Discussiegroep

Onderwerp: info gezocht 19.r.i II 113

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 15
3.598 keer gelezen
20 reacties
Categorie: Gezocht...
hallo iedereen

ik ben op zoek naar info over mijn opa

hij zat volgens zijn oorlogszakboekje bij het 19 r.i

dit staat er op zijn herkenningsplaatje

almelo 12-10-20
19 r.i 1940 II 113

nederland
toren
elbert j h

wie kan me helpen ?

(oja heb ook een site http://members.home.nl/moniquezwiers/ )
» Dit bericht is geplaatst op 24 januari 2006 02:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De heer Toren komt in ons Archief helaas niet voor.
Lijsten van militairen in lagere rangen zijn maar mondjesmaat bewaard gebleven.Bovendien staat deze categorie in rapporten en verslagen niet op de voorgrond.
Het is eveneens moeilijk in het algemeen iets te zeggen over dingen die hij moet hebben meegemaakt. Een soort referentiekader dus.
Wij weten niet meer dan dat hij deel uitmaakte van 19 RI. De II staat voor de lichting in 1940 ( 2e lichting ) en het cijfer 113 is zijn dienstnummer.
Tot welk bataljon of compagnie hij behoorde is onduidelijk.
Als u veel geluk hebt meldt zich nog iemand, maar de kans is zolangzamerhand klein.

Alle 3 de bataljons van 19 RI hebben in meer of mindere mate deelgenomen aan de Slag om de Grebbeberg.
Het 2e bataljon was divisiereserve in Rhenen en is bij verschillende gelegenheden ingezet. O.a bij tegenstoten op de Grebbeberg en bij de verdediging van de z.g ruglijn/spoorwegstelling.
Het 3e bataljon, dat noordelijk van de Grebbeberg lag aan de rand van de inundatie ( die ongeveer 3 km ten noorden van de Rijn begon ) is op 13 mei verwikkeld geraakt in gevechten met de oprukkende SS.
Het 1e bataljon, dat nog weer noordelijker ( richting Veenendaal ) was gelegerd, heeft naar verhouding weinig van de Slag " meegekregen."
Men is vooral ingezet om de aftocht van anderen te dekken.
Maar nogmaals, voor ons is het, zonder verdere gegevens ( zoals b.v een precieser vastgesteld onderdeel of een naam van een officier of wat dan ook)
niet mogelijk meer boven water te brengen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 januari 2006 17:28
Totaal berichten: 15
hallo ik heb even verder in de boekje gekeken maar daar vond ik een stempel met 2e compagnie

misschien helpt dit iets ?
» Deze reactie is geplaatst op 24 januari 2006 23:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het helpt wel iets, maar nog niet voldoende.
Het bataljon ontbreekt namelijk nog steeds.
Het kan dan gaan om: 2 - I - 19 RI, 2 - II - 19 RI en 2 - III - 19 RI.
Ik kan me overigens niet goed voorstellen dat het boekje wel regiment en compagnie vermeldt, maar niet het bataljon.
Misschien is II in dit geval toch wel het bataljonsnummer.
En niet het nummer van de lichting, al acht ik dat laatste voorlopig toch waarschijnlijker.

