Discussiegroep

Onderwerp: Generaal Winkelman, nieuw boek

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
2.331 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Onlangs is een tweede geheel herziene uitgave verschenen van het in 2002 gepubliceerde boek over Winkelman (Een soldaat doet zijn plicht, generaal Winkelman, zijn leven en betekenis als militair 1876-1952).
De nieuwe editie heeft de titel 'Generaal Winkelman standvastig strijder, Aprilis, Zaltbommel.
De uitgever spreekt van een heel nieuw boek, vandaar de gewijzigde titel en lay out, vanwege de sterk gewijzigde inhoud.
Enkele bijdragen die hebben geleid tot de nieuwe editie:
- ZKH prins Bernhard heeft indertijd het boek voor zijn verjaardag ontvangen en de auteur bij die gelegenheid verteld over zijn contacten met de generaal.
- Brigade-generaal P.C. van Kerkum heeft verleden jaar -overigens tot aan het eind van zijn leven - meegewerkt en suggesties en verbeteringen aangedragen. (Generaal Van Kerkum was vele jaren adviseur van de stichting Menno van Coehoorn, terwijl hij als actief militair hoofddocent militaire geschiedenis is geweest aan de KMA).
- Talloze andere mensen en instanties hebben bijgedragen aan de tot standkoming van dit nieuwe boek door het leveren van aanvullingen, kritiek, fotomateriaal enz. enz.
Het geheel is opnieuw taalkunig doorgenomen en waar nodig aangepast.
Kortom het beeld van generaal Winkelman is geactualiseerd, meer genuanceerd, beter gedocumenteerd en ook kritischer geworden.
Generaal Winkelman heeft als enige opperbevelhebber de Nederlandse strijdkrachten onder oorlogsomstandigheden gecommandeerd.
Niet de uitslag van die vijfdaagse strijd, maar veel meer de manier waarop hij in de voorbereiding op die strijd stond, de manier waarop hij de strijd heeft geleid alsook hoe hij zich later heeft opgesteld tijdens en na de capitulatie ten aanzien van de Duitse bezetter, zijn doorslaggevend om het beeld van hem in te kleuren.

Graag uw reacties.
Teo van Middelkoop auteur
» Dit bericht is geplaatst op 23 juni 2006 17:45
Totaal berichten: 143
In het overigens uitstekende boek over Generaal Winkelman wordt terloops een opmerking gemaakt over het feit dat Winkelman een aantal ondercommandanten heeft laten vervangen gedurende de 5 dagen strijd. Er wordt niet vermeld wie dat zijn en waarom dat is gebeurd.
Wie zijn er precies vervangen?
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2006 17:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De enige ondercommandant die daadwerkelijk door W (tijdelijk) vervangen is (voor zover ik weet) was Generaal-Majoor Harberts. Voor het overige ken ik alleen vervangingen doordat commandanten uitgeschakeld waren, of lagere vervangingen door lagere commandanten.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2006 17:28
» Dit onderwerp is gesloten
2554