Discussiegroep

Onderwerp: Grebbeberg

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 4
3.673 keer gelezen
23 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Mijn vader, Serg J.van.Eijk M.C.I 22 R.I. (LICHTING 1938-I.33) (Overleden in 2000)
Heeft strijd geleverd op de grebbeberg. Hij sprak daar zelde over en kon zich mateloos ergeren als er kritiek werd gegeven op de strijdbaarheid van de troepen.
Uit 1 van de weinige gesprekken in het verleden, over dit onderwerp begreep ik dat hij kort voor het uitbreken van de oorlog ingedeeld werd bij het 8e RI .Vreemde gezichten en nieuwe namen. Na 3 dagen gevechten was er geen aanvoer van munitie voor de gekoelde zware mitrailleur. Zijn handen en het gezicht waren 2 graads verbrand er waren dode en gewonden en geen verbinding met het achterland. --- Er werd besloten om terug te trekken.---
Echter, alle achterliggende posten waren toen al verlaten!! Met achterlaten van de persoonlijke uitrustingen.De mannen waren sprakeloos.
Volgens zijn verhaal zijn de moffen er op dat bepaalde punt nooit doorgekomen. De commedant in het achterland , had een italiaanse klinkende naam kan ik me nog herrinneren.
Ik ben al geruime tijd bezig om er achter te komen waar dat punt was.
Volgens mijn vader werden de dode SS soldaten beneden hun stelling( voor het licht was) al afgevoerd.Het waren er heel wat, zij hij dan.
Wie kan mijn helpen ?
» Dit bericht is geplaatst op 1 september 2005 20:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er is m.i geen enkele plaats op of rond de Grebbeberg die door de SS is aangvallen zonder dat dit op de ( korte of langere ) duur tot een doorbraak leidde.
Er zijn wel enkele onderdelen geweest ( b.v bij Kruiponder en bij de Rijn ) die nooit direct door de Duitsers zijn aangevallen en die er daarom op de 14e mei of zelfs de 15e nog steeds zaten.
Maar hier is dus geen sprake geweest van doden bij de SS en bovendien lagen deze stellingen niet op een relatief hoge plaats.
De enige officier met een Italiaanse klinkende naam bij 8 RI was Jacometti of eventueel Londo of met heel veel goede wil Colette, maar dat helpt ons hier niet verder.

Weet u zeker dat uw vader is overgeplaatst naar 8 RI?
Bij 22 RI ( rond Renswoude ) zijn de Duitsers ( hier trouwens geen SS ) er NIET in geslaagd beslissend door te breken.
Op grond van wat ik hier lees zou ik uw verhaal eerder daar situeren.
Hoewel de Duitse verliezen daar beperkt zijn gebleven.
En er daar ook geen sprake is geweest van 3 dagen vechten.
Het zou dan b.v om een geisoleerde eenheid kunnen gaan, die geen weet heeft gehad van het algemeen bevel tot terugtrekken van het Veldleger in de namiddag van de 13e mei.
Kunt u eventueel nog meer gegevens aandragen?
In principe kan alles helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2005 22:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Een voorbeeld van zo'n situatie: het standhouden tegen een Duitse ovemacht van een groepje militairen onder luitenant Haykens op de Slaperdijk bij Renswoude, dat geen bericht kreeg van genoemd bevel tot terugtrekken, niemand meer aantrof en uiteindelijk terecht kwam in Leersum.
De commandant met de wat uitheemse naam Moquette ( van 1 - I - 22 RI ) zou dan misschien die commandant met die Italiaans klinkende naam in het "achterland " geweest kunnen zijn.
Opvallend vind ik ook dat uw vader na 14 mei kennelijk gewoon weer bij 22 RI zit, hij heeft immers van kapitein Goossens van de MC van I - 22 RI zijn verlofpas gekregen.
Dit hoeft niets te zeggen, maar toch: hoe zeker is het dat hij overgeplaatst is naar 8 RI?
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2005 23:46
Totaal berichten: 7
Na ruggespraak met mijn broer ,het volgende:

Mijn vader was staf Sergant,had in die tijd (voor Mei 1940) veel contact met een mijnheer die later burgemeester van Hilversum is geweest.Waarschijnlijk in Veenendaal.
Het verhaal van het 8 RI kan ik niet hard maken.
Alles uit die tijd is bij het bombardement van Rotterdam verloren gegaan, zowel bij mijn moeder als vader thuis,was alles nog maar 1 meter hoog bij thuiskomst !!
Ik heb wel een foto, 1-10-1945 EM Glascow Grb . van mijn vader.Maar dat is 5 jaar later. ca 4 maanden na de bevrijding van zuid holland.

