Discussiegroep

Onderwerp: officier H.J.Balfoort

Totaal berichten: 16
4.002 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht...
Beste vrienden,

Wie kent of weet wie de officier H.J.Balfoort was.
Hij is na de oorlog in Indie gesneuveld (1949)
Hij was toen Majoor en CC in het 2e mitrailleur bataljon

Wil graag weten of hij ook op de Grebbeberg heeft gelegen.

Met vr .gr. van W.Kappe
» Dit bericht is geplaatst op 8 april 2006 20:00
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik heb uw bericht even verplaatst naar de daarvoor bestemde categorie. In het boek Naam en Ranglijst der Officieren uitgave januari 1940 staat (dienstplichtig) reserve 1e Luitenant der Infanterie H.J. Balfoort ingedeeld bij 16 R.I. Geboren in 1911, op 1 januari 1932 bevorderd tot 2e Lt. en op 1 januari 1936 tot 1e Lt.

Ik denk dat de kans dat hij op de Greb heeft gezeten vrij klein is, maar dhr. Groenman kan u daar waarschijnlijk veel meer over vertellen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 april 2006 09:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik acht het uitgesloten dat deze officier deel heeft uitgemaakt van een op of bij de Grebbeberg ingezet onderdeel. Ik heb de naam nooit eerder gehoord en de kaderlijsten van bedoelde onderdelen noemen zijn naam ook niet, terwijl ze toch tamelijk compleet lijken te zijn.

Hij wordt ook niet genoemd op de kaderlijst van 16 RI, waar hij dus in januari 1940 nog was ingedeeld. Dat niet genoemd worden zegt in dit geval minder, want vooral van het 1e bataljon is de kaderlijst duidelijk niet compleet.
Ik heb ook nog gekeken bij van 16 RI afgeleide of daarmee verwante onderdelen als 16 GB of 40 RI maar trof zijn naam ook daar niet aan.

Ik acht de kans dat hij " gewoon " bij 16 RI is gebleven het grootst.
Niet alleen de kaderlijst van het 1e bataljon is incompleet, maar er missen ook verschillende namen van sectiecommandanten van het 2e en het 3e bataljon. Je mag aannemen dat hij op 10 mei 1940 nog steeds res.elt was.
» Deze reactie is geplaatst op 9 april 2006 10:52
Totaal berichten: 191
Een laatste mogelijkheid om de 1e lt Balfoort te vinden is wellicht te zoeken bij het 16e Depotbataljon, dat gelegerd was in Alkmaar. Mogelijk heeft het IMG nog een kaderlijst. Het stafwerk 'West- en Noordfront Vestinh Holland' noemt helaas slechts de commandant van dit bat.: de Majoor titulair A.H.M. van Baak. Het bataljon maakte deel uit van het VIII Depot Infanterie en heeft op 14 mei nog een deel van het Noordfront Vesting Holland bezet, in de sector Purmerend.
» Deze reactie is geplaatst op 10 april 2006 10:25
Totaal berichten: 1
Mijn vader, Leendert Los, heeft voor de oorlog in een militair tehuis in Alkmaar gezeten bij de familieSpaans. Hij zat, als ik het goed heb in het 16e depot bataljon, 1e comp. 3e sectie.
Is er iemand die hem in die periode gekend heeft? Hij zal tijdens de mobilisatie in Zeeland. K weet niet welk eiland.
» Deze reactie is geplaatst op 29 april 2014 21:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
40 RI ( het oorlogs - of reserveregiment van 16 RI ) lag inderdaad in Zeeland.
Het 1e en 3e bataljon waren bestemd voor de verdediging van de Zanddijkstelling ( Zuid-Beveland ), terwijl het 2e bataljon was gelegerd in Zeeuws-Vlaanderen.
» Deze reactie is geplaatst op 1 mei 2014 10:06
Totaal berichten: 1
Mijn vader Leendert Los zat bij het uitbreken van de oorlog bij het Regiment Infanterie II-38-R.I. in Breskens. Is er iemand die daar wat meer informatie over heeft?
» Deze reactie is geplaatst op 18 augustus 2019 16:48

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554