Discussiegroep

Onderwerp: Bestelde Nederland tanks?

Totaal berichten: 134
3.476 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Hier en daar lees ik dat nederland 100 tanks bestelde (dus voertuigen op rupsbanden) naast de bestelde daf m.39 en landsverk m.36.
ik vraag me even af, wat voor tanks dit waren geweest, waren dit ook zweedse producten, of ook wel eens genoemd, zuid afrikaanse, canadese of engelse tanks?
wat waren de verdere plannen m.b.t. de hoeveelheid bestelde m.36 en m.39?
Hoe zouden deze voertuigen in gezet worden, in samenwerking met de lichte divisie, of zou er een aparte gemechaniseerde divisie komen?
dit zijn wat vragen, die me al een tijdje bezig houden...
» Dit bericht is geplaatst op 17 juli 2006 17:39
Totaal berichten: 2
Dit onderwerp is toch al eerder behandeld??? Maakt niet uit.

In 1938 had Generaal Reynders al bij de Nederlandse regering aangedrongen voor de aanschaf van 60 tanks. De regering vond dat tanks niet van toepassing was in een moderne oorlog(!)

Al eerder in 1925 had m'n een Ft 17 tank aangeschaft maar deze was puur voor beproevingen. Deze is ook niet ingezet tijdens de meidagen van '40.

In 1934(?) zijn er wel 5 Garden Loyds geleverd. Dit waren zogenaamde "tankettes". Deze waren bewapend met een Vickers machingeweer + een Lewis als reserve. Deze 5 droegen o.a. de volgende namen: Poema, Lynx, Panther, Jaguar en Luipaard.
Deze voertuigen behoorde tot het Korps Rijdende Artillerie. Tijdens de meidagen van '40 hebben deze o.a dienst gedaan bij de IJssellinie

Toen in 1939 bekend werd dat Duitsland tanks dreigde in te zetten tegen Nederland en dan voornamelijk in Noord-Brabant wilde men wel "massaal" tanks aanschaffen. Maar toen was het te laat. Er werden wel bestellingen gedaan bij Hotchkiss en Renault(?) maar die zaten al over hun oren met orders van het Franse leger. Om welke types het hier gaat weet ik niet. Zal wel H35, H39 of R40 zijn....

In februari 1940 heeft Daf nog een voorstel gedaan om 3 "oefenvechtwagens" of te wel tanks te bouwen. Hier is niet op ingegaan.

In maart 1940 heeft de Nederlandse regering nog getracht 2 buitgemaakte Russische tanks van Finland te kopen. Een en ander had geen resultaat.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2006 00:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tot het Korps Rijdende Artillerie behoorden behalve de genoemde vijf rupspantserwagens (van Vickers garden Loyd ) ook drie wielpantserwagens (door de Artillerie Inrichtingen op Morris chassis geconstrueerd ).

Twee van de laatste categorie zijn voor instructie ter beschikking gesteld aan het Depot Eskadron Pantserwagens.

Drie rupspantserwagens en een wielpantserwagen zijn ingezet op de Veluwe (ingedeeld bij 1 RH en 4 RH ), drie rupspantserwagens zijn onttrokken aan 3 RH en ingezet bij de verdediging van het Vliegveld Waalhaven.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juli 2006 20:34
Totaal berichten: 191
Een merkwaardige bijzonderheid m.b.t. de eventuele aanschaf van tanks is vermeld in Deel 1A van de Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (pags 144/145). Het betreft hier het Urgentieprogramma van generaal I.H. Reynders bij zijn brief van 4 februari 1937. Onder “eerste urgentie” vraagt de generaal dringend om 60 tanks. De Commandant Veldleger bepleitte zelfs de aankoop van 200 tanks. De minister van Defensie wees het af, op advies van het hoofd van de Afdeling Generale Staf van zijn departement: de majoor A.Q.H. Dijxhoorn, later minister van Defensie en tegenstander van Reynders visie en plannen.(Zie bij Bibliotheek op deze site het artikel “Reynders, een miskend generaal”). Dijxhoorn baseerde dit wel zeer ongelukkig advies op de mening van de Ecole Supérieure de Guerre (de Franse Hogere Krijgsschool, die Dijxhoorn had doorlopen en bijzonder hoog aansloeg). Deze stelde dat de burgeroorlog in Spanje had uitgewezen dat tanks niet bestand waren tegen modern pantserafweergeschut. Ze konden dus volgens Dijxhoorn in de moderne oorlog geen rol van betekenis meer spelen!!
» Deze reactie is geplaatst op 21 juli 2006 17:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554