Volgens de broer van mijn vader was hij zeer goed thuis in het gebied op en rond de berg en de wijde omgeving .Maar de kinderen (ik)waren daar niet welkom.Het moet wel, eerst voor zijn nummer en toe de mobilisatie .Totaal haast 2 jaar ?
Dit zijn zo maar wat losse gegevens veel meer weten we niet.
Tot zover bedank voor u medewerking.
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2005 14:23
Totaal berichten: 4
Ik ben in het bezit van het oorlogszakboekje van mijn vader Serg J.van Eijk
op blz .1 . onder punt (a) is een stempel geplaatst met als text,
22e REGIMENT INFANTERIE.

de laatst 4 blz bestaan uit 4 bericht-kaarten. Namelijk bericht 1 tot bericht 4. (Dit zijn uitklapbare kaarten)
De laatste 2 bericht-kaarten zijn half uitgescheurd.

Mijn vragen zijn :
1)Werd het boekje altijd aangepast bij verandering van onderdeel ?(b.v.b 8-RI)

2)Wat stond er op de laatste 2 kaarten die zijn uitgescheurd?
Wie kan mijn helpen ?
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2005 14:24
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Heer van Eijk, ik heb uw bijdragen teruggebracht naar uw eerst aangemaakte thread. Het is eenvoudiger deze thread tot een te beperken, en dit niet op te delen.

Onze gynealogie expert Hajo Groenman is momenteel aan het genieten van een welverdiende vakantie. Ik kan u dus niet alle antwoorden geven.

Mobilisatie was (voor vrijwel alle troepen) eind augustus 1939, toen de dreiging van oorlog tussen Polen en Duitsland erg sterk was. In het geval van uw vader was hij voor zijn eerste oefening opgekomen in 1938, om vervolgens vloeiend (of met korte tijd verlof) vloeiend over te gaan in parate troepen toen de (voor)mobilisatie aan de orde was. Die twee jaar is van daaruit wel te verklaren dus.

Het is vreemd dat uw vader zowel bij 22RI als 8RI zou hebben gediend. 22RI was een afgeleide van 11RI (stamregiment 2RI), wat ook in de 4e divisie was ingedeeld en de Grebbeberg verdedigde. 8RI heeft geen band met 22RI. Er zijn echter alom individuele verschuivingen geweest voor de meidagen, niet in de laatste plaats doordat vlak voor de oorlog uitbrak nog een hele lichting naar huis werd gebracht en uitwisselingen plaatsvonden tussen grensbataljons en reguliere eenheden. Het is dus goed mogelijk dat uw vader op het laatst bij 8RI werd ingedeeld. De administratie van mutaties liet zeer te wensen over, dus als zaken niet verwerkt zijn in zijn oorlogszakboek dan geeft dat geen uitsluitsel.

