Discussiegroep

Onderwerp: C F de Krom

Totaal berichten: 1
3.042 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Wie weet iets over de soldaat C F de Krom, uit Rotterdam,
die tijdens de meidagen van "40 op de Grebbeberg vocht?
Hij was mijn oom en heeft er nooit iets over willen vertellen.
» Dit bericht is geplaatst op 31 juli 2006 21:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De Krom komt helaas niet in ons Archief voor.
Dat betekent dat hij ook niet wordt genoemd in verslagen en/of rapporten die betrekking hebben op de Slag om de Grebbeberg. Die bezitten we namelijk bijna allemaal en daarop is ook ons Archief in hoofdzaak gebaseerd. . Lijsten met de namen van dienstplichtige militairen zijn in veruit de meeste gevallen rond het moment van de capitulatie vernietigd om de Duitsers tegen te werken.
De kans dat we een aan uw oom gerelateerd persoonlijk verhaal kunnen reconstrueren is daardoor vijwel nihil. Dienstmaten uit mei 1940 zullen bovendien veelal niet meer in leven zijn.
Toch is het in principe wel mogelijk iets terug te vinden van de belevenissen van uw oom op de Grebbeberg. Daartoe is allereerst zijn onderdeel nodig. Het regiment waarin hij diende is zonder twijfel te achterhalen door het inschakelen van DARIC ( zie " stappenplan " / gebruik de zoekfunctie ). Om het onderdeel nader te preciseren ( bataljon, compagnie enz. ) is echter meer nodig. Dat kan van alles zijn, van de naam van een commandant en het gehanteerde wapen ( b.v een lichte mitrailleur of mogelijk zelfs een stuk geschut ) tot een plaats of adres van inkwartiering of legering toe. Foto's van enigerlei soort kunnen ook helpen, briefkaarten evenzeer. Paarden zouden op een artillerieonderdeel kunnen wijzen.Is hij misschien gewond geraakt? is hij in Duitse krijgsgevangenschap gekomen en naar Duitsland afgevoerd? Misschien leven er nog familieleden of andere bekenden van toen die iets kunnen toevoegen, zelfs al heeft uw oom nooit iets over de oorlogsbelevenissen zelf willen vertellen. Iets waarin hij overigens absoluut niet alleen heeft gestaan. Het is een veel voorkomend verschijnsel.
Maar het startpunt ligt dus bij DARIC ( zie boven ).
Vragen naar de militaire staat van dienst van uw oom.
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2006 22:22

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554