Is het eventueel mogelijk de bladzijden van het boekje gescand op te sturen, zodat we zelf even kunnen kijken? Of anders een kopie per post?
Mocht het inderdaad 2 - II - 19 RI blijken te zijn, dan hebben we informatie genoeg ( overigens ook in het geval van 2 - III - 19 RI, voor 2 - I - 19 RI zou ik andere contacten moeten aanboren / daar heb ik wel iets, maar minder van ).
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2006 11:38
Totaal berichten: 15
hallo ik heb net een email verstuurt met scans en fotos.
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2006 00:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Helaas geven de inmiddels ontvangen papieren ook de oplossing niet.
Duidelijk is nu wel dat je grootvader deel heeft uitgemaakt van de 2e compagnie van het 19e depotbataljon.
Elk infanterie-regiment had een depot waar de opgekomen militairen hun eerste oefening kregen. Voor 19 RI was dit eerst de Menno van Coehoorn - kazerne in Arnhem, maar later in 1939 zijn om voor de hand liggende redenen de depots naar het Westen verplaatst. Depottroepen zijn tijdens de meidagen soms zelfs daadwerkelijk ingezet, b.v in de omgeving van Den Haag ( waar zich nogal wat depots bevonden ).Van het 19e depotbataljon, dat ergens in of bij het Oostfront van de Vesting Holland gelegerd moet zijn geweest, is mij geen inzet bekend.
Je grootvader, van de lichting 1940 - II, zal in mei 1940 waarschijnlijk net vanuit het depot overgeplaatst zijn geweest naar de " parate " troepen.
Vrij zeker was dat 19 RI, maar dat hoeft niet perse zo geweest te zijn. In de mobilisatie kwamen zo nu en dan ook wel militairen vanuit het depot bij een ander regiment terecht.
Wanneer hij, zoals het meest voor de hand ligt, wel bij 19 RI is geplaatst, blijft de vraag bestaan: bij welk bataljon en welke compagnie? Waarmee we helaas weer op hetzelfde punt zijn aangeland.
Is er in je directe omgeving niemand die wat meer informatie kan geven over b.v de verblijfplaats tijdens de mobilisatie?
Je kunt eventueel nog contact opnemen met DARIC, de instantie waar je de militaire staat van dienst kunt opvragen van, in jouw geval, familieleden.
Zie daarvoor ons STAPPENPLAN ( te vinden via de zoekfunctie, op elke pagina rechtsboven ). Mocht dat ook niet meer opleveren dan uitsluitend 19 RI als stamregiment, dan zie ik weinig mogelijkheden meer.Dan ben je afhankelijk van bezoekers aan deze website, die misschien een antwoord op je vraag hebben. Op oud-strijders, die destijds met je opa dienden zou ik niet teveel hopen.Zoveel zijn er niet meer. Maar je weet nooit.

Complimenten trouwens voor je website met o.a een paar bijzondere foto's.
Zoals b.v die met die Duitse en Nederlandse militairen bij de rivier. Het "ruikt " wel enigszins naar Rijn en Grebbe, maar is dat ook zo?
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2006 20:35
Totaal berichten: 191
Het 19e Depbat (Commandant was de res.majoor L. Leopold)was gelegerd in Noord-Holland te Hoorn en Zwaag en behoorde tot het 4e Depot Infanterie o.l.v. de res. luitenant-kolonel P.C. Willod Versprille. Dit Depot kreeg later tot taak de IJsselmeerkust te bezetten, waartoe het 19e Depbat naar Ransdorp en Monnikendam werd verplaatst. Het behoefde daar niet meer daadwerkelijk in actie te komen, daar de voorgenomen Duitse invasie op de oostkust van Noord-Holland niet werd uitgevoerd.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2006 15:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Intussen weten we ook dat de lichting 1940 - II is opgekomen zo ongeveer half februari 1940.Depottroepen die 3 maanden of langer in dienst waren werden na het uitbreken van de oorlog geplaatst in z.g compagnieen Bewakings Troepen.
Recruten die pas enkele weken in dienst waren mochten in bepaalde gevallen naar huis.
De kans dat je grootvader, immers al zo'n 3 maanden in dienst, tot de eerste categorie heeft behoord is dus vrij aanzienlijk. Hij zal, zoals ik het nu zie, niet zijn overgeplaatst naar 19 RI. Waarschijnlijk heeft hij zich tot de nacht van 13 op 14 mei bevonden in Hoorn ( of Zwaag ) en is toen overgeplaatst naar de door overste Brongers opgegeven plaats in de buurt van of in Monnikendam. Dit in het kader van een afslaan van een eventuele landing op Noord-Hollandse bodem door de Duitsers vanuit Friesland. Op dezelfde dag ( 14 mei ) volgde de capitulatie.
Ik zeg dit allemaal met een kleine reserve, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk.
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2006 00:47
Totaal berichten: 15
oke heel erg bedankt voor u onderzoek voor zo ver .

maar volgens mijn oma heeft hij op de grebberg gevocht en ver na de mei 1940 weer terug naar nederland.

en was toen gekleed in zijn uniform.