Na drie oorlogsdagen [11, 12 en 13 mei] viel de Grebbelinie bij Rhenen. Het lijkt me sterk dat op 13 mei nog 8RI eenheden ongeschonden in de frontlinie lagen - laat staan dat ze ongezien konden terugtrekken op eigen eenheden. Uit uw verhaal maak ik op dat uw vader bij een zware mitrailleur eenheid was ingedeeld. Ik kan me geen enkele hoek van het front voorstellen waar 8RI lag waar uw verhaal op van toepassing worden verklaard. Als met drie oorlogsdagen de 12de wordt bedoeld, dan zou het wat redelijker klinken. Dat past dan ook bij de "Italiaanse naam" - waarmee vermoedelijk Jacometti wordt bedoeld die het vak noord van de Heimersteinse Laan commandeerde, maar die in de late middag van 12 mei sneuvelde.
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2005 17:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal er binnenkort naar kijken.
Het lijkt me echter moeilijk op te lossen.
Groeten uit Griekenland.
Ook daar dus paraat.
» Deze reactie is geplaatst op 7 september 2005 13:32
Totaal berichten: 430
De vraag over de berichtkaarten is het makkelijkste. Achterin het oorlogszakboekje zaten vier kaarten te gebruiken bij ziekte, verwonding, of sneuvelen van de eigenaar van het zakboekje. De twee ontbrekende zijn mogelijk gebruikt ?
Een kort onderzoek naar de stationering leverde op, dat een sectie (twee stukken zware mitrailleur) MC I-22 RI elders is ingedeeld. Ik heb niet kunnen vinden waar. Bij de gegevens over I-22 RI staat in het stafwerk III/3 p. 220 namelijk, dat in het vak I-22 RI een sectie ontbrak. Mogelijk dus toch op de Grebbeberg ingezet in het voorterrein van II-8RI bij res maj Jacometti ?
Het gebruikte vervoerbewijs Ede (De Klomp) - Rotterdam (Maasstation) suggereert wel, dat sergeant Van Eijk na de capitulatie weer in de eigen kazerne van 22 RI in Ede terugkwam. Dat was de JW Friso- of de Maurits-kazerne in de oostrand van Ede. Alle kazernes in Ede zijn nu inmiddels gesloten.
Bij het Instituut Militaire Historie in Den Haag ligt vermoedelijk wel materiaal over MC I-22 RI. Dat levert misschien de gevraagde verduidelijking. Het IMH is in de regel bereid nadere informatie uit de rapporten op te zoeken en door te geven. Ik heb daar goede ervaringen mee.
» Deze reactie is geplaatst op 10 september 2005 20:24
Totaal berichten: 430
Aanvulling
Een sectie zware mitrs bestond natuurlijk uit ongeveer 12 man met 3 stukken.
U noemde tweedegraadsverbrandingen van uw vader. Dat wijst erop dat hij in een slecht geventileerde ruimte intensief heeft gevuurd (verbrandingen door kruitdamp). Dus waarschijnlijk in een S-kazemat. De G-koepels hadden een boldooorvoering van de affuit en waren, als de installatie werkte, goed geventileerd. Verdere nasporingen in de gevechtsverslagen van 8 RI hebben geen aanwijzingen opgeleverd dat in dit vak een eenheid MC I-22 RI actief is geweest. Hiermee komt de tweede hypothese (niet vak Jacometti maar vak Moquette)toch weer in zicht.
Vermoedelijk heeft uw vader dan gevochten in de hoofdlinie van II-22 RI zuid van de Emminkhuizerberg.Daar deden op 11 en 12 mei IR 368 en I/AR 207 aanvallen langs de weg Veenendaal-De Klomp.
Over gevechtsverslagen van 22 RI beschik ik niet.
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2005 07:56
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Hmm Kees, wat je vermeld is niet helemaal juist.

Er was juist vaak een enorm probleem met de ventilatie van de G-kazematten. Het is bekend dat men de achterdeur vaak open liet omdat bij intensief vuren de ventilatie onvoldoende werkte. In tegenstelling tot de S-kazematten, was de ruimte in een G-kazemat zo klein dat met moeite drie man in het interieur konden plaatsnemen. De gassen die ontsnappen, doen dat vooral via de patroonejector en de banddoorvoering. Daarnaast denk ik dat de verbrandingen voortkwamen uit of het in aanraking komen met de gloeiende loop of het kokende koelwater(systeem), of door aanraking met gloeiende hulzen. Als de atmosferische omgeving aanleiding zou zijn geweest waren de longen en keel allang zo zwaar verbrand geweest dat de mannen overleden waren aan de gevolgen hiervan. Men zou dan allang de kazemat hebben verlaten.

Tweede punt is de samenstelling van een sectie MC. Een stuksbemanning voor een stuk zware mitrailleur bestond uit minimaal 8 man en een stukscommandant. In de meeste gevallen echter uit zelfs 10 man plus commandant. Een sectie was in de regel 30-35 man groot, een volledige MC met 12 stukken 180-200 man. De reden voor de zware bezetting van een MC is het feit dat een dubbele bediening per stuk was ingedeeld. De feitelijke bediening van een stuk geschiedde door 4 man plus commandant. Ik denk dat je daar op duidde Kees.

