Discussiegroep

Onderwerp: Trivizier: Amersfoort krijgt op de broek!

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
2.781 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
De Trivizier van juli/augustus - circulaire van de militaire vakbond - is de witte raaf onder de defensie-bladen (of liever: defensie georienteerd) door heel kritisch uit te halen naar "de armband". In een column van Dirk Berts wordt de mening van Stichting de Greb - en veteraan Jagtenberg - ronduit onderschreven. Enkele citaten uit het blad:

=

"In het boek Mei 1940 schreven Kamphuis en Amersfoort nog, dat Nederlandse militairen zich op de Grebbeberg in gelijke mate aan oorlogsmisdaden schuldig gemaakt zouden hebben als de SS. Dat leidde tot felle protesten van Grebbeberg-veteranen. Helaas doet Amersfoort deze zeer gefundeerde en goed onderbouwde protesten steeds af als emotie."

"Jagtenberg verzamelde (...) een onvoorstelbare reeks getuigenverklaringen over Duitse oorlogsmisdaden op de Grebbeberg. Die zouden niet structureel zijn geweest, aldus Amersfoort, die zich met die wetenschappelijke stelling denkt te kunnen onderscheiden. "De armband" is een briljant geschreven boek. Juist daarom is het zo triest, dat Amersfoort zich misdraagt ten opzichte van zijn tegenstanders, door ze nergens aan het woord te laten. Alleen daarom al zou je Amersfoort een onderwerp als het humanitaire oorlogsrecht niet toevertrouwen."

"'De armband' voldoet vanwege de verbetenheid waarmee Amersfoort zijn gelijk probeert te halen, niet aan de wetenschappelijke normen. Amersfoort kijkt steevast de door hem gewenste kant op."

"De gekleurde bril waarmee Amersfoort naar het verleden kijkt, brengt hem er zelfs toe om in zijn boek te stellen, dat legers van 'beschaafde landen' er over het algemeen in slagen het gevecht in goede banen te leiden. Kennelijk vindt Amersfoort dat Hitler Duitsland een beschaafd land was."

=

Het slotwoord - hier geciteerd met het laatste citaat - vond ik zeer spitsvondig. Inderdaad concludeert Amersfoort als zodanig in de Armband, en dat zou eigenlijk tot de impliciete conclusie leiden dat Amersfoort Duitsland in die dagen tot een beschaafd land rekende. Het is wat curieus, maar ik vind het ook weer te ver gaan de man te demoniseren. Ik hou het erop dat die passage wat ongelukkig onder woorden is gebracht.

Ik was zeer blij te lezen dat er nog schrijvende pers in de defensie-hoek te vinden is - zij het indirect - die met ons de proza van dit deel van Amerfoorts werk als vooringenomen en onwetenschappelijk ervaart.
» Dit bericht is geplaatst op 10 juli 2005 22:29
» Dit onderwerp is gesloten
2554