te kondigen (hj.brons@chello.nl of info@grebbeberg.nl)

Voor nadere informatie en/of telefonische aanmelding kunt u contact opnemen met Hans Brons van Stichting De Greb (0317-420608 of e-mailadres hj.brons@chello.nl).
» Dit bericht is geplaatst op 18 mei 2005 17:25
Totaal berichten: 22
Verzoek aan deelnemers om bij aanmelding ook even een e-mail te sturen naar Hans Brons (hj.brons@chello.nl of rbol@grebbeberg.nl)! Op die manier kunnen we deelnemers beter informeren over het programma en evt. ontwikkelingen.

Heeft u zich al aangemeld door het bedrag over te maken? Stuur alsnog even een e-mail.

Bij voorbaat dank,

Namens Stichting De Greb,
Rutger Bol / Hans Brons
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2005 21:57
(redactie)
Totaal berichten: 849
Update 2 juni 2005: Veel bezoekers van de Grebbedag hebben aangegeven dat ze met name de lezingen op 11 juni a.s. niet willen missen en graag zouden zien dat de battlefieldtour wordt verzet. Daarom heeft Stichting De Greb besloten de Batllefieldtour te verplaatsen naar zaterdag 24 september.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2005 16:12
» Dit onderwerp is gesloten
2554