Discussiegroep

Onderwerp: Mei 1940, 2e druk: hoofdstuk 11: De proef op de som

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 849
2.493 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Beste lezer,

Sinds enige tijd is de 2e druk van het boek "Mei 1940 - De strijd op Nederlands grondgebied" beschikbaar. Een boek dat sinds de introductie weinig aandacht heeft gehad van de media, in tegenstelling tot de eerste druk, en dan met name in december 2000. Dat is best vreemd aangezien dit boek gepresenteerd wordt als het grote "wetenschappelijke" werk over de meidagen van 1940. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet en hebben, na het mogen ontvangen van een recensie-exemplaar, het lijvige boekwerk aandachtig doorgelezen. Een aantal korte reacties op de eerste hoofdstukken zijn inmiddels geplaatst in deze discussiegroep. Het laatste hoofdstuk is echter dermate van opzet dat daarover door ons een aparte brochure is opgesteld.

Allert Goossens stelt het volgende vast, hoofdstuk 11 - de climax - gelezen hebbende: "Geschiedenis typeert zich vooral als een bijzonder lastige materie als we trachten gebeurtenissen - en zeker een series van gebeurtenissen - te isoleren en op zichzelf te analyseren. Geschiedenis is bij uitstek een "wetenschap" die nooit gespeend kan zijn van onderlinge verbanden en vele invalshoeken. De auteur zondigt een aantal maal in dit hoofdstuk door zaken onevenredig te isoleren en is daarmee in staat een beeld te projecteren dat aan de oppervlakte geloofwaardig lijkt, maar de facto niet waar is."

Een insteek die we inmiddels wel een beetje kennen naar aanleiding van het eerder verschenen boek "De Armband" [populair titel] van dezelfde auteur. Dit versterkt het al bestaande beeld dat "De Armband" enkel en alleen is verschenen ter ondersteuning van zijn [de auteur] eigen arbitraire interpretatie m.b.t. de schendingen van het oorlogsrecht en de inzet en het optreden van de SS en om zodoende dit beeld te kunnen handhaven in de 2e druk van "Mei 1940". Een weinig wetenschappelijke interpretatie, daar de enorme aantallen bronnen, grotendeels te lezen op deze website, een ander verhaal weergeven (m.b.t. de strijd om de Grebbeberg).

Dat wij in onze kritieken niet alleen staan blijkt wel uit de stroom e-mails die wij in de afgelopen tijd hebben ontvangen. Ook oud-strijders hebben zich gemengd in de discussie en als resultaat daarvan is o.a. de reactie van dhr. Jagtenberg [III-8 R.I.] op zowel "De Armband" als de 2e druk van "Mei 1940" te lezen op deze website. Het is bijzonder complexe materie waarbij geldt dat je toch enigszins ingevoerd moet zijn om precies te kunnen begrijpen wat er speelt [wellicht een reden waarom de pers zo weinig aandacht heeft geschonken aan dit verhaal], maar de meeste mensen hebben wel degelijk in de gaten dat hier een toch wel ietwat vies spelletje wordt gespeeld over de ruggen van de oud-strijders van mei 1940! Persoonlijk belang lijkt te prevaleren boven de "waarheid", voor zover deze 65 jaar na dato nog te achterhalen is...

Met dank aan Allert Goossens die opnieuw de kar trok bij dit onderdeel van onze werkzaamheden. Daar een groot aantal recent gepubliceerde artikelen zijn naam draagt kan de indruk zijn ontstaan dat vooral zijn verhaal geventileerd wordt op de website. Het is in die zin misschien goed om te vermelden dat tijdens de totstandkoming van zo’n document een aantal leden van onze stichting actief betrokken is. In die zin is het uiteindelijke document het resultaat van intensieve onderlinge samenwerking en overleg en kan het gezien worden als uit naam van de stichting.

De kritieken op hoofdstuk 11 van de 2e druk van het boek "Mei 1940" kunt u via onderstaande link nalezen:

brochure_proef_op_de_som.pdf
» Dit bericht is geplaatst op 22 augustus 2005 09:27
» Dit onderwerp is gesloten
2554