Discussiegroep

Onderwerp: Onderdeel en lot van Vaandrig N.F Roos ...?

» Dit onderwerp is gesloten
Wim Angenent
5.658 keer gelezen
15 reacties
Categorie: Gezocht...
Volgens legerorder 512 uit 1939 diende N.F Roos van 6R.I als vaandrig
ingedeelt te worden bij 8R.I

De oorloggravenstichting geeft als onderdeel van Vaandrig Nicolaas Franciscus Roos
dan ook 8 R.I op en gesneuveld op 21-05-1940 te Dunkerque, dépt. Pas de Calais (FR)
De naam komt dan ook voor op de gedenksteen in Frankrijk.

Echter te Barendrecht is een gedenkmonument , de tekst op deze gedenksteen
te Barendrecht luidt:
'3E GRENSBATALJON ter nagedachtenis aan hen die hun leven lieten in de
meidagen van 1940 - Barendrecht hefbrug wieldrecht met daarop de naam van N.F Roos. (vaandrig?)

In boek 'Doodenwacht bij onze gevallenen ' (3e Druk) komt N.F Roos niet voor.

Vraag is dan ook :
Waar sneuvelde N.F Roos ??
Behoorde hij bij 8 R.I (en hoe kwam hij dan in Frankrijk ??)
of bij het 3e Gr.Bataljon (en dan mogelijk opvarende SS Pavon)??
Of zijn er 2 geneuvelden met de naam N.F Roos ??
» Dit bericht is geplaatst op 28 mei 2005 10:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens mijn gegevens is N.F Roos inderdaad op de Pavon omgekomen.
Hij zou, tijdens de mitraillering van het zinkende schip, overboord zijn gesprongen en verdronken. Een ooggetuige heeft dit verhaal in 1999 verteld.
Als onderdeel wordt opgegeven 3 - 3 GB.

Het is echter ook zo dat hij voorkomt op de lijst van de 8e compagnie PAG
( cahier van Moorsel ) en bovendien staat zijn naam inderdaad ook op dat herdenkingsteken bij de Barendrechtse brug. Wat op zichzelf ook zou duiden op 3 - 3 GB.

Volgens mijn lijst zijn er tijdens de meioorlog minimaal 3 militairen met de naam Roos gesneuveld, maar daar is maar een bij met de voorletters N.F.
Als je wilt kan ik je de bijzonderheden van de andere " Rozen " ook wel geven.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2005 10:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nog wat extra gegevens

De 3e ( en 4e ) compagnie zijn pas op 9 april toegevoegd aan 3 GB.
Ze waren gevormd op 30 januai en samengesteld uit allerlei grenswacht - en dekkingsdetachementen. Misschien ligt hier de/een connectie met 8 RI?

Verder is NIET de complete 3e compagnie van 3 GB op 10 mei afgemarcheerd naar de Hoekse Waard.
Een sectie van 3 -3 GB ( en eveneens een van 4 - 3 GB ) was op dat moment ingedeeld bij het Grensbataljon Jagers. Op die manier zou een gedeelte van 3 - 3 GB in Frankrijk terechtgekomen kunnen zijn.
Misschien dat de Stafwerken over Brabant en/of Zeeland hier uitkomst kunnen bieden.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2005 11:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat Roos op de herdenkingsplaat bij de Barendrechtse brug staat zegt natuurlijk niet dat hij DAAR ook geweest moet zijn.
Deze plaat was bestemd voor ALLE militairen van 3 GB, die sneuvelden in de meidagen van 1940. Inclusief de slachtoffers van de PAVON.
De enige lijn van 3 - 3 GB naar de PAVON schijnt mij te lopen via het in de vorige bijdrage genoemde Grensbataljon Jagers.Er moet dan natuurlijk nog wel worden gekeken of er inderdaad militairen van dat onderdeel richting Frankrijk zijn vertrokken, maar dat lijkt niet onwaarschijnlijk.

De weg van de Hoekse Waard naar Frankrijk kunnen we m.i gewoon schrappen.

Vaandrig Roos komt trouwens op geen enkele kaderlijst voor, niet op die van 3 GB en evenmin op die van het Grensbataljon Jagers.
Het is natuurlijk wel zo dat niet alle kaderlijsten compleet zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2005 12:13
Allert Goossens
Er zijn in Walcheren enkele leden van 3RI en 3GB terecht gekomen, samen met veel eenheden van de Peeldivisie (vooral vak Asten). Hiervan zouden enkele personen over de Westerschelde kunnen zijn gekomen. Bekend is dat een handvol Nederlandse militairen met Franse en Britse eenheden meevluchten. Ook hier bleek overigens de marine (relatief) over de strijdlustigste mensen te beschikken, daar vele marinemensen zonder dralen de strijd voort wilden zetten. Nu zit het avontuurlijke de marineman natuurlijk (vaak) in het bloed ...

