Discussiegroep

Onderwerp: Grenadiers/Jagers

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 4
4.035 keer gelezen
16 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijne heren, dames, Ik heb uw stappenplan bekeken en geconcludeerd, dat ik bij de bewuste instantie geen informatie kan opvragen. Misschien dat u mij toch op weg kunt helpen. Mijn vader werd gemobiliseerd in 1939 en als diensplichtig soldaat ingekwartierd in Geldrop. Bewaking (wacht) van het Wilhelminakanaal. Tijdens de oorlog is hij met een peleton naar ik vermoed de Grebbenberg moeten fietsen. Mijn vader Pieter Cornelis Veenendaal zat bij de Grenadiers en jagers, met sergeant P. Pieters en kapitein Sterkenburg. Hij was afkomstig uit Amsterdam en geboren op 28.11.1919 en later als krijgsgevangene overgebracht naar het lager Taucha bij Leipzig. Ik heb al overal gezocht naar zijn eenheid maar deze totnutoe niet kunnen vinden. Waar nog verder te zoeken?

Bij voorbaat dank voor uw reaktie, met vriendelijke groeten Tineke Veenendaal
» Dit bericht is geplaatst op 22 juli 2005 15:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De betreffende eenheid moet zijn: 2e compagnie Grensbataljon Jagers.
Kapitein Sterkenburg was hiervan de commandant.
Verdere gegevens volgen.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2005 15:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2 GBJ lag aanvankelijk in Eindhoven en had een aantal wachten als bewakers bij versperringen en aan het Wilhelminakanaal ( een bevestiging van uw verhaal ). Bovendien bewaakten op 10 mei 50 man het PTTgebouw in Eindhoven.
Op 11 mei volgde verplaatsing naar Tilburg, waar men in verband met luchtbombardementen van de ene naar de andere kazerne werd geschoven.

Op de 12e volgde opnieuw verplaatsing, ditmaal naar Dongewijk.
Het grootste deel kwam daar echter nooit aan als gevolg van verkeersopstoppingen en luchtaanvallen. Dat ( grootste ) deel is daarna terechtgekomen in Breda.
Kapitein Sterkenburg, die aanvankelijk wel in Dongewijk aankwam, vond later in Breda 20 man van zijn compagnie terug en is daarmee via Keizersveer in Gorinchem terechtgekomen. Misschien gaat het in uw verhaal om DEZE rit ( in plaats van naar de Grebbeberg / dat laatste heeft absoluut nooit plaatsgevonden ).
De rest van de compagnie ( althans een aantal daarvan ) is - na Breda - in Antwerpen terechtgekomen.
Dit hele verhaal maakt feitelijk de indruk van een bijna voortdurende vlucht en dat was het eigenlijk ook.

Veel meer kan ik er op dit moment niet van maken.
Wat u wel kunt doen is ( het onderdeel is nu immers vrij zeker bekend ) de rapporten/verslagen van deze eenheid ( 2e compagnie Grens-Bataljon Jagers )
opvragen bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag, kortweg NIMH ( nimh@mindef.nl ).
Ik heb van de week ( bij een bezoek ) de indruk gekregen dat ze, als het om een familiezaak gaat, sowieso altijd bereid zijn om gegevens te verschaffen.
Anders ligt het misschien iets moeilijker.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2005 16:45
Totaal berichten: 4
Beste heer Groenman, heel hartelijk dank voor uw reaktie,ik ben er erg blij mee!
Mijn vader heeft nooit beweerd, dat hij bij de Grebbenberg zou hebben gevochten, maar ik zelf heb deze conclusie getrokken omdat hij "beweerde" in Zeeland terecht te zijn gekomen. (Dat leek mij een beetje onwaarschijnlijk op de fiets).Daar is men dan door de duitsers behoorlijk onder vuur genomen en velen van zijn medesoldaten zijn daar gesneuveld en volgens zijn zeggen veel Fransen. Deze en de Nederlanders hadden zich verschanst achter stoeptegels, maar hun helmen bedekte hun nek niet goed genoeg en mede daardoor vielen veel slachtoffers. Is het waar dat kapitein Sterkenburg in het concentratiekamp Dachau is overleden?
Verder zal ik kontakt opnemen met het door u gegeven e-mail adres. Wilt u van mijn bevindingen op de hoogte worden gesteld?
Nogmaals mijn hartelijke dank en vriendelijke groet, Tineke Veenendaal
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2005 18:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bericht:
Het is absoluut mogelijk dat kleinere groepen militairen van 2 GBJ
ook in Zeeland terechtgekomen zijn. Nogal wat militairen van
verschillende eenheden, die aanvankelijk in Brabant lagen, kwamen
daar aan.

