Discussiegroep

Onderwerp: Mobilisatie RA's (oudstrijders gezocht)

Totaal berichten: 433
6.859 keer gelezen
23 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Bezig met een update van "Artillerie Mei 1940" Deel 1 (vorig jaar op deze website geplaatst), is er nog een enkele witte plek in mijn informatie.
Ik heb een lijst met adressen van alle legereenheden per october 1939. Maar uit verslagen e.d. blijkt, dat de mobilisatie en uitrusting van vooral de nieuwe RA's eerst nog op andere plaatsen gebeurde. Concrete vragen zijn dan:

o Werd I-1 RA naar Hoogland (Den Ham) bij Amersfoort gedirigeerd, of was hier alleen de telefoonaansluiting van de AC ?
Ging 9 RA meteen vanuit Naarden naar Maartensdijk, of eerst nog naar Amersfoort ?
o Wanneer ging 15 RA vanuit kamp Crailo bij Laren naar Driebergen ?
o Ging II en III-17 RA meteen naar Zeeland (Middelburg en Yerseke ?), waar moest de Sie 10 veld meteen na de mobilisatie naar toe, naar Kapelle-Biezelinge, of naar Schore ?
o Wanneer vertrok 19 RA vanuit Schoonhoven naar Jutphaas/Utrecht ?

Ook informatie over de mobilisatiebestemmingen van andere RA's is welkom om mijn gegevens te kunnen toetsen.
» Dit bericht is geplaatst op 12 augustus 2006 08:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uit het boek van De Groot over II - 19 RA blijkt dat het hele regiment vanuit Schoonhoven naar Utrecht / Jutphaas is verplaatst op 2 september 1939.
» Deze reactie is geplaatst op 12 augustus 2006 10:53
(redactie)
Totaal berichten: 849
Kees,

Wellicht heb je het al gevonden, maar in het verslag van Kapitein Vorstman van II-19 R.A. komen de nodige plaatsen en data voorbij vanaf het moment van mobilisatie. Wellicht zit hier nog bruikbare info bij!
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verslag-van-reserve-kapitein-j-g-vorstman

Wat betreft 15 R.A.: ik heb een incompleet dagboek van Kapitein Jutte dat onzichtbaar op de site staat. Ook hieruit moet volgens mij af te leiden zijn wanneer zij van Laren naar Driebergen zijn vertrokken. Als ik het goed lees moet dat op 2 september 1939 zijn geweest.
http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/art00065.html

Gr,
Rutger.
» Deze reactie is geplaatst op 24 augustus 2006 16:38
Totaal berichten: 1
Ik weet niet of er een verschil is tussen RA en KRA, maar mijn opa zat bij de gele rijders KRA 7 veld (in dienst oktober 1938) en ik weet door bijschrift bij een foto dat hij tijdens de mobilistatie 1939 in Gemert (peelraamstelling) zat. Ik probeer via internet wat meer info te vinden over zijn onderdeel en wat er tijdens de eerste mei dagen gebeurden. Dus hopelijk heb je iets aan deze info en misschien kan iemand anders mij weer wat meer vertellen?
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2008 20:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het Korps Rijdende Artillerie was ook bekend als 21 RA.In de meidagen van 1940 bestond 23 RA uit 2 afdelingen van elk 2 batterijen, welke doorlopend waren genummerd; I en 2 KRA van de eerste afdeling en 3 en 4 KRA van de tweede afdeling.
21 RA was ingedeeld bij de z.g Lichte Divisie en was ( inderdaad ) gelegerd in Noord-Brabant. In de morgen van de 10e mei trok 21 RA, volgens de geheime plannen die eerder waren gemaakt, met de Lichte Divisie over de grote rivieren richting Vesting Holland. De Lichte Divisie kreeg toen in verband met de door Duitse luchtlandingen bij Moerdijk, Zwijndrecht en Rotterdam gevaarlijk geworden situatie aan het Zuidfront van de Vesting Holland opdracht om via de brug bij Alblasserdam op te rukken naar het door de Duitse bezette vliegveld Waalhaven bij Rotterdam. Toen het niet lukte deze brug te passeren werd de nieuwe opdracht om eerst het Eiland van Dordrecht van Duitsers te zuiveren en vervolgens via 's Gravendeel alsnog op te rukken naar Waalhaven. Twee bataljons Wielrijders van de Lichte Divisie en 1 en 2 KRA bleven vervolgens aan de rivier de Noord, de rest stak de Merwede over naar Dordrecht.
In feite kwam men niet veel verder dan ongeveer halfverwege het Eiland van Dordrecht. Door enige batterijen ( 3 KRA en 4 KRA ) van het KRA is op de 13e mei vuur uitgebracht op Duitse tanks die inmiddels de Moerdijkbruggen waren gepasseerd. Ook zijn eenheden van het KRA betrokken geweest bij de gevechten om de stad Dordrecht zelf, eveneens op de 13e mei. http://www.grebbeberg.nl/dordt/dordtopenstad/stad_in_strijd_12.html
Uiteindelijk zijn de betrokken onderdelen van de Lichte Divisie en het KRA teruggenomen achter de Merwede waarop spoedig het bericht van de capitulatie volgde.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2008 20:49
Totaal berichten: 18
In aanvulling van de gegevens van Hr. Groenman is er mogelijk ook een
(niet op volledig sterkte) 5e battery geweest die gestationeers is geweest in
Vak Bakel en toegevoegd was (onder bevel van?) aan III-27RI wat dan
Gemert verklaart.
bron : rogier peters