Wat betreft je analyse over de inzet ga ik een eind met je mee. Desondanks moeten we niet vergeten dat er een link is gelegd met 8RI door de heer Van Eijk. Daarnaast is de Italiaans klinkende naam wel erg toepasselijk voor het vak van Jacometti. Zonder extra aanknopingspunten gaan we dit raadsel echter niet oplossen ben ik bang.
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2005 09:57
Totaal berichten: 191
De sectie van MC I-22RI die aan de vpn was onttrokken was niet op of bij de Grebbeberg geplaatst, doch in het vak van II-22RI als versterking toegevoegd, samen met de 3e Compagnie van I-22RI. Op Schets/Kaart Nr C.7 van het betreffende stafwerk zijn de plaatsen van de zw.mitrs aangegeven.
In de voorposten: MC I-22RI, min 1 sectie = 9 zw.mitrs (er waren daar tevens 3 zw.mitrs van 14 MC toegevoegd, die hier uiteraard buiten beschouwing blijven. Samenvatting:
Voorposten: 9 zw.mitrs.
Frontlijn van II-22RI: 7 zw.mitrs (waarvan 2 in kazemat).
Tussenverdediging II-22RI: 6 zw.mitrs (waarvan 2 in kazemat).
Stoplijn II-22 RI: 2 zw.mitrs (beide in kazemat).
Dat is samen 24 zw.mitrs.
Controle:
12 zw.mitrs van MC II-22RI
12 zw.mitrs van MC I-22 RI (9 in de vpn, 3 in de frontlijn bij 3-I-22RI)
Dat is samen 24 zw.mitrs.
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2005 11:30
Totaal berichten: 7
aanvullende info ,(hoop ik)

Renswoude klopt.

Voor de stelling of kazemat waren boomgaarden, waarvan in die dagen nog niet alles was geruimd i.v.m schootsveld .Het voorterein was niet onderwater gezet.
De inslagen van " zwaargeschut" van ergens uit de betuwe was goed waarneembaar.
Lang na de oorlog heeft mijn vader een geprek gehad met een van de "schutters" van de batterij hij was vol bewondering voor de nauwkeurigheid van het geschut.

H.van Eijk
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2005 14:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb in mijn allereerste reactie al gewezen op de mogelijkheid van de omgeving Renswoude.
Het verhaal, zoals uw vader dat vertelde, is namelijk alleen daar enigszins te plaatsen, zij het niet in al zijn details.
De Grebbeberg geeft geen enkel bruikbaar aanknopingspunt.

Als uw vader nu inderdaad behoorde tot de volgens overste Brongers naar II - 22 RI verplaatste sectie van MC - I - 22 RI dan zou dat tevens de opmerking over " vreemde gezichten en nieuwe namen " kunnen verklaren. Het ging dan weliswaar om hetzelfde regiment, maar b.v ook op en bij de Grebbeberg valt op hoe weinig in elkaars buurt opererende eenheden elkaar kenden en van elkaar wisten.
Ik zal bij mijn volgende bezoek, nog deze maand, aan het NIMH ook kijken naar verslagen van de MC's van I en II - 22RI en naar II - 22 RI als zodanig. Mogelijk zit daar wat bij.
Ik heb inmiddels ook in mijn bezit zijnde verslagen van kapitein Moquette en luitenant Haykens ( eerder door mij genoemd, van 1 - I - 22 RI ) gecontroleerd. Ze geven weliswaar veel informatie ( ook aan namen ), maar niet de door ons gewenste. Niet onbegrijpelijk intussen.
Met Moquette kan overigens nog steeds die officier in het " achterland " (hier misschien niet de meest gelukkige omschrijving gezien de relatieve posities ) bedoeld zijn. De naam klinkt verder inderdaad meer Frans dan Italiaans, maar uw vader heeft hem zich mogelijk herinnerd als Moquetti of in ieder geval iets dat meer Italiaans overkomt.