Het enige dat mij wat betreft uw verhaal ZEKER lijkt is dat het gaat
om de 2e compagnie van het Grensbataljon Jagers.

Maar even zeker is dat deze compagnie in groepen en groepjes
uiteengevallen is. Een veel voorkomend verschijnsel trouwens in
Brabant. Een deel van 2- GBJ is met zekerheid met kapitein
Sterkenburg in Gorinchem terechtgekomen, een deel in Antwerpen en
mogelijk weer een ander gedeelte elders ( zoals in Zeeland ).Het is
jammer dat in veruit de meeste gevallen alleen de eenheden worden
genoemd en niet de individuele soldaten. Ook zijn er geen lijsten met
namen van onderdelen bewaard gebleven, met uitzondering van het
kader.
Daarom is het moeilijk te achterhalen wie precies waar terecht is
gekomen.
Wel kon ik via de kaderlijst Sterkenburg en dus zijn onderdeel
terugvinden.

Ik zal in elk geval, nu ik iets over Zeeland hoor, nog even verder
zoeken.

En ja, het is leuk om op de hoogte gehouden te worden.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2005 19:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb al kunnen achterhalen dat er in elk geval militairen van de 4e compagnie van het GBJ in zeeuws-Vlaanderen zijn beland, waarbij ook aangesloten enkelen van de 2e compagnie.
Ook is een aantal van de 1e compagnie op Walcheren aangekomen ( 13 mei ), waarbij ook aangesloten militairen van andere onderdelen ( mogelijk ook van de 2e compagnie ).
Meer informatie heb ik op dit moment niet, maar we kunnen intussen wel zeker zijn dat uw vaders verhaal over Zeeland niet zomaar opzij geschoven moet worden.
Misschien dat ( eventuele, want ze zijn er niet in alle gevallen, wel in vele ) verslagen en rapporten van 2 - GBJ ( of eventueel van GBJ als zodanig ) meer licht op de zaak werpen.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2005 19:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het Stafwerk " Zeeland " bevestigt dat Nederlandse militairen, waaronder ook van GBJ, via Zeeuws-Vlaanderen op 13 en 14 mei terecht zijn gekomen op Walcheren.Deze militairen waren aanvankelijk in Belgie ( Antwerpen o.a/ ik zei al in een eerdere bijdrage , dat daar absoluut militairen van de 2e comp. GBJ zijn geweest ) aangeland en vandaar doorgestuurd naar Zeeuws-Vlaanderen.
Uit deze eenheden zijn op Wallcheren nieuwe onderdelen gevormd, waarbij (alle ? ) militairen van GBJ terecht kwamen in een 500 man tellend detachement in Grijpskerke.
Op 17 mei werd door de Nederlandse troepen op Walcheren gecapituleerd en een dag later werden ze over Middelburg, Breda en Den Bosch afgevoerd.
Je mag aannemen naar Duitsland, al staat dat er niet specifiek bij.

Al in de laatste week van mei kreeg men toestemming " naar de haardsteden terug te keren. " Erg lang hebben ze dan niet in krijgsgevangenschap vertoefd.
Het zou heel goed kunnen dat uw vader tot deze groep behoorde, hij heeft het immers zelf over Zeeland gehad ( waar inderdaad vrij veel Fransen zijn gesneuveld / meer in elk geval dan Nederlanders ).

