Discussiegroep

Onderwerp: Elite soldaten Nederlands leger?

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 27
2.276 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
Waren eigenlijk b.v. de huzaren en jagers over het algemeen beter dan hun collega,s die bij de regulieren troepen zaten?.
» Dit bericht is geplaatst op 23 december 2005 12:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Je kunt eigenlijk alleen van de mariniers zeggen dat zij een belangrijk betere opleiding hadden genoten dan de overige militairen. Maar er zijn enkele nuances mogelijk.

Zo is bekend dat bij de cavalerie over het algemeen een sterkere militaire instelling gold en dat het een dienstvak was waar veel adelijke heren de officierstaken vervulden. Men vond daar een meer traditionele instelling, waarbij aandacht voor de dienstvaktrots sterker was. Algemeen kan men vaststellen dat de huzaren in mei 1940 met uitzondering van enkele voorvallen beter functioneerden dan de gemiddelde landmacht eenheid.

Voor de artillerie kan men ook een nuance aanbrengen. De gemiddelde artillerie officier verstond de technische aspecten van het vak bijzonder goed. Reserve officieren werden (relatief) intensief bijgeschoold in de technische [mathematische] aspecten. We zien dat terug in de kwaliteit die de artillerie bracht bij het uitvoeren van haar puur artilleristische taken. Qua accuratesse van afgegeven vuren toonden ze aan hun vak meer dan te verstaan. Het schortte echter wel aan de militair-tactische zaken. Die waren net zo mager als elders binnen de krijgsmacht.

Ook voor de politietroepen - een vrijwel geheel professioneel onderdeel - bestaat een uitzondering. Dit kleine onderdeel, opgericht in 1918 en opgeheven door de Duitsers, werd gevormd door geselecteerde vrijwilligers. Dat is ook de reden waarom velen een rang boven soldaat hadden. Zij verstonden hun vak - merendeels strategische beveiliging - uitstekend en we zien ook dat terug in de prestaties in mei 1940.

Voor de Jagers en Grenadiers - net als voor de Gele Rijders - geldt dat de traditie in het vaandel werd gehouden maar niet gesteld kan worden dat ze beter geoefend waren dan hun dienstvakgenoten. Net zoals we dat in het naoorlogse leger zagen met bijvoorbeeld Van Heutsz, prevaleerde de traditionele naam boven een elitair optreden. Het is meer dat tradities [letterlijk] hoog in het vaandel werden gehouden dan dat men zich anderszins onderscheidde.

Wel is een onderscheid van andere orde aan te brengen. De lage regimenten infanterie werden gevormd door jonge en nieuwe getrainde militairen, terwijl de hoge regimenten met militie [reservisten] werden gevuld. De laatste eenheden kenden minder cohesie, hoge leeftijd en vaak een mindere bewapening. Men kan grosso modo stellen dat de lage regimenten daarom voorwaardelijk en absoluut in het voordeel waren.
» Deze reactie is geplaatst op 23 december 2005 12:33
» Dit onderwerp is gesloten
2554