verdere gegevens inbreken mij
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2008 00:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Dat is juist en onjuist. Er waren slechts vier batterijen 7-veld bij het KRA en daar vroeg de heer Verhaaf naar.

De hogere batterij KRA was 6-veld met rubber wielen (wegens de motorisatie) en die waren uit de organisatie van de LD gehaald vooroorlogs en deels bij de Peeldivisie ingedeeld.

Ten aanzien van de 7-veld was de reactie van Hajo compleet.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2008 02:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In vak - Bakel lag inderdaad 5 KRA, maar dat beschikte niet over 7 veld, maar over ( 6 stukken ) 6 veld.

Vraag: kunnen we het KRA-onderdeel 7 veld waartoe de grootvader van Peter Verhaaf behoorde nader vaststellen?

Tijdens de mobilisatie lag de 1e afdeling KRA ( met 1 KRA en 2 KRA ) in Bakel en de 2e afdeling ( met 3 KRA en 4 KRA ) in of bij Leende.
Ik neem aan dat dit heeft geduurd zolang het KRA bij de Peeldivisie was ingedeeld. Toen in april 1940 het KRA ( op 5 KRA na ) weer bij de Lichte Divisie terugkwam zullen ze, vooral ook in verband met de plannen tot terugtrekking uit Brabant van generaal Winkelman, een opstelling meer naar het noorden hebben gekregen. Ik tref in elk geval II KRA op 9 mei aan in de buurt van Best en I KRA bij St. Oedenrode.
Als de grootvader van Peter Verhaaf inderdaad bij de 7 veld zat en in Gemert was gelegerd, zal dat waarschijnlijk bij de 1e afdeling met 1 KRA en 2 KRA zijn gweest, die in elk geval lange tijd in vak - Bakel heeft gelegen. Gemert lag ongeveer op de grens van vak - Bakel en vak - Erp.
De 2e afdeling lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Die was immers vrij wat zuidelijker gelegerd bij Leende, zo ongeveer op de grens van Vak - Asten en vak - Weert.
De 1e afdeling is in de meidagen niet ingezet op het Eiland van Dordrecht, maar was opgesteld aan het front langs de Noord. Daarbij is geregeld artillerievuur uitgewisseld met de Duitsers aan de westzijde van de Noord.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2008 09:05
Totaal berichten: 3
Is er iemand die mij kan vertellen bij welk onderdeel Jan Willem Uland was ingedeeld.
En Henderik Beernink allebij uit Meddo [Winterswijk.]
ik zoek namelijk naar een manschappenlijst van de militairen op de grebben berg in Mei 1940.
De personen die ik noem zijn familie van mij.
bvd e j de letter
» Deze reactie is geplaatst op 12 oktober 2008 00:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Geen van beiden komt in ons archief voor.
Namenlijsten ( en dat is het grote probleem bij dit soort gevallen ) zijn maar in een enkel geval bewaard gebleven. Het overgrote deel is rond de capitulatie op de 14e mei op hoger bevel vernietigd.
Bovendien worden korporaals en soldaten maar zelden in rapporten en/of verslagen vermeld ( dat is ook een reden waarom er maar relatief weinigen uit die categorie in ons archief voorkomen ). Officiersnamen kennen we wel en ook de onderofficieren zijn wat beter vertegenwoordigd.

Mocht ik eventueel nog een van deze namen in mijn eigen literatuur aantreffen, dan krijgt u daarvan vanzelfsprekend bericht.

