Discussiegroep

Onderwerp: dienstplichtige Wijt, Matthijs Willem Melchior

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
6.565 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik zoek gegevens over mijn schoonvader Matthijs Willem Melchior Wijt.
Volgens mijn gegevens was hij in mei 1940 als dienstplichtige ingezet op de Grebbeberg. Vermoedelijk in dienst van de "Motordienst Log Sector" en mogelijk chauffeur van kapitein Slager of Slagter. Wie kan mij helpen aan meer informatie.
Bij voorbaat hartelijk dank
» Dit bericht is geplaatst op 28 januari 2003 10:13
(redactie)
Totaal berichten: 849
"Motordienst Log Sector"? Slaat Log op logistiek? In de namenlijst officieren 1940 komt de naam van een kapitein H. Slager voor die was ingedeeld bij het Korps Motordienst (opgericht 12 Juli 1915). Staf, 1e, 2e en 5e Compagnie zaten in de Ripperdakazerne te Haarlem, 3e Compagnie te Apeldoorn en 4e Compagnie te 's-Hertogenbosch. De commandant van dit onderdeel was Luit-Kol. H. Polis. Het lijkt erop dat dit onderdeel rechtstreeks viel onder de Generale Staf in Den Haag.
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2003 21:01
Totaal berichten: 1
Bij toeval kwam ik dit berichtje tegen. Mijn overleden echtgenoot heet Willem Melchior Wijt en een van zijn zoons heet Matthijs. Daar ik vrij veel van de familie weet, kan ik U mogelijk verder helpen. Misschien kunt U nog iets meer vertellen over degene die U zoekt.

Met vriendelijke groeten

Els Wijt-Mulder
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2004 08:27
Totaal berichten: 70
Op de volgende website staat een artikel over de Motordienst:
http://www.leger1939-1940.nl/Artikel/start_artikel.htm
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2004 15:32
(redactie)
Totaal berichten: 849
Via dhr. van der Velden ontving ik onderstaande foto met aanvullende gegegevens.





Matthijs Willem Melchior Wijt was in de periode 1938-1940 dienstplichtig soldaat bij de 'Motordienst', lichting 1939. Hij is op 10 Oktober 1938 in dienst gekomen te Haarlem. In het boekwerkje 'Reglement betreffende de krijgstucht, 1937' is aangetekend, 1e K.M.D., kamer 88, 39-81. Hij is in Harderwijk ingekwartierd geweest. Volgens informatie is zijn 'eenheid' in mei 1940 vanuit Zwammerdam naar de Grebbeberg gedirigeerd. Op de foto staat M.W.M. Wijt op de achterste rij, 6e van rechts. De juiste datum waarop de foto is gemaakt is niet bekend. Verder informatie ontbreekt. M.W.M. Wijt was mijn schoonvader; hij is overleden.

Enkele documenten van M.W.M. Wijt:
- Persoonlijke kennisgeving Diensplicht inlijving als gewoon dienstplichtige voor 10 october 1938 te Haarlem in de kazerne Motordienst;
- Militair Rijbewijs afgegeven 30 mei 1939 door De Luitenant Kolonel A. van Loon;
- verlofpas ingaande 2 juni 1940 afgegeven de commandant van Compagnie Motordienst Gebied T.O.B., kapitein H. Slager;
- verklaring voor groot verlof ingaande 7 juni 1940 afgegeven de commandant van Compagnie Motordienst Gebied T.O.B., kapitein H. Slager;
- vervoersbewijs gedateerd 7 juni 1940 Het Loo, Compagnie Motordienst Gebied T.O.B., ondertekend door kapitein H. Slager;
- Bewijs van inlevering van Rijksgoederen, afgegeven te Zwolle 15 augustus 1940, ondertekend door den indeelingsdistrictscommandant A.J. Hagen;

Wellicht dat op basis van deze verdere informatie meer details achterhaald kunnen worden. De naam Kapitein Slager kan ik echter niet zo snel terugvinden in de namenregister van het stafwerk. Kolonel van Loon was uiteindelijk commandant van 8 R.I. maar werd pas in die functie gesteld in het najaar van 1939. Wat & waar hij daarvoor precies ingedeeld was weet ik niet.

» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2005 09:34
» Dit onderwerp is gesloten
2554