Discussiegroep

Onderwerp: oorlogsrecht

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
2.617 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
In tijden van oorlog heb ik altijd begrepen dat als plots zich een situatie zich voordoet zoals b.v. desertie er meteen een *rechtbank* kan worden samengesteld bestaande uit 3 officieren die optreden als aanklager, advocaat en een als rechter om ter plekke een vonnis te kunnen vellen.
Is dat zo en zo ja wanneer geldt dan dit oorlogsrecht.
Met dank voor Uw antwoord.
» Dit bericht is geplaatst op 9 november 2005 11:05
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
De Oorlogswet voor Nederland (momenteel de wet van 3 april 1996 als opvolger van de laatstleden wet uit 1964) treed in werking volgens de bepalingen van de Coordinatiewet uitzonderingstoestanden en uitsluitend op basis van een Koninklijk Besluit. Het is een juridisch erg technisch verhaal om de bepalingen hiervan hier toe te lichten. Overigens kent de huidige Oorlogswet (buitengewone bevoegdheden en voortvloeiselen) geen doodstraf meer. De huidige oorlogswet kent veel verschillen met de Oorlogswetten die een resultaat waren van de Staat van Beleg en de Staat van Oorlog in mei 1940. Zeker betreffende de rechten die verdachte personen thans zouden hebben. De civiele rechtsorganen behouden veel van hun bevoegdheden. Zo kan niet zonder meer een rechtbank te velde worden ingesteld zonder bekwaam geschoolde functionarissen, zoals dat in mei 1940 nog wel kon. Zo kon het gebeuren dat de verdachte Meyer in mei 1940 een halfbakken advocaat kreeg toegewezen. Dat is tegenwoordig niet denkbaar. Tegenwoordig is het wetboek van strafvordering (bijzondere omstandigheden) onverminderd van toepassing. Daarbij heeft de verdachte veel meer rechten dan in mei 1940.

In mei 1940 bestond er nog een militaire strafkamer. Die is inmiddels afgeschaft. In 1940 kon een commandant te velde een veldkrijgsgerecht samenstellen. Overigens was dit in het geval van Meyer een spontane zaak, maar lagen er ook toen al richtlijnen om in geval van oorlog vooraf aan casussen al een rechtbank te velde op te richten. Zodoende konden voorvallen dan direct naar dit voorbereid gerecht worden doorgestuurd. Door de snelheid van de gebeurtenissen was die voorbereiding in mei 1940 nog niet afgerond.
» Deze reactie is geplaatst op 9 november 2005 11:47
» Dit onderwerp is gesloten
2554