Discussiegroep

Onderwerp: Artillerie kazernes

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 430
4.111 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Als aanvulling op de hoofdstukken over de artillerie in Mei 1940(opgenomen op deze website)wil ik graag een lijst opnemen van de kazernes scholen e.d. waarin de artilleristen bij de mobilisatie van 1939 opkwamen.
Alleen voor III LK zijn die volledig aangetroffen in het Nationaal Archief.
Zijn er lezers met gegevens over de opkomstplekken van andere RA's en AA's hebben, of zijn er nog bronnen hiervoor ?
» Dit bericht is geplaatst op 21 augustus 2005 12:57
Totaal berichten: 430
Als eerste resultaat zijn de kazernes van 1 tm 8 RA, RMA, KRA, SROOA, SROBA bij elkaar gesprokkeld uit diverse bronnen (Hoffenaar, "Vuur in beweging", Klingens, "Het paardenvolk", VOA, "De Reserve-off Art")met aanvullingen van websites:

1 RA Harderwijk Jan van Nassaukazerne (tot nov 1938 Utrecht, Van Sijpestijnkazerne)
2 RA Den Haag Frederikkazerne, of (Oude) Alexanderkazerne
3 RA Breda Seeligkazerne en Kloosterkazerne
4 RA Ede Van Essenkazerne, of Arthur Koolkazerne
5 RA Amersfoort Prins Willem III kazerne
6 RA Leiden Doelenkazerne
7 RA Bergen op Z Wilhelminakazerne en Groot Arsenaal
8 RA Ede Arthur Koolkazerne, of Van Essenkazerne
RMA Naarden Weeshuiskazerne
KRA Arnhem Willemskazerne
SROOA Utrecht Hojelkazerne
SROBA Ede Bergansiuskazerne

Graag jullie correcties of aanvullingen. In de "of"-gevallen spreken bronnen elkaar tegen, of is geen toewijzing aan een RA te maken. De gegevens gelden voor het jaar 1939 tot de mobilisatie.
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2005 22:17
(redactie)
Totaal berichten: 849
Kees, van oudstrijders van 15 R.A. weet ik dat ze gelegerd waren in de Weeshuiskazerne in Naarden (deze kazerne bestaat niet meer). Ik had gehoopt nog e.e.a. te kunnen herleiden uit de Legerberichten in de kranten uit de periode direct na de capitulatie. Helaas staat hier slechts in enkele gevallen een plaatsnaam genoemd en veelal betreft het de plaats waarop tijdens de laatste oorlogsdag of direct na capitulatie is teruggetrokken en is het dus niet de plaats van opleiding / legering zoals voor mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 5 september 2005 15:01
Totaal berichten: 430
Van een oud-Hagenaar heb ik inmiddels begrepen, dat de artillerie (2 RA) daar gebruik maakte van de Frederikskazerne. Dat is ook de informatie die "Vuur in beweging" p. 74 geeft. Die spoort ook met de informatie op de website van Historisch Den Haag. In "Het paardenvolk" p. 25 staat een foto van 2 RA defilerend voor de (nieuwe) Alexanderkazerne. Dat was vrij zeker niet de eigen kazerne van 2 RA, maar vanaf september 1939 van het Depot Cavalerie. Er is nog 1% ruimte voor twijfel. In Amersfoort was de PWIII-kazerne de kazerne voor de "Bereden wapens", d.w.z. voor 5 RA en voor de Cavalerie (Huzaren). De Huzaren (2EPaw)kregen daar begin 1939 (?) de nieuwe Bernhardkazerne. Tijdelijk was deze nieuwe eenheid (opgericht 1 juni 1938) gelegerd geweest in de Infanteriekazerne (de latere Juliana van Stolberg-kazerne). Bron "Eskadrons Pantserwagens", p. 83. Dat laatste wist ik (als Amersfoorter) niet.
Als er meer lokale kennis is, ook over Ede, Leiden e.d., hoor ik dat nog graag.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2005 05:06
Totaal berichten: 430
De onduidelijke of-gevallen" zijn nu opgelost door gevonden en ontvangen nadere informatie:
2 RA Den Haag - Frederikskazerne
3 RA Breda - Seeligkazerne
4 RA Ede - Van Essenkazerne
8 RA Ede - Arthur Koolkazerne
De hooggenummerde regimenten kwamen meestal in "oorlogskazernes", d.w.z. in scholen (wat betekende dat voor het onderwijs ?) en in andere tijdelijk gehuurde gebouwen.
Voorzover ik heb kunnen achterhalen kwam maar een enkel hooggenummerd RA in een echte kazerne.Bijvoorbeeld 15 RA legerde in de Naardense Weeshuis-kazerne, 19 RA in de Utrechtse Kromhoutkazerne.

Op www.legerplaats.nl zijn ansichtkaarten te zien van veel vroegere kazernes en wordt soms nog wat nadere informatie gegeven.
» Deze reactie is geplaatst op 25 september 2005 12:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Kees, wat betreft je een-na-laatste bijdrage ( 9 september ):
Het 2e Eskadron PAW heeft vanaf 22 mei 1939 ( openingsdatum ) de nieuwe Bernhardkazerne in Amersfoort betrokken.
Veel gegevens ( inclusief foto's ) geeft het boekwerkje van J.A BOM, uitgegeven door het Artilleriemuseum in Amersfoort.
Zolang het nieuwe onderkomen voor het 2e Eskadron PAW niet klaar was, inderdaad: Juliana van Stolbergkazerne in Amersfoort ( overigens in 1964 mijn eigen kazerne: depot Geneeskundige Troepen ).
» Deze reactie is geplaatst op 25 september 2005 14:03
» Dit onderwerp is gesloten
2554