Discussiegroep

Onderwerp: Welke Gruppe vloog Fallschirm bataljon 3 naar Waalhaven

Totaal berichten: 16
2.733 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
In het boek 'Als de dag van Gisteren' en het boek van After The Battle over de Blitz Krieg wordt gesproken over II./KG zbV 1. Echter in het boek Kameradschaft ehemaliger transportflieger van II./KG zbV 1 staat dat zij het 1ste Fallschirmjager bataljon bij Dordrecht dropte....

Kan iemand mij daarom helpen met de twee volgende vragen:-

Welke Transport Gruppe vloog in de ochtend van 10 mei Fallschirmjager bataljon 3 naar Rotterdam ?

En werden bij deze eerste transportvlucht naar Nederland verliezen geleden?
» Dit bericht is geplaatst op 30 april 2006 12:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Ik kan het niet een-twee-drie opzoeken, maar het was bijna zeker III/KGzbV1. De hele eerste golf para's werd door KGzbV1 afgezet. De timing van de operatie was echter dat het 3e Bataljon beduidend later dan het 1ste (Dordt) en 2e Bataljon (Moerdijk) aan de grond kwam. Duidelijk inderdaad dat dit door een andere Gruppe zal zijn gebeurd dan II/KGzbV1.

Er werden inderdaad enige verliezen geleden. Echter van het gros der Ju-52 is onbekend van welke Gruppe zij waren. Er zijn echter rond de 50 Ju-52 alleen al op het vliegveld vernield. In de lucht zijn er ook enkele door Nederlandse jagers en luchtdoelafweer vernield, echter dit aantal is verwaarloosbaar geweest. Een toestel van 9/KGzbV1 kwam in de morgen bij Druten neer met menselijke lading. Ook kwamen toestellen elders terecht.
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2006 13:06
Totaal berichten: 191
III/KGzbV1 (Hptm Zeidler) vloog het versterkte 3e Bat van FJR1 (Hptm Schulz) naar Waalhaven. 11 Ju-52 gingen verloren.
II/KGzbV1 (Obstlt Drewes) vloog het 1e Bat van FJR1 (Maj Walther)met de staf FJR1 (Oberst Bräuer)naar de sector Dordrecht. 1 Ju-52 ging verloren.
IV/KGzbV1 (Maj Beckmann) vloog het 2e Bat van FJR1 (Hptm Prager) naar de omgeving Moerdijkbruggen. 2 Ju-52's werden zo zwaar beschadigd dat zij verloren gingen.
In totaal gingen op en bij Waalhaven op 10 en 11 mei 49 Ju-52's verloren, behorend tot II, III en IV/KGzbV1, KGrzbV9, KGrzbV11 en KGr zbV172 (Belangrijkste bron: Dr.Heinrich Weiss:'Luftkrieg über Holland 1-15 Mai 1940'.
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2006 14:35
Totaal berichten: 16
Heren, hartelijk dank voor de info en hierbij nogmaals mijn felicitaties aan Dhr. Brongers.

Dhr. Brongers schreef dat 11 JU 52 verloren gingen van III./KGzbV.
Bedoelt u dan 11 JU's gedurende alle dagen strijd, of 11 enkel al tijdens het vervoer van het 3 Fallschirmjager Bataljon... ?
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2006 17:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Volgens de inventaris van overste Brongers gingen er op 10 en 11 mei in totaal 11 Ju-52 van III/KGzbv1 verloren op Waalhaven door diverse oorzaken [bombardementen Nederlanders, Britten; schade door vliegtuig strafing; schade door noodlanding; schade door Nederlandse artilleriebeschietingen]. Voorts is een Ju-52 van 9/KGzbV1 [dus III. Gruppe] bij Druten neergeschoten, hetgeen ook blijkt uit de verliezenlijst van Duitse militairen op 10 mei. Tevens stortte een Ju-52 van 10/KGzbV1 [III.Gruppe] neer bij Berkel waarvan de bezetting incl para's werd gevangen genomen. Een andere van 10/KGzbV1 stortte neer bij 't Woudt. Hierbij werd zeker een van de para's/luchtlandingstroepen gevangen genomen. Daarnaast zijn tenminste drie Ju-52 van de eerste golf door G-1's neergeschoten, en waren dit vrijwel zeker ook toestellen van III.Gruppe [omdat de G-1's de eerste golf opvingen]. Kortom, volgens de bronnen van overste Brongers gingen er tenminste 14 toestellen [van de 36] verloren, en wellicht nog drie meer. De toestellen op Waalhaven waren allen lege toestellen. Wel zijn zeker enkele toestellen van III/KGzbV1 niet op Waalhaven aangekomen. Ook dit blijkt uit de verliezenlijst van Brongers [Duitse gesneuvelden], waaronder dus de twee toestellen die rondom Ypenburg werden neergehaald. Hoeveel toestellen dit in totaal betreft is onzeker.
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2006 17:38

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554