Discussiegroep

Onderwerp: Schuttersputten

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 430
3.220 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
In de Maaslinie werden betonnen schuttersputten gebruikt. Zie o.a. Brongers Opmars deel 2 (2004) p. 61, 65 en 71.
JJG van Voorst tot Voorst zegt in de Enquete vr 13134 p. 416, dat in de Grebbelinie de lichte mitrailleursopstellingen in een rondgaande borstwering waren opgesteld. Alleen veldversterkingen van grond, of ook putten van beton ?
Vlak achter de Grift tussen Hoornwerk en Kruiponder zijn vierkante betonnen putten aanwezig. Schuttersputten of wat anders ?
De zoekfunctie op de website levert enkele hits, maar voornamelijk over gegraven schuttersputten op de Grebbeberg. O.a. ook van Duitsers. Zie b.v. Verklaring F.J.L in den Bosch (3-I-8 RI).

Wat is er eigenlijk uit de gevechtsverslagen bekend over de schuttersputten die daar vermoedelijk toch wel geweest zijn ?

» Dit bericht is geplaatst op 21 augustus 2005 10:59
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
JJG van Voorst tot Voorst bleek erg slecht geinformeerd omtrent de daadwerkelijke versterkingen op de Grebbeberg. Zijn betoog voor de commissie vertoont veel verkeerde interpretaties en feitelijke onjuistheden. Er waren in de Grebbelinie bij de Grebbeberg geen rondgaande betonnen versterkingen voor lichte mitrailleurs. De enige betonnen bunkers voor de lichte mitrailleur waren in principe de S-serie [stekelvarken voor 1 of meer lm] en B-kazematten [flankerend voor lm]. Dit waren dichte kazematten met gefixeerde schietramen. Bij mijn weten waren er geen betonnen schuttersputten op de berg.

Van Voorst heeft vermoedelijk gedoeld op de aarden opstellingen. Er was bij mijn weten bij de Grebbeberg in de voorposten [waar Van Voorst op duidt] maar 1 mitrailleurbunker, maar deze had ook gewoon schietramen. De aarden opstellingen hadden vaak een kleine uitbouw waarin de mitrailleur geplaats was. Schootsveld ongeveer 120 graden. De bescherming waar hij op duidt zijn denk ik gewoon de parados en parapet van de stelling. Voorts was de schuttersopstelling voor de lichte mitrailleur vaak voorzien van een door hout en zand(zakken) front waardoor een soort kazemat front ontstond. De weerstand was echter slechts geschikt voor handvuurwapens.
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2005 12:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Fietsend vanaf Heimerstein langs de Grebbe heb ik inderdaad ook zo'n vierkant bouwsel aangetroffen meteen links van het fietspad.
Ik heb er zelfs een foto van gemaakt omdat ik het eerst ook niet helamaal kon duiden.
Ik neem nu aan dat het gewoon een waterput of voederbak(?) is, in elk geval iets dat met schuttersputten weinig van doen heeft.
Zou dit betonnen bouwsel er al in 1940 hebben gestaan ( stel dat het wel om een schuttersput ging ) dan was bovendien de plaats daarvan vlak ACHTER de liniedijk, die destijds de frontlijn vomde weinig efficient. Naar voren was men immers volkomen blind geweest.
Noordelijk van Scherpenzeel ( en ook op andere plaatsen ) staan achter de liniedijk van het Valleikanaal geregeld flankerende betonkazematten, die bestemd waren om doorgebroken tegenstanders op te vangen. Dat oogt nog wel effectief. Dat kan niet worden gezegd van een enkele " "schuttersput " achter de liniedijk van de Grebbe bij Heimerstein.
Dat lijkt dus, ook in dit opzicht, niet erg functioneel.
Kortom: wat het ook is, zeker geen betonnen schuttersput.

Ring/kom-vormige mitrailleuropstellingen ( gemaakt van aarde ) zijn er op de Grebbeberg inderdaad wel geweest. Zeer waarschijnlijk zelfs vrij veel. Er is er b.v een ( nog steeds ) te zien aan de Heimersteise laan ( niet ver achter/noordelijk van het korenveld ) en ook een iets oostelijk van de "kloof" vlak voor de zuidelijke stoplijn, niet ver van de Rijn.
Dergelijke betonnen opstellingen zijn mij niet bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2005 13:17
Totaal berichten: 430
Het raadsel(vervolg).
Ik ben nog even op expeditie geweest en zag daarbij tussen Grebbesluis en Kruiponder vier vierkante betonnen putten aan de westoever van de Grift.
Vier precies eendere drinkputten voor het vee op lijkt me niet zo waarschijnlijk, als het land tenminste niet van één eigenaar is. Maar wat dan ? Zijn er geen plaatselijk bekende mensen, die weten wat het voor dingen zijn ?
Ik heb de vraag al wel gesteld aan enkele mensen daar, maar die hadden geen idee en (ook al zaten er twee vlakbij te vissen) zelfs nog nooit gezien.
De afmetingen van de putten zijn buitenwerks 1,00 m x 1,00 m, binnenwerks 0,65 m x 0,65 m. Het beton ziet er oud uit, zou best van de Grebbelinie kunnen zijn.
Er ligt een zwaar betonnen deksel met een optilhaak op. Hoe diep de putten zijn was niet na te gaan, omdat het deksel er niet af te krijgen was.
Naar het echogeluid te oordelen wel een paar meter. Opvallend is, dat ze allemaal ongeveer een meter van de voorkant (Griftzijde) van de dijk afliggen en 2-3 decimeter boven het maaiveld uitkomen. De zijkanten lopen wat schuin toe (model afgeknotte pyramide).
Ze liggen niet op plekken die duidelijk met objecten in de Grebbelinie te koppelen zijn. Dus toch vier drinkputten ?
De coördinaten zijn ongeveer:
1) 170.404 - 441,398
2) 170.876 - 441,879
3) 170.858 - 441,934
4) 171.353 - 442,646