Het geschutvuur, waar uw vader melding van maakt, zal overigens niet uit de Betuwe zijn gekomen. Waar wel vandaan moet uit te zoeken zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2005 16:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Degene met wie uw vader contact heeft gehad en die later burgemeester van Hilversum is geworden was zeer waarschijnlijk res.elt J Boot.
Deze was toegevoegd officier Staf I - 22 RI.
Een andere ( toch dezelfde?) res.elt J Boot wordt genoemd als sectiecommandant van MC - I - 22 RI.
Maar we kunnen wel aannemen dat het inderdaad om deze J Boot gaat, die later jarenlang burgemeester van Hilversum is geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2005 17:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb intussen ook enkele inkwartieringsadressen kunnen achterhalen van onderdelen van MC - I - 22 RI.
Misschien gaat er nog een belletje rinkelen.
De hele compagnie ( bestaande uit Rotterdammers ) vertrok 3 dagen na het begin van de mobilisatie vanuit Ede via de Rijksstraatweg eerst naar De Klomp en vervolgens naar Renswoude.
De eerste sectie ( mogelijk die van de genoemde res.elt Boot/hij is de eerste sectiecommandant die wordt genoemd ) lag in een oud, afgedankt schoolgebouw in de Dorpsstraat te Renswoude.
Tegenover deze school woonde de " bovenmeester " en daarnaast de familie Meter.Meer bijzonderheden over deze sectie in mobilisatietijd zijn te lezen in het boek van Kees Cramer over de mobilisatietijd en de meidagen van 1940 in de Gelderse vallei.
Een andere sectie van MC - I - 22 RI ( waarschijnlijk de 2e sectie ) was ingekwartierd boven de varkensstal naast Hotel Schimmel, waar de officieren waren ondergebracht.

Het boek van Kees Cramer toont ook nog een foto met een aantal militairen van de MC van I - 22 RI ( sommigen met vrouw of vriendin ) in de tuin / of het erf van de familie Robbertson. Niet alle afgebeelde militairen worden met name genoemd.
» Deze reactie is geplaatst op 11 september 2005 18:13
Totaal berichten: 4
Familie VERSTEEG of VERSTEGEN was de naam van het inkwartier adres. Mijn vader heeft daar betrekkelijk lang gezeten .Ik heb een foto , die daar is gemaak. (met wat later mijn moeder is geworden). Ik ben geboren op 6 April 1941 !!! Er waren niet veel mensen daar ingekwartiert.
Ik weet nu ook , nadat mijn vader wat opgeknapt was, hij terug moest naar dat adres en enkele weken bezig geweest is om mijnen op te sporen.
Dat deden ze met inbeslag genomen .Lees. (geleende varkens).Er is trouwens geen mijn gevonden.
De naam van Res. lt. Boot is juist. Mijn vader kwam daar dagelijks. waarvoor weet ik niet.Of het moet een staf buro zijn geweest.Hij was toen staf Sergant. Wat dat dan geweest is.
De link met het 8e-RI is mijn ook niet duidelijk
Mijn vaders oudste broer (89 jaar). Klinkt het onbekend in de oren.
» Deze reactie is geplaatst op 12 september 2005 10:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb alle gegevens nog eens naast elkaar gelegd.
8 RI kunnen we m.i wel vergeten, het gaat dan gewoon om MC - I - 22 RI.
Niet helemaal duidelijk is daarbij overigens of uw vader nu inderdaad bij een MC - sectie ingedeeld was of dat hij als sergeant, zoals u meldde of in elk geval gehoord had, een staffunctie had. Ik ga voorlopig van het eerste uit.

Overplaatsing van uw vaders MC - sectie naar II - 22 RI ( zie bijdrage overste Brongers ) kan verklaren waarom hij in zijn relaas sprak over vreemde gezichten en dito namen, maar aan de andere kant worden daardoor zijn verhalen over gevoerde gevechten en gesneuvelde Duitsers onwaarschijnlijk. II - 22 RI lag in de frontlijn van 22 RI en is niet of nauwelijks serieus bij de strijd betrokken geweest.
Er is zeker geen sprake geweest van een directe confrontatie met de Duitsers, zeer waarschijnlijk hebben ze die niet in het gezicht gekregen.

Er van uitgaande dat die verhalen over gevechten toch een kern van waarheid zullen bevatten moet zijn sectie toch geposteerd zijn geweest in de voorposten van 22 RI ( waar het 1e bataljon stond ). Daar zijn wel gevechten geleverd die een zekere gelijkenis vertonen met die uit zijn beschrijving. Voor aanwezigheid in het voorpostengebied pleit ook m.i het duidelijk waarnemen van artillerie-inslagen, zoals uw vader in zijn verhaal naar voren brengt. Het probleem is NU echter weer de kwestie van die veemde gezichten en namen, er zou dan geen sprake zijn geweest van zo'n overplaatsing.
MC - I - 22 RI was immers hoofdzakelijk ingedeeld bij de voorposten.