Gorinchem ( waarheen kapitein Sterkenburg met 20 man vertrok ) was ook een mogelijkheid geweest, maar ik had daar vanaf het begin al een vraagteken bijgezet, omdat vrijwel geen militairen uit de vesting Holland ( waar Gorinchem deel van uitmaakte ) als krijgsgevangenen zijn afgevoerd.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2005 21:00
Totaal berichten: 18
Misschien nog vermeldingswaardig dat van 2 Cie Gr.bat jagers ( volgens O.G.Stichting) ook 2 militairen omgekomen zijn in frankrijk op 21 Mei n.l:
C.P van den Ende.
J.C Buiter.
mogelijk bij de ramp met SS.Pavon.
Het geeft wel aan dat de eenheid flink uiteen geraakt is ...

gr, Wim A
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2005 21:23
Totaal berichten: 4
Ook de heer Angenent heel hartelijk dank voor uw reaktie en natuurlijk heer Groenman. Zonder u zou ik nu nooit zo ver gekomen zijn denk ik, althans het had mij veel meer tijd en moeite gekost. Ik denk ook, dat mijn vader eerst nog thuis is gekomen in Amsterdam en daarna naar Duitsland te "werk" is gesteld. In Zeeland is nog een medesoldaat en een heel goede vriend gesneuveld en dat was soldaat Gerard Lankhoorn. Van deze man bezit ik twee foto's in militair tenue, misschien als familie dit leest? Ik heb ook nog een foto van commandant Sterkenburg en sergeant P.Pieters en natuurlijk van mijn vader ook als soldaat. Zelfs een foto in het lager Taucha waar hij speelde in een orkestje.(viool)
Volgens zijn eigen zeggen heeft hij daar bommen gedemonteerd, de duitsers vroegen hiervoor vrijwilligers, die alvorens ze op pad werden gestuurd een bord eten kregen en een borrel. Omdat hij zo'n erge honger had, meldde hij
zich dikwijls aan.
Er is overigens nog iets wat ik niet helmaal begrijp. In het fotoboek van mijn vader zitten drie foto's van kransen waarvan een met een Nederlands opschrift van u kameraden ge..olen? Zelf heeft hij er onder geschreven vier door bombardementen gevallen collega's. De foto's lijken in Duitsland (wat mij heel vreemd lijkt) gemaakt of in Nederland maar op de achtergrond staat een propaganda spreuk in het duits. Ik neem aan, dat we uit dit zoekplaatje niet komen, maar ik ben al heel blij met wat u heeft gevonden en kan zo weer een stukje feitelijk materiaal bij zijn levensverhaal invullen.

Hartelijke groet, Tineke
» Deze reactie is geplaatst op 23 juli 2005 12:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam Gerard Lankhoorn komt op geen van onze ( zeer uitgebreide ) lijsten voor.
Daartegenover staat dat er wel een (1) militair van het Grensbataljon Jagers ( ik neem aan dat mede-soldaat wijst op hetzelfde onderdeel ) in Zeeland is gesneuveld ( maar daar staat de naam dan weer niet bij ).

Uw vader zal inderdaad LATER naar Taucha zijn gebracht.
Als hij al in mei 1940 als krijgsgevangene vanuit Zeeland naar Duitsland is afgevoerd, dan toch maar buitengewoon kort ( zo kort dat ik me eigenlijk afvraag of hij daar wel aangeland is ) en bovendien ben ik de naam Taucha nog nooit tegengekomen als het ging om de bestemming van Nederlandse krijgsgevangenen in mei 1940. Nederlandse krijgsgevangenen hebben destijds ook zeker niet het werk verricht dat u in uw laatste bijdrage beschrijft.

