Discussiegroep

Onderwerp: De Vijfde Colonne

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 7
2.967 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Beste menschen,

Al een tijdje vraag ik me af in hoeverre er nu sprake was van een vijfde colonne (mijn excuses als ik een eerdere discussie hierover iver het hoofd zie).
In de meeste boeken die ik lees wordt deze vijfde colonne als een mythe aangeduid, als opgeklopte paniek en roddels.
Maar af en toe lees ik in oudere bronnen zulke duidelijke beschrijvingen dat ik weer ga twijfelen, in ieder geval waren veel mensen er in de oorlogsjaren van overtuigd dat er een vijfde colonne was geweest in die meidagen en echt niet alleen maar om de snelle capitulatie te verklaren...

Dus in hoeverre zijn er nu situaties bekend, die te bewijzen zijn, waarbij officieel non-combattants zich schuldig maakte aan sabotage, schieten, hulp aan vijandelijke troepen, etc.
En ik doel niet alleen op acties van NSB'ers maar bv ook RijksDuitsers die in Nederland woonde ed.
In de verhoren van de enquetecommissie komen enkele verhalen naar voren maar niet echt met feiten, namen, etc.
Er wordt gepraat over schietpartijen, doorsnijden van communicatiekabels, verdachte radiouitzendingen en telefooncommunicatie, etc.
Waren het echt allemaal geruchten en hysterie of is er ook daadwerkelijk sprake van deze 'dolk in de rug'?
» Dit bericht is geplaatst op 20 augustus 2005 00:41
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
De Vijfde Colonne was er alleen al omdat men erin geloofde. Ik wil daarmee zeggen dat enorm veel energie - met name in Den Haag maar ook elders - werd gestoken in de jacht op vermeende saboteurs en handlangers van de vijand. Dit heeft een aanzienlijk aantal levens gekost van Nederlandse militairen en burgers. In feite zijn bij mijn weten vrijwel geen gevallen vastgesteld van feitelijk verraad of subversief handelen door burgers jegens onze militairen.

Deze Vijfde Colonne psychose gold overal. Ook in Belgie en Frankrijk. De Duitsers zelf hadden er ook last van. Daar waar ze straatgevechten voerden met onze militairen hebben zij regelmatig opgetreden tegen burgers - sommige zijn doodgeschoten - die verdacht werden van schieten op hun troepen.

Men kan vaststellen dat van groots opgezette georganiseerde Vijfde Colonne praktijken geen sprake is geweest. Wel zijn er aanwijzingen dat de Duitsers enkele agenten in Nederland hebben ingezet die de gelande Duitse troepen moesten helpen, maar zijn waren V-manner - die verleenden hand- en spandiensten aan de parachutisten en waren niet bedoeld om sabotage daden en dergelijke te verrichten. In met name het gebied van de Grebbelinie zijn wel enkele verdachte zaken geconstateerd. Hier zijn enkele geloofwaardige rapporten van spook telefoongesprekken en doorgesneden telefoonlijnen. Nooit is duidelijk geworden of hier sprake was van individuele initiatieven, commando acties of agenten. De voorvallen hadden echter ook hier geen erg structureel en georganiseerd karakter - zoveel lijkt wel duidelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2005 12:28
(redactie)
Totaal berichten: 849
Het is inderdaad opvallend hoeveel militairen in de regio van de Grebbeberg werden ingezet tegen deze zgn. 5de colonne. Ik heb vandaag een boek aangeschaft van Lou de Jong over dit onderwerp want ben zelf toch ook wel benieuwd naar de daadwerkelijke omvang van het verraad in die meidagen. In Rhenen en directe omgeving zijn een paar gevallen bekend die als verraad bestempeld werden maar dit niet waren, zo werd o.a. de directeur van de Rhenense waterleidingmaatschappij (de Haas) aangehouden met een pistool in zijn bezit. De man had echter geen enkele kwade bedoeling. Het wapen was zeer waarschijnlijk voor persoonlijke bescherming.

Het meest (en volgens mij enige) in het oog springende geval van mogelijk verraad bij de Grebbeberg is dat van dhr. Ouwehand, directeur van Ouwehand's Dierenpark. Deze man hees op 12 mei 1940 (2e Pinksterdag), tussen de artilleriebeschietingen door, de nederlandse vlag bij de ingang van het park omdat op die dag het park zoveel jaar bestond. Volgens getuigen zou de vlag vanuit Wageningen (alwaar Duitse artillerie) zichtbaar zijn geweest en zodoende als richtbaken hebben gediend. Of dit daadwerkelijk het geval was is volgens mij nooit echt duidelijk geworden. Mede na deze daad werd dhr. Ouwehand door de Militaire Politie afgevoerd. Kortzichtigheid of niet, uit het gerechtelijk onderzoek dat volgde bleek niets van evt. kwade bedoelingen. Vreemd blijft het wel en gaf voeding (bij de Nederlandse militairen in de stellingen aldaar) voor geruchten van verraad...
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2005 12:46
» Dit onderwerp is gesloten
2554