ik zal het morgen of over morgen nog eens even duidelijk vragen
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2006 01:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tja, ik heb in mijn vorige reactie wel wat reserves ingebouwd. In theorie is het nog altijd niet helemaal onmogelijk dat hij WEL bij 19 RI terecht is gekomen.En dat zou dan of de Grebbeberg zelf of de omgeving direct noord van de Berg betekenen. Het is echter vrijwel ondoenlijk daarvoor nog een geschreven aanwijzing terug te vinden. Eerst maar afwachten wat je grootmoeder zich nog kan herinneren. Ik ben benieuwd.
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2006 11:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als het overigens zou kloppen dat je grootvader " lang " na mei 1940 weer naar Nederland is TERUGgekeerd, dan is dat toch een duidelijke aanwijzing voor 19 RI en de Grebbeberg. Dat zou namelijk betekenen dat hij tijdens de meidagen krijgsgevangen KAN zijn gemaakt en vervolgens afgevoerd naar een kamp in Duitsland. De Nederlandse krijgsgevangenen zijn daar zo'n 5 - 6 weken op zijn hoogst geweest en toen naar Nederland teruggebracht. Erg lang heeft het dus niet geduurd, maar ongetwijfeld is het toen wel als LANG gevoeld, ook door de thuisblijvers. Inclusief natuurlijk je grootmoeder.
Het staat zonder meer vast dat er militairen van 19 RI in Duitse krijgsgevangenschap zijn geraakt. Aan de andere kant is dat voor militairen van het 19e depotbataljon hoogst onwaarschijnlijk. Die hebben tijdens de mei-oorlog geen Duitser gezien.
Dus: mogelijk toch 19 RI. Alleen dan zitten we weer met dezelfde vraag: welk bataljon, welke compagnie? Het is wel mogelijk na te gaan bij welke onderdelen de kans op krijgsgevangenschap het grootst is geweest, maar zonder officiele lijsten zullen we nooit helemaal zeker zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2006 13:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
VRAAG (1) in elk geval aan je grootmoeder of je grootvader meteen na de oorlog (mei 1940 ) in Duitsland is geweest. Zo ja, dan wijst dat op 19 RI. Je schrijft overigens ook: weer TERUG naar Nederland.

Toch moet ik je voor alle volledigheid nog op iets anders wijzen: militairen die na de mei-oorlog geen beroep hadden ( in elk geval niet zelf in hun onderhoud konden voorzien ) werden gedwongen geplaatst bij de z.g Opbouwdienst.
Dit betekende dat ze eveneens weken, maanden of nog langer van huis waren.
VRAAG(2) daarom ook of je grootvader meteen na de mei-oorlog in staat was zelf in zijn onderhoud te voorzien. Zo niet, dan zou dat eventueel kunnen wijzen op de Opbouwdienst. Dan zou ook het 19e depotbataljon weer in beeld komen.
De militairen van dat laatste onderdeel zijn zeker niet als krijgsgevangenen weggevoerd, maar kunnen wel in kazernes in Nederland zijn geplaatst en vervolgens in de Opbouwdienst ( en dat veel meer dan 5 - 6 weken ).

Sorry dat er zo nu en dan een slinger in mijn betoog zit, maar we moeten tenslotte alle mogelijkheden onderzoeken ( voor zover dat kan ).
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2006 15:43
Totaal berichten: 15
ik heb vandaag even weer wat info ingewonnen bij oma

maar die zei dat ze bijna zeker wist dat hij in okt 1939 in dienst is gegaan

en in juni 1940 weer terug was iets korter dus dan ik altijd gedacht heb

ze dacht 4 juni het was op een vrijdag

mvgr bj
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2006 13:04
Totaal berichten: 15
herstel het was 7 juni 1940 rond 12 uur dat die weer terug was in almelo
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2006 13:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat je grootmoeder vertelde over Oktober als opkomstdatum kan goed kloppen.
Eind Oktober 1939 (!) is al vervroegd de lichting 1940 - I opgeroepen. In het boekje dat je stuurde staat behalve 40 - II ook al 40 - I. Dat viel me meteen op. Misschien was dat zijn lichting dus wel.Ook voor hem een vervroegde opkomst.
Dal zou hij in mei 1940 wel eens niet meer niet meer op het 19e depot gelegerd geweest kunnen zijn, maar mogelijk al bij 19 RI. Hij kan dan inderdaad als krijgsgevangene naar Duitsland zijn afgevoerd en begin Juni zijn teruggekomen.
Uit het boek TUSSEN VUUR en IJZER van Hans van Heerde ( sergeant bij de Staf van II - 19 RI ) blijkt dat in elk geval de Staf en hijzelf ( maar mogelijk ook de rest van het bataljon/regiment, dat is mogelijk nog wel ergens te vinden ) naar het kamp Luckenwalde zijn vervoerd vanaf Fort Honswijk aan de Lek, waar men zich op het ogenblik van de capitulatie bevond. Hij vertelt dat men op 6 juni hoorde weer naar Nederland terug te mogen gaan op de 8e (zaterdag ) vertrok en daar op de 9e is aangekomen. Misschien waren er echter al eerdere transporten, anders klopt die aankomst in Almelo op de 7e niet.Die 7e was in elk geval dus wel een vrijdag.
Mocht hij toch bij het 19e depotbataljon zijn gebleven dan is hij niet afgevoerd naar Duitsland, maar in Nederland gebleven en zeker niet meteen naar huis vertrokken. Op 28 mei kreeg de helft van het in Nederland achtergebleven reserve - en dienstplichtig personeel toestemming met Groot Verlof ( naar huis ) te gaan indien men kon aantonen werk te hebben ( bij de vroegere werkgever of zelfstandig ) . De andere helft mocht op 4 juni vertrekken. Reizen in Nederland zal toen, gezien b.v de gesprongen bruggen, niet zo makkelijk geweest zijn.Waarschijnlijk was er maar een beperkte dienstregeling. Misschien was er ook uitstel of vertraging van andere aard en is 7 juni als datum van aankomst acceptabel. Ook die mogelijkheid blijft dus overeind.