Ook zijn militairen van 3GB (GB Jagers) direct de grens met Belgie overgestoken en zodoende op een route richting Duinkerken terecht gekomen. Het is allezins aannemelijk dat Roos op een van deze wijzes in Duinkerken terecht is gekomen.

Ik ben het met Hajo helemaal eens dat vermelding op gedenktekens vaak alleen iets zegt over verbondenheid met een onderdeel - niet per definitie met de locatie.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2005 13:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van het GBJ is in elk geval een deel van de 1e en 2e compagnie op 12 mei over Rijsbergen naar Antwerpen vertrokken. Daarbij waren ook 2 stukken PAG
( ik vermeld dit voor de volledigheid omdat er immers ook de vermelding is van de naam van Roos op de lijst van de 8e comp. PAG ). Een verder spoor heb ik niet kunnen traceren ( tot dusver ).

Van de 3e compagnie is absoluut niemand die richting uitgegaan.
Deze is op 10 mei naar de Peel-Raamstelling gestuurd en daarna deels krijgsgevangen gemaakt en deels uitgeweken naar de Vesting Holland.

Het grootste deel van de 4e compagnie is WEL via Antwerpen in Noord-Frankrijk terechtgekomen, maar kon door de Duitse opmars niet uitwijken naar Engeland. De Pavon wordt in dit verband niet genoemd.

De enige directe aanwijzing dat militairen van het GBJ op de Pavon terecht kunnen zijn gekomen wordt geleverd door in het Stafwerk - zeeland afgedrukte lijst met ( waarschijnlijk ) op de Pavon aanwezige officieren en vaandrigs.
Naast N.F Roos komt daarop namelijk ook voor de res.officier van gezondheid J.B.H wachters van het Grensbataljon Jagers.
Mijn totale hypothese tav Roos blijft dus mogelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2005 14:49
Totaal berichten: 70
Op de website :
http://www.oorlogsmonumenten.nl/omn/reageer/5717;/?nav=detail#top

is een beschrijving met foto te zien van het monument in Barendrecht:Beschrijving

Het 'Monument voor Nederlandse Militairen' te Barendrecht is een gedenksteen van witte natuursteen met in reliëf een naakte mannenfiguur die in gevecht is met een slang.
De tekst op de gedenksteen (door mij geordend op basis van de foto) luidt *)

'3E GRENSBATALJON
TER NAGEDACHTENIS AAN HEN
DIE HUN LEVEN LIETEN
IN DE MEIDAGEN VAN 1940

BARENDR. HEFBRUG WIELDRECHT
WALT. J. BECHT ALB. R. van BUNDER
ADR. Van den BOOM JOH. A. van DORST
J.A. VAN BROEKHOVEN CORN. JOH. ELST
JOH. H.J. van DOORN WILH. GIJZEN
JOH. A.CH. GEERS CH.M.A. HARDUS
FRANC. HERRIJGERS M.J.C. JONKERS
LUDOV. LEIJS MART. P. PLOMPEN
P. JOH. MIGCHIELSEN CORN. A.W. SIBENS
ANT. FR.M. V.D. VOORT CORN. VERDULT
R.M. WITHAGEN
GOIDSCHALXOORD
W.J. KLOOTWIJK CALAIS (FR.)
M.C. V.D. MERWE N.F. ROOS.'
Geschiedenis


Het 'Monument voor Nederlandse Militairen' te Barendrecht is opgericht ter nagedachtenis aan 23 soldaten van het 3e Grensbataljon die in de meidagen van 1940 sneuvelden tijdens gevechten tegen de bezetter bij en op de Barendrechtse hefbrug, bij het veer Goidschalxoord en bij het veer 's-Gravendeel.

Het monument is onthuld op 27 september 1952.

*) Als je op de foto kijkt zouden er nog een tweetal namen bijmoeten

Volgens het monument is er een N.F. Roos in Calais omgekomen
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2005 21:01
Totaal berichten: 18
Bedankt voor de respons.!

Dit maakt e.e.a wel duidelijker .
De recontructie van Hr.groenman lijkt mij een juiste en ik ben tevreden
met het andwoord.
De verwaring en vraag ontstond omdat O.G.Stichting nog melde dat Roos
deel uitmaakte van 8R.I en overlijdens plaats Calais(FR) en dat riep
natuurlijk de vraag op , want van eenheden uit het zuiden des lands
is wel bekend dat er naar Frankrijk trokken voor de mogelijke oversteek
naar Engeland.
Roos moet m.i ergens (in '40 ) overgeplaats naar 3-3GB zijn ..
Hoe hij dan verder in Frankrijk is gekomen is wel intressant maar
verder niet echt relevant.

Verder ben ik het natuurlijk met ieder eens dat van gegevens van een herdenkingsteen geen definitieve conclusies getrokken moeten worden.

