Discussiegroep

Onderwerp: Oud-strijders De Grebbeberg

Totaal berichten: 1
4.041 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Gezocht...
Zijn er nog oud-strijders, die op de Grebbeberg hebben gevochten in mei 1940 en die J. Tebrunsvelt, die aldaar gesneuveld is hebben gekend? En heeft misschien nog iemand een foto van hem.

Ik ben er namelijk vrij zeker van dat ik familie ben van hem en het toeval wil, dat ik zelf bij de Landmacht gediend heb als stukscommandant M109 houwitzer.

Wie wil mij meer informatie geven?
» Dit bericht is geplaatst op 10 februari 2006 14:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb alle gegevens waarover wij als Stichting beschikken zoeven per e-mail opgestuurd.
Ik hoop dat het adres klopt, anders hoor ik het graag van u.
De kans dat zich nog een oud-strijder meldt is verwaarloosbaar klein, maar je weet tenslotte nooit. Er kan zich b.v een familielid van zo'n oud-strijer melden die mogelijk nog over foto's beschikt.
Het onderdeel was overigens 2 - I - 15 RA.
Dit om de orientering iets makkelijker te maken.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2006 16:55
(redactie)
Totaal berichten: 849
De kans is inderdaad erg klein, maar in dit geval heb ik toevallig nog wel eens contact met enkele veteranen van I-15 R.A. Ik kreeg tijdens de gesprekken die ik met hen had het idee dat Tebrunsvelt niet veel bij de batterijen is geweest en mogelijk de gehele mobilisatie elders 'gedetacheerd' was. Het is mij ook wat onduidelijk hoe hij in die meidagen op de Levendaalsweg (op de Grebbeberg) terecht is gekomen (en aldaar dus is gesneuveld). De batterijen van I-15 R.A. stonden immers een paar kilometer ten westen van Rhenen.

Als het goed is is er binnenkort weer een reunie van dit onderdeel. Ik zal binnenkort eens informeren naar wat zij nog weten van Tebrunsvelt. Mocht dit informatie opleveren, dan breng ik u desgewenst met hen in contact.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2006 22:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tebrunsvelt is geregistreerd als ziekenverzorger/hospik.
In de meidagen heeft hij zich vrijwillig ter beschikking gesteld om ( per motor ) berichten over te brengen, in het verslag van kapitein Vorstman wordt hij opgevoerd als Roode Kruis - ordonnans. Hij is bij het uitvoeren van deze taak gesneuveld en posthuum onderscheiden.
Bovenstaande verklaart m.i
a) zijn ( in de bijdrage van Rutger ) genoemde afwezigheid in de batterij en ( met zeer grote waarschijnlijkheid )
b) de plaats van zijn sneuvelen ( tamelijk ver van die batterij ).

Behalve in het verslag van Vorstman wordt hij ook genoemd in dat van sergeant Cassander. Beide verslagen zijn te vinden op de website
( bibliotheek ). Aan het verslag van Cassander zijn toegevoegd foto's van de laatst gehouden reunie in 2001. U hebt in dit geval dus inderdaad geluk, er zijn nog veteranen van I - 15 RA in leven.
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2006 12:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
En het is vrij eenvoudig verklaarbaar dat Tebrunsvelt [als hospik-ordonnans] op de Levendaalsche Weg kwam en daar op 12 mei kon sneuvelen. Aan de Levendaalse Weg, vlakbij Berg en Dal was een BHP. I-15RA stond op dat moment slechts 500 meter west van Berg en Dal, aan de Oude Veenendaalsche Weg.

Overigens is de veteraan Cassander recent overleden ...
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2006 12:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Correctie - ik vergiste me. De Levendaalse weg liep natuurlijk niet bij Berg en Dal, maar midden over het noordelijk deel van de berg. Ik bedoelde de BHP vlakbij de Achterbergsestraatweg, maar Tebrunsvelt sneuvelde bij de Levendaalseweg. Dan is het inderdaad gissen wat hij daar deed. Wellicht bij Hennink in diens CP? Wellicht ingezet als normale ordonnans en zo bij Hennink gekomen? Overigens is hij als hospik-ordonnans natuurlijk ambulant en is het gissen naar zijn opdrachten.
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2006 17:27
Totaal berichten: 1
Beste mensen,

Allemaal heel hartelijk bedankt voor uw reacties. Helaas zijn er nog geen foto's opgedoken met daarop mijn waarschijnlijke oud-oom J. Tebrunsvelt. Mocht iemand van u nog op een of andere wijze aan informatie of foto's kunnen komen, dan ben ik u zeer erkentelijk. T.a.v. de heer Groenman: uw e-mails heb ik (behoudens wat hierboven allemaal gemeld is) tot op heden nog niet ontvangen. Ik zou het erg fijn vinden als u nog meer informatie heeft om dit mailen naar mcgilles@orange.nl. Nogmaals allemaal hartelijk bedankt.


Gilles Tebrunsvelt
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2006 13:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
E-mail met de ( waarschijnlijke ) inhoud van die bewuste e-mail(s) is intussen naar uw adres verstuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2006 14:07
Totaal berichten: 1
Frans en tiny gieling zijn nog steeds op zoek naar informatie over soldaat Reinerus (nier) gieling, heeft op de grebbeberg zijn deel meegemaakt tijden de gevechten op 8 mei t/m 14 mei 1940.Waarna hij in krijgsgevangen schap is geraakt en naar het krijgsgevangenen kamp Stallage III-A is overgebracht. op 7-6-1940 heeft hij een postkarte kriegsgefangenenpost naar zijn vrouw kunnen sturen. De briefkaart is gedateerd op 4-5- 1941
Het verhaal dat ik heb gelezen in het verslag over het krijgsgevangenen transport en de krijgsgevangenname komt overeen met de vage puntjes die mij bekend zijn over het wel en wee wat mijn vader toen ook is overkomen
franc Gieling veteraan oud marinier Ned. Nieuw Guinea.
E. mail:F.Gieling@kpnplanet.nl
F.Gieling@veteranen.nl
franstinygieling@12move.nl
» Deze reactie is geplaatst op 26 december 2006 22:41
Totaal berichten: 1
Franc Gieling
Na een lange onderbreking toch de draad weer opgepakt,Dienstplichtig soldaat:
Reinerus Gieling, 8e Veld Attelerie,1931 - I - 128, later 2 - II - 19 RI,
Mijn vader was tijdens de mobilisatie ingekwartierd bij de Fam. Brienissen op de Neude, half weg tussen Wageningen en Rhenen, een grote boerdeij.De fam. had twee dochters waarvan er nu nog een in leven en waarmee we nog heel sporadisch contact hebben.mede solaten van hem waren,Duiker,Eickhoren en Hoogerheide.Hopenlijk zijn er nog wapenbroeders die zich wat kunnen herrinneren of familie die verhalen hebben gehoord of hierover gesproken.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juli 2007 22:58

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554