Discussiegroep

Onderwerp: gevonden, 1 deel van identiteitsplaatje

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.222 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Hallo beste lezer,

Ik heb onlangs een gedeelte van een identiteits plaatje in handen gekregen dat jaren geleden is gevonden. Het plaatje is gevonden in de buurt van het plaatsje Velp in de provinsie Noord Brabant, vlak bij vestingstad Grave en de graafse brug.In deze omgeving staan veel oude kazematten en ergens in de buurt van een van deze betonnen onderkomens is het plaatje gevonden.
De gegevens op het plaatje zijn duidelijk leesbaar en luiden als volgt:

-naam: van Wijk Anthonie
-geboorteplaats/woonplaats: Vlaardingen
-geboorte datum: 12-11-1914
-soldaat nummer???: RJ 1934 11- 171

Mijn vraag is nu, is deze soldaat gesneuveld? Ik wil graag wat meer te weten komen over deze persoon en wat zijn lot was en zijn functie in de oorlog.

Bij voorbaat dank,

met vriendelijke groet Patrick van Melis
» Dit bericht is geplaatst op 27 november 2005 18:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op mijn lijsten van Nederlandse gesneuvelden in mei 1940 komt de naam Van Wijk tweemaal voor, maar daarbij is NIET Anthonie van Wijk. Bovendien zijn de twee genoemde militairen met de naam Van Wijk ( T van Wijk en M.T van Wijk ) op grote afstand van de vermelde plaats gesneuveld, namelijk in de buurt van Arnhem en in of bij Dordrecht. We kunnen dus met enige zekerheid aannemen dat Anthonie van Wijk NIET in de meidagen is omgekomen.

Volgens de opgave behoorde hij tot het Regiment Jagers.
Hij moet dan hebben behoord tot de 3e compagnie van het Grensbataljon Jagers, dat is opgedoken in het vak van III - 14 RI in de directe omgeving van Grave.
Het was aanvankelijk gelegerd langs de Nederlandse Zuidgrens.
De kans bestaat dus inderdaad dat Anthonie van Wijk genoemd plaatje of liever een gedeelte daarvan op de een of andere manier is verloren in de buurt van de opgegeven plaats.
De kans dat we over deze militair meer te weten komen is tamelijk klein.
Er zijn nu eenmaal maar spaarzaam lijsten overgelverd met de namen van militairen uit de lagere rangen.Je moet het geluk hebben dat zich iemand meldt met informatie, de officiele wegen lopen al gauw dood.
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2005 21:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
3 - GBJ is op 10 mei door de commandant van de Peeldivisie ter beschikking gesteld aan de Commandant - Vak Schaik en door de laatste ingedeeld bij III - 14 RI. Om 20.00 uur kwam 3 - GBJ ( met 3 secties ) daar aan en werd vervolgens verdeeld over de 3 tirailleur - compagnieen van III - 14 RI. Ruim 2 uur later kwam het bevel om terug te gaan op de Dungensche Brug ( Zuid - Willemsvaart ), waarmee om even na middernacht en begin werd gemaakt. 3 - GBJ is dus maar een paar uur in het aangegeven gebied ( Grave/Velp ) geweest.
Het GBJ meldt GEEN gesneuvelden in dit gebied, wel elders. Ook de 3 gesneuvelden van III - 14 RI vielen op andere plaatsen, zoals Mill en Dungen.
Een nieuwe aanwijzing dus dat soldaat Van Wijk NIET zal zijn gesneuveld.

Het blijft overigens zuiver theoretisch ook nog mogelijk dat hij op een andere manier, b.v via overplaatsingen, in het betrokken gebied en bij III - 14 RI terecht is gekomen, na oorspronkelijk ( eerste oefening ) bij het Regiment Jagers te zijn gestart.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2005 08:58
» Dit onderwerp is gesloten
2554