Nog even over de SS.Pavon , ik weet dat er een groep zich heeft beziggehouden met onderzoek/studie. (Iemand wist te melden dat er
zelfs een werk van 3 delen over uigegeven was ?) . Weet iemand of
er een namenlijst bekend is van de Ned. militairen die aan boord zijn geweest ??

groeten,
wim
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2005 15:57
Totaal berichten: 1
Hallo, sinds kort ben ik op zoek naar meer informatie omtrent mijn opa JBFM van Bussel geboren op 10 mrt. 1909 te Helmond en opvarende van de Pavon. Hij is bij het bombardement omgekomen. Mijn moeder is tijdens de oorlog geboren en hierdoor haar vader nooit gekend. Er schijnt een nederlands boek te zijn wat gaat over de Pavon. Is er bekend of er nog overlevenden zijn, alle informatie is gewenst.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2005 10:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
We hebben als Stichting voldoende informatie over de geschiedenis van de Pavon, verder ook de namen van een aantal, misschien zelfs de meeste, slachtoffers, maar helaas geen namen van overlevenden.
U bent dus afhankelijk van eventuele bezoekers van onze site, die wel iets kunnen bijdagen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2005 13:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb nog eens gekeken op een van onze lijsten naar de naam van uw grootvader.

Volgens een getuigenverklaring is hij achtergebleven in het middenonderruim.
De explosie sloeg de luiken die de afscheiding vormden tussen middenruim en middenonderruim weg. Op deze luiken hadden 50 tot 60 man een plaatsje gevonden, het meerendeel stortte omlaag. Onderin het schip waren balen katoen getouwd; ze vatten vrijwel direct vlam en er ontwikkelde zich in het middenonderruim een verstikkende rook. Honderden mannen, voor een achter, drongen naar de verticale dekladders om aan dek te komen.
Volgens de getuige, waarvan de naam in mijn bron niet wordt genoemd, is uw grootvader dus in dat middenonderruim achtergebleven.

Afgezien van de lijst waarover ik sprak is deze informatie afkomstig uit het boek ZEELAND 1940-45 van L.W de VREE( blz. 171 ).
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2005 13:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De Vree moet zijn De Bree.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2005 13:21
Totaal berichten: 1
Hoewel deze discussie hoort te gaan over vaandrig Roos en niet over van Bussel toch een reactie omdat beiden met de Pavon te maken hebben. In het boek "Gedenkboek voor de Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst" komt J.B.F.M. van Bussel voor, zowel in de tekst als op een foto. Verder zijn de drie delen van de "Pavongroep" van Cor Peters misschien ook verhelderend. Daarbij: er bestaan meer verslagen waarin wordt gesproken over mensen die op de Pavon zijn terechtgekomen. Volkomen duidelijkheid is er nog steeds niet. Overlevenden? Die moeten er nog zijn. In de Trivizier van 2001 stond een interview met één van hen. In 2002 werd voor een herdenkingsplaat in Les Hemmes de Marck nog geld bijeengebracht door overlevenden van de ramp met de Pavon.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2005 22:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voor de volledigheid: het door De Ringh genoemde Gedenkboek is geschreven door C.A de Bruijn en A.C Verschoor.
De bedoelde informatie bevindt zich op blz. 180
» Deze reactie is geplaatst op 16 oktober 2005 00:03
Totaal berichten: 1
De heer Van Bussel is in Duinkerken beland via de route Breda, Antwerpen, Zaamslag ( Zeeuws-Vlaanderen ), Brugge.
Dit is althans de route die gevolgd is door kapitein Gude van de Luchtwacht-Groep 's Hertogenbosch ( Van Bussel behoorde tot de post helmond van dit onderdeel ) met een overigens slinkend detachement. Aangezien Gude eveneens op de Pavon aankwam is het vrijwel zeker dat Van Bussel dezelfde weg gevolgd zal hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 18 oktober 2005 18:47
Totaal berichten: 1
Reeds vanaf 2001 is opgericht de Contactgroep PAVON en Commissievan Onderzoek PAVON waaronder enkele overlevenden van de ramp met de PAVON en een aantal leden van de Bond van Wapenbroeders.Door de groep in aan de muur van de kerk in Les Hemmes de Mack een gedenkstten aangebracht.Jaarlijks wordt een Bloemstuk gelegd door de Groep, evenals bij het Monumemetdu Morts in Calais. Aan boord van de P&O veerdienst wordt op de plaats waar de PAVOn gezonken is eveneens een bloemstuk in zee geworpen.Dit jaar gaat de gRoep voor de laatste keer naar o.a Leshemmes de Mark en Calais met een Touringcar welke gratis ter beschikking wordt gesteld door de Vervoersmaatschappij ARRIVA. Voor nadere gegevens Kunt u via Mij, de scretaris van de Contactgroep contact zoeken
» Deze reactie is geplaatst op 27 februari 2006 12:23
» Dit onderwerp is gesloten
2554