En tenslotte: graag gedaan en hopelijk horen we nog van u of uit de "Haagse " verslagen/rapporten ( zo ze er zijn ) nog iets substantieels naar voren is gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 23 juli 2005 14:27
Totaal berichten: 4
Inmiddels heb ik bericht ontvangen van Ministerie van Defensie en men heeft mij het oorlogsrapport van commandant Sterkenburg gestuurd. Heeft u interesse in een kopie?
Vriendelijke groet Tineke Veenendaal
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2005 12:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U hebt inmiddels een e-mail ontvangen.
Dank voor het aanbod.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2005 13:29
Totaal berichten: 1
Beste mensen,

Ik kom per ongeluk op deze pagina terecht en lees dat mijn vader Gerard Lankhoorn gesneuveld zou zijn.
Dat is niet het geval, hij is 2 jaar geleden overleden.
Ik weet niet inhoeverre U daar al achter was gekomen en of daar nog over door gediscussieerd wordt.
Voor info kunt U mij mailen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2006 16:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.102
Wij hebben dat als Stichting ontkend, zoals u kunt zien. Het is door mevrouw Veenendaal opgemerkt. U kunt haar rechtstreeks e-mailen door haar link op dit forum aan te klikken. In de verlieslijst van ons leger in mei 1940 wordt Gerard Lankhoorn niet vermeld als gesneuveld. Wellicht is uw vader zwaar gewond geraakt?
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2006 16:43
Totaal berichten: 1
Beste mensen, ik was er inmiddels ook al achter gekomen, dat de heer Lankhoorn, heelhuids uit de oorlog is gekomen. Ik zal de zoon van de heer Lankhoorn hier mijn excuses voor aanbieden. Verder ben ik nog in het bezit gekomen van een foto van het hele 2 Cie gr. bat. jagers die waren ondergebracht in de oude sigarenfabriek Kerssemaekers in Eindhoven. In het midden kapitein Sterkenburg. Ook heb ik nog een foto gekregen van de "jongens" die in Geldrop waren ingekwartierd. Op deze foto staat een soldaat Jan Lokker of Locker die (maar ik moet voorzichtig zijn) volgens de dochter van dit adres werkelijk is gesneuveld. Zij vertelde, dat de groep naar Waalsdorp? is gegaan. Heeft u interesse in deze foto's?, dan zal ik ze proberen te scannen en anders u per post toe sturen. Vriendelijke groet, Tineke Veenendaal
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2006 16:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens onze gegevens is soldaat jan Lokker ( Grensbataljon Jagers ) inderdaad gesneuveld, maar dan in Frankrijk als slachtoffer van de PAVON - ramp. Hij overleed in een Frans hospitaal.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2006 17:25
Totaal berichten: 70
Op 23-07-2005 12:32 plaatste Tineke Veenendaal o.a. de volgende reactie:

Er is overigens nog iets wat ik niet helmaal begrijp. In het fotoboek van mijn vader zitten drie foto's van kransen waarvan een met een Nederlands opschrift van u kameraden ge..olen? Zelf heeft hij er onder geschreven vier door bombardementen gevallen collega's. De foto's lijken in Duitsland (wat mij heel vreemd lijkt) gemaakt of in Nederland maar op de achtergrond staat een propaganda spreuk in het duits. Ik neem aan, dat we uit dit zoekplaatje niet komen, maar ik ben al heel blij met wat u heeft gevonden en kan zo weer een stukje feitelijk materiaal bij zijn levensverhaal invullen.

Via Google met “KZ Taucha” vond ik:

Henricus ( Henk) Gerardus van STRATEN
Man - (02-05-1909 - 29-06-1944)
• Beroep : magazijnbediende
• Geboorte : 02-05-1909, Heumen,
• Doop : Zie Opmerking,
• Overlijden : 29-06-1944, Taucha, Landskreis Leipzig
Aantekeningen
Henk is waarschijnlijk omgekomen op 29 juni 1944 tijdens een bombardement van de 8ste USAAF op Taucha,Landskreis Leipzig (D) alwaar hij door het Duitse Gezag in Nederland, werd tewerk gesteld (Arbeidseinzatz).Hij is na de oorlog herbegraven op het Pauluskerkhof te Eindhoven. Het graf is geruimd.
Op het Philipsterrein staat een gedenksteen voor de gevallen Philipswerknemers tijdens de oorlog.Henk zijn naam staat daar ook bij.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2006 18:03
» Dit onderwerp is gesloten
2554