Discussiegroep

Onderwerp: wonsstelling 1940

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.148 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
l.s.

Van mijn opa vernam ik ooit het verhaal dat hij tijdens de meidagen verplicht was om vanuit de Wonsstelling het IJsselmeer over te steken. Later heb ik bij de Jong en Brongers gelezen dat er inderdaad een paar bootjes naar Enkhuizen en Medemblik zouden zijn gevaren.
Wie weet daar meer over?
» Dit bericht is geplaatst op 30 juli 2005 23:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De Wonsstelling telde 3 vakken: Zurich ( noord ), Wons ( midden ) en makkum ( zuid ).
In de loop van de middag van de 12e mei kreeg de commandant van het vak - Makkum ( res. kapitein Mars, commandant van 2 - I - 33 RI ) het bericht dat de bezetting van ( het noorderlijker gelegen ) vak-Zurich in volle aftocht was en dat de Duitsers waren doorgebroken. Eventueel moest op Makkum worden teruggetrokken en vandaar op Piaam of met schepen over het IJsselmeer.De vakcommandant kreeg opdracht om zijn noordelijke vleugel te dekken ( tegen een Duitse doorbraak naar zijn vak ) en tevens het vertrek per schip voor te bereiden.
De vakcommandant stelde nu ter dekking van zijn noordvleugel de sectie zware mitrailleurs ( van MC - I - 36 RI ) op en een stuk PAG, terwijl hij eveneens schepen vorderde voor het vertrek.
Intussen verschenen vanuit het noorden allerlei terugtrekkende, voor een deel ongewapende troepen.Aanvankelijk werd geprobeerd deze militairen tegen te houden, tot op een zeker moment een uitgezonden officierspatrouille (men had geen verbinding meer met de noordelijker vakken evenmin als met de commandant van de Wonsstelling ) ontdekte dat zich voor de kop van de Afsluitdijk slechts Duitsers bevonden en dat de Nederlandse troepen alle waren vertrokken. Bovendien trok de sectie zware mitrailleurs eigenmachtig terug.
De vakcommandant gaf toen het bevel aan alle bereikbare onderdelen om terug te gaan op Makkum. Om 16.30 vertrokken de troepen in 6 schepen, waarvan er 4 in Medemblik en 2 in Enkhuizen aankwamen. Enkele groepen staken bovendien afzonderlijk over. Vliegtuigaanvallen bleven gelukkig uit.
Aan de Hollandse kant van het IJsselmeer werd de troep gereorganiseerd tot een nieuwe compagnie: 8 - 11 Dep.Bat. Deze nieuwe eenheid verrichtte in de nacht van 13 op 14 mei patrouillediensten in Enkhuizen en vertrok vervolgens naar Edam ( waar men de capitulatie vernam ).
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2005 00:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Om het verhaal nog even compleet te maken:

De nieuw opgerichte compagnie ( 8 - 11 Dep.Bat ) zal alleen hebben bestaan uit die militairen die in Enkhuizen waren aangekomen.
De naam 8-11 Dep.Bat ( Dep = Depot ) heeft te maken met het feit dat 11 Dep.Bat o.a in Enkhuizen was gelegerd.

De troepen die per schip in Medemblik zijn aangekomen zijn eveneens ingezet bij activiteiten als patrouillediensten en kustbewaking.

En tenslotte; de sectie van 2 - I - 33 RI, die de terugtocht naar Makkum (zie eerste bijdrage ) heeft gedekt, is uiteindelijk ook in Noord-Holland aangekomen (Wieringerwerf ).
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2005 09:33
» Dit onderwerp is gesloten
2554