Op het eerste gezicht lijkt het meest te voldoen aan de beschrijving van uw vader het gevecht bij het steunpunt Wolfshaar - Slaperdijk. Op dat punt zijn de Duitsers er aanvankelijk niet doorgekomen. Tekenend was de opmerking in een verslag van de daar aanwezige sergeant Bongers dat ( in de morgen van de 13e mei, bij licht worden ) geen dode Duitsers meer in het terrein te zien waren, kennelijk dus in de nacht weggehaald. Zoiets vertelde uw vader ook in zijn verhaal. Genoemde sergeant stelt ook gehoord te hebben van de Duitse commandant aan wie hij zich op de 14e uiteindelijk toch overgaf dat er 39 Duitsers waren uitgeschakeld ( gewond of dood ). Dat aantal is weliswaar aantoonbaar veel te hoog, maar er zullen wel enkele Duitse slachtoffers zijn gevallen. Tegen deze mogelijkheid van de Slaperdijk pleit echter weer dat er toch sprake was van overgave, wat ik in uw vaders verhaal mis.
Een andere mogelijkheid is het gevecht om de schans bij de Engelaar op de Groeper Kade. Daarvoor pleit b.v dat het steunpunt van luitenant Boot daar vlak in de buurt lag. Uw vader kende deze immers goed en kan tot diens sectie hebben behoord. Er tegen pleit dan weer dat ook hier uiteindelijk de wapens werden gesteken.Er is dus geen sprake van tijdens het terugtrekken bemerken van er in het achterland niemand meer was.
De 3e mogelijkheid is het gevecht dat geleverd is op de linkerflank van de schans bij de Engelaar. Daar slaagde luitenant Haykens er wel in de Duitsers op afstand te houden en uiteindelijk uit hun handen te blijven. Hij ontdekte bij zijn terugtrekken inderdaad dat de linies achter hem al niet meer waren bezet. Dat laatste zou dan weer overeen kunnen stemmen met uw vaders verhaal.
Dit soort verhalen bestaan er ook tav 15 RI ( iets noordelijker gesitueerd ), maar dat is hier niet relevant. Het gaat tenslotte om 22 RI.

Mogelijk dat de verslagen/rapporten van I - 22 RI en dan vooral die van de MC nog iets opleveren. Ik heb er weliswaar een hard hoofd in, maar zal in elk geval kijken. Het resultaat meld ik dan hier.
» Deze reactie is geplaatst op 13 september 2005 15:07
Totaal berichten: 7
Meer INFO,

Op vermoedelijk 13 Mei, is mijn vader met 5 personen met zekerheid vanaf de Grebbeberg via Elst,Zeist naar Utrecht getrokken .Toen we daar een keer lang reden, in een zomer, vertelde hij dat het hier(Elst) vol had gestaan met in elkaar geschoten voertuigen)toen ze daar lopent lang kwamen. In Utrecht is hij 4 a 5 dagen verzorgt . Nu volgt een wel erg vreend verhaal(dat door mijn moeder is bevestigt ).Hij is in een buiten wijk voor Utrecht van straat geplukt door een ----Nederlandse Generaal Buiten dienst--- met pensioen.
Daar is hij thuis 2 dagen verzorgt en toen opgehaald en naar een ziekenhuis vervoerd .2 dagen daarna heeft mijn moeder hem daar gevonden.

Zijn in Utrecht misschien de bladzijde uit zijn Oorlogsszakboekje gescheurd?

Zijn inkwartier adres was in Renswoude, dat klopt.
elt. Boot, klopt ook.

Vraag -----klopt dat van die kapotgeschoten voertuigen bij Elst, dan bedoel ik dat in het tijdbestek,12-13-14-Mei.
met dank ,
» Deze reactie is geplaatst op 13 september 2005 16:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De laatste vraag kan ik wel bevestigend beantwooden.
Er is op de 13e in en rond Elst een opeenhoping ontstaan van allerlei
" treinen ", auto's en wagenstellen. Terugtrekkend vanuit het oosten, soms weer teruggestuud NAAR het oosten, zodat tenslotte niemand meer een kant op kon. Ik denk overigens dat maar een relatief laag percentage van die voertuigen inderdaad kapot geschoten was. Het was meer een chaos van vastzittend verkeer.