Kortom: we zijn er nog steeds niet uit.
Het zou helpen als je grootmoeder zich zou kunnen herinneren of je grootvader uit DUITSLAND naar Almelo kwam of vanuit een Nederlandse verblijfplaats. Ik heb helaas, door het ontbreken van lijsten, zelf geen mogelijkheid om dat te achterhalen.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2006 18:29
Totaal berichten: 15
mijn oma wist ook nog te vertellen dat mijn op ergens in noord holland zat bij amsterdam was een korte naam van die plaats iets met ongeveer 3 letters

en dat hij bij de grebbeberg aankwam de oorlog net afgelopen was hij was toen bij wageningen
» Deze reactie is geplaatst op 21 februari 2006 00:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als hij TIJDENS de meidagen/oorlogsdagen in de buurt van Amsterdam was is dat ( het moest immers een korte naam zijn )mogelijk EDAM geweest. Hij zou dan toch tot het 19e depotbataljon hebben behoord. Maar het wordt dan moeilijk, zo niet onmogelijk, om te geloven dat hij daarna ook nog in de buurt van de Grebbeberg is geweest.
Als hij VOOR de meidagen in de buurt van Amsterdam is geweest was dat mogelijk HOORN of ZWAAG ( hoewel die plaatsen niet niet direct naast Amsterdam liggen).
Hij zou dan eventueel in de meidagen wel op of bij de Grebbeberg kunnen zijn geweest.
Jammer, maar we zijn er nog steeds niet uit.
Deze gegevens spreken elkaar tegen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 februari 2006 11:32
Totaal berichten: 15
was was gelegert in de buur van amsterdam

maar tijdens de oorlog moest hij naar de grebbeberg toen hij daar was aan gekomen

bij wageningen in de buurt was de oorlog al afgelopen dus dat zouw betekenen dat hij tijdens 10 tot 14mei niet op de gerbbeberg was
» Deze reactie is geplaatst op 21 februari 2006 12:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hij KAN op 14 mei in Wageningen zijn geweest, daar brachten de Duitsers de krijgsgevangenen die op of bij de Grebbeberg waren gemaakt in eerste instantie heen. Maar in dat geval is hij ongetwijfeld ook afgevoerd naar DUITSLAND, waar hij dan een aantal weken heeft vastgezeten. Kan je oma DAT niet bevestigen? Dan schieten we namelijk echt iets op. Ik vroeg het al eens eerder.
» Deze reactie is geplaatst op 21 februari 2006 13:45
Totaal berichten: 1
Ik zie in het zakboekje van een oudoom van mij dat ook hij ingedeeld was bij het 19e regiment infanterie. Hij was van lichting 1920 (dus ver voor de oorlog) in dat jaar is hij met groot verlof gegaan en vervolgens in resp. 1923 en 1926 weer terug in dienst geweest en weer met groot verlof.
Zij mobilisatiebestemming was 19e depotbataljon staf. Zijn verlofpas is getekend door de commandant Mob.Bur. 19 R.I. te Arnhem.
In zijn zakboekje zit ook de lastgeving (voor opkomst met spoed) daaruit blijkt dat hij in 1935 behoorde tot de aanvullingsreserve met als mobilisatiebestemming 19e depotbataljon staf. Hij diende zich te melden te Hoorn, Parkhotel, Achterom 53. Hij is kennelijk nooit opgeroepen want in zijn zakboekje zitten nog vier ongebruikte vervoersbewijzen (vervoer voor rijksrekening).
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2006 23:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat is niet zo'n wonder, aangezien de Lichting 1920 NIET is opgeroepen.
Als ik me goed herinner was de oudst opgeroepen Lichting die van 1924 of 1925.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2006 00:18
» Dit onderwerp is gesloten
2554