Discussiegroep

Onderwerp: opbouw

» Dit onderwerp is gesloten
Jos Wolbertus
3.481 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Gezocht...
Kan mij wellicht iemand vertellen hoe precies de opbouw van het leger was in de meidagen van 40.

Waarom; welnu wij zijn op zoek naar het oorlogsverleden van mijn vader. Deze was geplaatst in het 2e regiment infanterie, 5e sectie. omdat ik totaal geen defensieverleden heb weet ik niet wat daar precies allemaal tussen zit. Mijn vader zat tijdens de duitse inval in Baarlo en is waarschijnlijk afgevoerd naar neubrandenburg maar dat zijn allemaal dingen die we proberen uit te zoeken. Misschien kan iemand mij helpen??? Een oproep in spoorloos in de krant heeft slechts een paar kleine feiten opgebracht.
» Dit bericht is geplaatst op 17 december 2005 10:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw vader moet volgens alle waarschijnlijkheid hebben behoord tot het z.g 2e Grensbataljon. Dit maakte deel uit van het z.g Vak - Asten van de Peel-Raamstelling.
De commandopost van het 2e Grensbataljon lag in Maasbree, die van de 2e compagnie in het door u genoemde Baarlo. Zijn onderdeel moet dus zijn geweest: 2 - 2 G.B
Over de oorlogsgebeurtenissen bij 2 - 2 G.B heb ik informatie genoeg voor u in de vorm van geschreven tekst en kaarten. Ik moet u wel zeggen dat de kans dat uw vader met name wordt genoemd uitermate KLEIN is, aangezien hij ( dat begrijp ik enigszins uit uw verhaal ) geen officiersrang had.
Als u deze informatie ( gescand ) wilt ontvangen, laat dat even weten.
Die komt dan in de loop van de volgende week naar u toe.
» Deze reactie is geplaatst op 17 december 2005 11:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2 - 2 G.B telde trouwens inderdaad 5 secties.
Volgens de in mijn bezit zijnde kaderlijst stond de 5e sectie onder commando van sergeant-majoor J.W SMAL. Compagniescommandant was overigens kapitein J.W.G Cornet.
» Deze reactie is geplaatst op 17 december 2005 12:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
En om u nog even op een simpele manier vertrouwd te maken met al die verschillende onderdelen:
een BATALJON telde 3 COMPAGNIEEN ( plus een mitrailleurcompagnie ), elk bestaande uit 4 ( soms 5 ) SECTIES. Zo'n sectie telde omstreeks 35 man. Een sectie kun je dan weer onderverdelen in GROEPEN.
Bataljons maakten dan weer deel uit van REGIMENTEN, die op hun beurt van DIVISIES ( of soms BRIGADES ) en die weer van z.g LEGERKORPSEN.
Kortom: Legerkorps, Divisie, regiment, bataljon, compagnie, sectie, groep.
» Deze reactie is geplaatst op 17 december 2005 12:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
En voorlopig als laatste punt: het 2e Grens Bataljon is gevormd uit het 2e Regiment Infanterie. In het kader van de z.g Strategische Grensbeveiliging is ruim voor het uitbreken van de oorlog een aantal Grensbataljons gevormd. Dit waren als regel de 2e bataljons van de infanterieregimenten. Uw vader behoorde dus organiek zeker tot het 2e Regiment Infanterie.
» Deze reactie is geplaatst op 17 december 2005 12:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op de al eerder genoemde kaderlijst wordt sergeant - majoor SMAL als 5e sectiecommandant genoemd. Dit maakt het waarschijnlijk ( zij het niet geheel zeker ) dat hij de 5e sectie onder zijn commando had. Zekerheid is mogelijk te verkrijgen uit een van de ( met vrij grote waarschijnlijkheid ) op het NIMH in Den Haag aanwezige verslagen van dit onderdeel ( 2 - 2 G.B ). Als u die eventueel wilt opvragen: nimh@mindef.nl ( u kunt ook kijken op hun website: Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag ). Als familielid zullen ze u ongetwijfeld vlot helpen, dat doen ze trouwens in de meeste gevallen. Zelf beschik ik helaas niet over deze verslagen.

Van deze sergeant - majoor SMAL is in elk geval bekend dat hij met zijn sectie (mogelijk dus de bedoelde 5e sectie ) stond bij koepelkazemat G 112 aan het pontveer ( over de Maas ) naar Steijl ( min of meer tegenover Baarlo op of dichtbij de oostoever van de Maas gelegen ). Na hun uiteindelijke rivieroversteek sloegen de Duitsers daar een zware noodbrug. Tot de bewapening van deze sectie behoorden ook een stuk pantserafweergeschut en een ( oud ) 8 staal- kanon.
Ik kan u OP VERZOEK voorzien van A) een aantal pagina's met de krijgsgebeurtenissen bij 2 - 2 G.B op de 10e mei en B) goed, duidelijk kaartmateriaal waarop zichtbaar de belangrijkste gevechtsopstellingen.
Dat geeft in elk geval een prima algemeen overzicht van de belevenissen van het onderdeel op de 10e mei. Ik zeg nogmaaals OP VERZOEK, omdat een en ander wel wat tijd vergt. In principe doe ik het echter graag.
» Deze reactie is geplaatst op 17 december 2005 16:37
Totaal berichten: 1
Geachte heer H. groenman,


Met belangstelling las ik uw bericht betreffende de gevechtshandelingen van 2 - 2 G.B aan de Maas bij Baarlo van 17-12-2005. U maakt gewag van een rapport van sergeant - majoor S. Smal, commandant van de 5e sectie. Mijn vader, sergeant G. Versleijen, moet blijkens de door u omschreven positie van de kazemat (G112) onder hem hebben gediend. Ik heb mijn vader, hij is in 1992 overleden, over de inval op 10 mei 1940 maar kort geinterviewd in het kader van een boek over de oorlogsvrijwilligers die na de oorlog naar Indonesiƫ zijn gezonden en waar hij gediend heeft als reserve-luitenant. Uit zijn relaas sprak vooral verbittering over de slechte bewapening van het grensbataljon en de onkunde van de officieren (het geschut, acht staal, was bijvoorbeeld op de dijk geplaatst zodat de Duitsers het direct onder schot konden houden). Ik kan verder bevestigen dat de troepen naar Kaldenkerken moesten afmarcheren en daar zijn afgevoerd naar Neubrandenburg.
Voor een beter beeld van die dag zou ik het zeer waarderen indien u de door u aangehaalde verslagen en kaartmateriaal over de gevechtsactiviteiten van 2-2 G.B op 10 mei 1940 naar mij kunt toezenden.
Verder wil ik niet onvermeld laten mijn waardering voor uw website.

Hoogachtend

J. Versleijen
journalist

adres:
Zocherstraat 29hs
1054 LR A'dam
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2006 12:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw heeft inmiddels prive een mailtje van mij ontvangen.
» Deze reactie is geplaatst op 1 september 2006 13:01
» Dit onderwerp is gesloten
2554