Als de route van uw vaders terugtocht ( Elst-Zeist-Utrecht ) juist is weergegeven, moeten we hem toch weer in verband brengen met een regiment dat Op of BIJ de Grebbeberg heeft gestaan.
De terugtocht van 22 RI is namelijk gegaan via Maarsbergen, Maarn, noordrand Doorn, station Driebergen, Odijk, Merwedekanaal ( Oostfront Vesting Holland ). Daarbij speelt Elst dus geen rol.
Het blijft altijd mogelijk dat hij op misschien individuele basis bij 8 RI terecht is gekomen of, ik heb daar ook aan gedacht bij I - 46 RI, dat vanuit de Betuwe naar de Grebbeberg is verplaatst. 46 RI was het reserve-regiment van 22 RI.
Het is echter wel zo dat ik de beschrijving van uw vader van gevechten die hij meegemaakt zou hebben niet kan projecteren op de Grebbeberg. Zo'n situatie heeft zich, als je het verhaal letterlijk neemt, nergens in die omgeving voorgedaan. Al blijft de mogelijkheid dat hij die indruk toen wel had. Weinig militairen hadden destijds echt weet van wat er precies gebeurde, afgezien van hun eigen directe omgeving. Bovendien is er destijds zoveel op deze mensen afgekomen dat het in de herinnering niet steeds op de juiste plaats valt.
Die terugtocht met 5 man is heel goed mogelijk, er zijn veel voorbeelden van terugtrekken in kleinere groepen, die uiteindelijk hun eigen onderdeel ergens terugvonden.
Het verhaal over die generaal b.d in Utrecht kan heel goed waar zijn, er zijn wel veemdere dingen gebeurd.

Afsluitend: ik zal in Den Haag nog kijken naar verslagen/rapporten van het eigenlijke onderdeel van uw vader, MC - I - 22 RI. De kans is klein, maar misschien levert het iets op. Zoals een verwijzing naar een eventuele overplaatsing. De verslagen/rapporten van 8 RI doen dat in elk geval niet.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2005 11:56
Totaal berichten: 7
Nagekomen info van familie,

Mijn vader heeft volgens een familielid in een "ziekenbarak" gelegen met een longontsteking .Deze was ondergronds en niet te herkennen als zodanig.Hij is daar op eigen verzoek vertrokken toen de troepen naar de stellingen trokken.Dat was op 8 of 9 Mei.
Op de eerste dag van de oorlog is deze"ziekenbarak" al getroffen door duits geschut!!! (Is dat nog uit tezoeken?)

Nu herinner ik me ook dat hij eens gezecht heeft dat hij daar net optijd weg was en zich weer bij zijn onderdeel heeft gemeld.Als dat klop, is het mogelijk dat het een rede kan zijn voor een ander onderdeel ? Of is dat te ver gezocht.
Nog iets nieuws is dat hij niet in een bunker of kazemat heeft gezeten,
maar in een loopgraaf of iets van die aard.Hij heeft eens verteld dat bij een beschieting hout, zo dik als een spoorbiels,zag verpulverd in de stelling...
----------------------------------------------------------//------------
Ik begrijp dat we zo niet eindeloos door kunnen gaan met het uitwisselen van gegevens. Daarom stel ik het erg op prijs als u tot een eind conclusie kan komen.Ik dank alle voor Uw inzet in deze. Het is niet gemakkelijk om 65 jaar na het gebeuren op de Grebbeberg de gegevens op de juiste plaats te krijgen.Ik ben trots op mijn vader die waarschijnlijk in de laatste NEDERLANDSE oorlog een bescheiden rol heeft mogen vervullen voor ons aller vrijheid .
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2005 14:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft die " ziekenbarak " en dat " ondergronds " zul je moeten denken aan de z.g hulpverbandplaatsen. Daarvan waren er meerdere in de omgeving van Renswoude. In aanmerking zou m.i kunnen komen de hulpverbandplaats aan de Kerkewijk in Veenendaal, dat, gebouwd volgens nogal afwijkende normen, de allure had van een ondergronds hospitaal. Er was in de dagen voorafgaande aan het uitbreken van de oorlog geen reden om militairen met longontsteking in een andere, vaak primitievere hulpverbandplaats onder te brengen. Plaatsgebrek zal immers nog geen rol hebben gespeeld.
Het was gelegen tegen de grens van de Gemeente RHENEN aan.
Zuiver theoretisch zou dat laatste een rol kunnen spelen tav de vraag waar uw vader na zijn ontslag verder " gebleven " is, maar voor hetzelfde geld is dat vergezocht.