Wie lost het raadsel op ?
4) 171.353 - 442,646
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2005 17:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als het gaat om objecten rechts van het fietspad ( komend van Heimerstein )dan hebben we het niet over dezelfde objecten. Mijn bouwsel ( ik heb destijds niet specifiek op nog andere, gelijksoortige, gelet ) stond IN het weiland, net over de draadafscheiding, dus links van het fietspad.
Een soort pyramidevorm zat er overigens wel min of meer in.
Meer nog een mastaba-achtige vorm.
Bovendien zou de hoogte kunnen kloppen.
Ik stuur je de foto wel op.
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2005 18:13
Totaal berichten: 134
Een mastaba, voor degenen die het niet weten, is een voorganger van de Egyptische piramide. Het is een langgerekt bouwwerk, soms getrapt, soms glad afgewerkt. Het was een bouwwerk dat net als de piramides als grafmonument diende. Het stamt van voor de tijd van de piramides.
Voor diegenen die er geen beeld bij kunnen vormen, hier een link

www.illuweb.it/misteri/ piramidi/piram01.htm

(geschiedenis, over een heel breed tijdsvlak, houd me bezig)
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2005 23:16
(redactie)
Totaal berichten: 849
Kees, een aantal jaren geleden heeft 'men' (ik weet niet precies wie, is na te vragen) de oevers van de Grift van Grebbesluis tot voorbij Kruiponder 'gecultiveerd'. Zo is er vanaf Heimerstein een fietspad langs de Grift gekomen in de richting van het Binnenveld en zijn oevers zodanig aangepast dat het gebruikt kan worden als wandelgebied. In ieder geval is men toen behoorlijk druk bezig geweest en zeer waarschijnlijk zijn ook toen die betonnen putten aangelegd. Ik weet ook eigenlijk wel zeker dat de Grift en de smalle stroken land aan weerszijden van het water van 1 eigenaar zijn. De landerijen daarnaast zijn van boeren uit de omgeving. (Ver) voor de grote veranderingen die ik hierboven schetste heeft men (volgens mij in 1984) alle (betonresten van de) kazematten langs de Grift vakkundig verwijderd.

Ik ben op dit moment aan het verhuizen, dus al mijn boeken zitten in dozen ;-( Ik heb namelijk wel een aantal 'werkgroep' documenten m.b.t. indeling van het land in die streek, volgens mij is daarbij ook te zien wie de eigenaar is. Het kadaster zou evt. ook nog uitkomst kunnen bieden. Maar goed, het gaat natuurlijk om de betonnen voorwerpen die daar voorkomen...
» Deze reactie is geplaatst op 23 augustus 2005 07:58
Totaal berichten: 430
Ben benieuwd of Rob nog aanvullende informatie kan leveren. De oeverlanden direct grenzend aan de Grift zijn waarschijnlijk van het waterschap Vallei en Eem. Ik zag het logo van dit waterschap op een hek halverwege.
De putten liggen niet aan de waterkant rechts van het fietspad, maar in de hoger liggende hooilanden links, als je naar het N kijkt.
Kunnen het wel in 1939/1940 geplaatste (water)putten geweest zijn, of zijn ze toch van latere datum ? De put die ik beklopte, was leeg. Als waterput voor de koeien leek me het niet zonder hefwerktuig te lichten deksel (vandaar het oog) ook niet zo handig. Wordt vervolgd ?
» Deze reactie is geplaatst op 23 augustus 2005 19:47
Totaal berichten: 26
Beste Kees.
Uit wat ik begryp uit jou verhaal zouden het telefoonverbindingsputten kunnen zijn!Deze werden gebruikt om stellingen en kazematen aanelkaar door te verbinden.Ik zal binnen kort eens te veld gaan ,omdat dit dicht by myn erk is (Heimerstein) en zal daar by enkele mensen navraag doen!Van een zo'n telefoonverbindingsput heb ik wel een tekening!vrg Rob.
» Deze reactie is geplaatst op 25 augustus 2005 23:22
Totaal berichten: 430
Rob,
Als de vier putten die ik gezien heb putten voor telefoonverbindingen zijn, moeten die dan niet op plekken liggen waar een compagnies- of bataljons-
commandant zijn cp had ? Sectiecommandanten beschikten meestal niet over een telefoonverbinding voor zover ik weet.
Wacht af, wat omwonenden nog kunnen vertellen. Als je een tekening kunt plaatsen, kunnen we zien of dat zo'n zelfde ding is. Hajo heeft een foto van een put.
» Deze reactie is geplaatst op 26 augustus 2005 22:51
Totaal berichten: 26
Goede avond het heeft even geduurd maar ,de betonnen piramide's hebben totaal niets met woII te maken.
Met de foto's in de hand bij de eigenaar van het land geweest, dhr Westerhof vertelde mij dat in 1984 bij het verleggen van de dijk en verwijderen van resten kazematten er putten zijn geplaatst om beregeningsapparatuur op aan te sluiten. Eerder ging dit met slangen, maar de afstand van grift tot weiland was groter geworden zodoende deze putten! tot zover vriendelijke groet Rob Meeuwisz
» Deze reactie is geplaatst op 22 november 2005 21:00
Totaal berichten: 430
Rob,
Een raadsel opgelost.
Dank je wel.
» Deze reactie is geplaatst op 3 december 2005 14:24
» Dit onderwerp is gesloten
2554