Ik heb geen voorbeeld kunnen vinden van een op de eerste oorlogsdag in elkaar geschoten hulpverbandplaats. Dus ook niet de genoemde hulpverbandplaats aan de Kerkewijk, die trouwens zo geconstrueerd was dat bij een voltreffer op een afdeling, de andere 3 ( er waren er 4 ) gespaard zouden blijven. Het geheel lag bovendien onder een kunstmatige, beschermende heuvel.
Daarbij komt dan ook nog eens dat op de eerste oorlogsdag de Duitsers in elk geval overdag nog niet zover waren opgerukt dat ze Veenendaal e.o met hun geschut had kunnen treffen. Pas vanaf zo ongeveer 19.30 is er met artillerie gewerkt en dat betrof " slechts " de voorposten.
Ik denk dus dat het verhaal over dat vernielde " ziekenlazaret " niet op waarheid berust.

Een eindconclusie wil ik pas ( proberen te ) trekken als ik de rapporten en verslagen van nog enkele onderdelen, zoals MC - I - 22 RI, heb ingezien.
En zelfs dan blijft het gissen, omdat de ingebrachte gegevens onderling nogal wat tegenstrijdigheden vertonen.

En uw trots op uw vader kan ik begrijpen.
Ik ben vrijwel even oud als u en mijn vader heeft eveneens ( op een andere plek ) voor dezelfde zaak zijn best gedaan.
Ik voel hetzelfde.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2005 17:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft nog het " ontslag " van uw vader uit het ziekenlazaret het volgende. U stelt dat dit gebeurde toen hij vernam dat de troepen hun stellingen gingen betrekken, op 8 of 9 mei.
Echt de stellingen betrekken deden veruit de meeste militairen ( en zeker die in de Grebbelinie ) echter pas in de vroege morgen van de 10e.
Toen pas, op de 10e mei dus, zal uw vader zijn besluit genomen hebben.
Eerder was daar geen reden voor, tenslotte was de Duitse overval op 10 mei voor de meesten een verrassing.
Vraag is: heeft hij zich toen weer bij zijn eigen onderdeel gemeld/kunnen melden of is hij mogelijk vanaf dat moment op grond van een ontvangen bevel(?) bij een ander onderdeel terecht gekomen? 8 RI? 19 RI?
We zullen het moeilijk kunnen bewijzen, maar er is een kans dat dat hospitaalverblijf een rol heeft gespeeld tav de vraag waar uw vader tijdens de meidagen lag.
Zuiver theoretisch zou dat dan toch de Grebbeberg geworden kunnen zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2005 17:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tja, er waren toch betrekkelijk veel plaatsen vanwaar men Wageningen heeft kunnen zien branden.
Vanuit de frontlijn, vanuit een gedeelte van de stoplijn enz.
Zoekt u rustig verder en meldt u daarna opnieuw.
We moeten maar hopen op de Gouden Tip.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2005 23:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De hulpverbandplaats bij Veenendaal ( Kerkewijk ) zou mogelijk TOCH getroffen/bestookt kunnen zijn.
Legerpredikant Knottnerus vertelt in zijn dagboek ( 13 mei ) dat "Daar
( hij doelt op genoemde HPV/ hij kende Dr. Bär van deze HPV persoonlijk ) enige tijd later die bommen vallen".
Hij heeft het daarbij over vliegtuigbommen, niet over artillerie-granaten.
Hij heeft het verder niet over eventuele resultaten van dit bombardement, maar het is natuurlijk mogelijk dat uw vader HIEROP doelde.
Het gaat dan wel om de 13e mei, niet om de 10e.
» Deze reactie is geplaatst op 22 september 2005 16:04
» Dit onderwerp is gesloten
2554