U kunt eventueel ook DARIC inschakelen ( gebruik hiervoor de zoekfunctie ), al ben ik bang dat dit slechts het stamregiment oplevert, b.v 8 RI of 19 RI. Of, in geval het om artillerie gaat, b.v 8 RA of 19 RA.
Een nadere precisering wordt meestal niet gegeven.
Al is het te proberen.
» Deze reactie is geplaatst op 12 oktober 2008 00:37
Totaal berichten: 1
ik had graag inlichtingen over mijn Vader gelegen in de mobilisatie in het dorp leende noord Brabant zijn naam was Opperwachtmeester J bensink
» Deze reactie is geplaatst op 2 oktober 2011 15:24
Totaal berichten: 7
Ten aanzien van de gezochte informatie over II en III 17RA zie; http://www.kolff.nl/kolffnl/z5314-1.htm
» Deze reactie is geplaatst op 2 oktober 2011 17:36
Totaal berichten: 433
M.b.t. opperwachtmeester (OWM) Bensink het volgende.
Het hangt ervan af in welke tijd precies uw vader in Leende gelegerd was. Leende onmiddellijk na de mobilisatie zou 3 of 4 KRA kunnen zijn van II KRA (zie boven).
In het voorjaar 1940 werden III LK en de Lichte Divisie (waarbij II KRA ingedeeld was)verplaatst om bij een aanval vanuit het Oosten sneller boven de grote rivieren te kunnen worden teruggetrokken. De Peel-Raamstelling werd vervolgens bezet door de Peeldivisie, waarbij 20 RA ingedeeld was. Dat regiment was nieuw opgericht en uitgerust met stukken Acht Staal. I-20 RA kwam in Leende.
De naam van opperwachtmeester Bensink wordt niet in de verslagen van 20 RA genoemd.
Volgens een vroegere webpublikatie DSE (digitale stad Eindhoven) woont (woonde) er een oud-artillerist in Leende. Mogelijk te bereiken via de heemkundekring Heeze-Leende. (Hajo ?).
» Deze reactie is geplaatst op 2 oktober 2011 18:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het zal moeilijk worden persoonlijke informatie over uw vader te krijgen. Daarvoor zullen we eerst zijn preciese onderdeel moeten vaststellen en dan maar hopen dat zijn naam in een van de verslagen van dat onderdeel wordt genoemd. Omdat hij opperwachtmeester was is dat niet helemaal uitgesloten, al worden in de praktijk weinig namen van onderofficieren en soldaten genoemd. Appellijsten met namen van de militairen die destijds in een Nederlands onderdeel dienden zijn sowieso maar in een enkel geval bewaard gebleven of achteraf gereconstrueerd. Daar zullen we het waarschijnlijk evenmin van moeten hebben.
Om het onderdeel te achterhalen kunt u het beste IVENT ( zie onze en hun website ) inschakelen, dat bezorgt u in elk geval het stamregiment (regiment van opkomst). Van daaruit kunnen we eventueel verder komen, er is trouwens ook een ( zekere ) kans dat het raadsel meteen wordt opgelost..
De kans dat zich een dienstkameraad van vroeger meldt op deze website is inmiddels zo goed als uitgesloten na ruim 70 jaar.
Het lijkt overigens waarschijnlijk dat uw vader deel uitmaakte van een artillerie-regiment en dat zou dan eventueel best het KRA of 20 RA kunnen zijn geweest ( zie bijdrage Kees Ruissen ).
» Deze reactie is geplaatst op 3 oktober 2011 00:25
Totaal berichten: 1
Na aanleiding van de discussie die gestart heb in 2008. Inmiddels heb ik een anzichtkaart van mijn opa gevonden waarop staat vermeld. afz Dpl. korpl. F.J. Wolkenfelt 2 KRA Zuid Peeldivisie Veldleger veldpostkantoor 5. poststempel is van BAKEL 1940. met cijfers 6.IV.5 (nogiets). De de discussie omtrent veld 7. In het begin van mijn zoektocht dacht ik nog dat dit een onderdeel was, inmiddels weet ik beter. De bijschrift bij de foto Veld 7 is niet de foto van de mobilisatie tijd. Dus wellicht heeft veld 7 betrekking op de tijd dat hij nog in Arnhem (willemskarzerne) zat. Ik weet dus niet bij welk geschut of met welke taak hij in brabant zat. Ik blijf zoeken op dit onderwerp. Dus alle nieuwtjes zijn welkom.
» Deze reactie is geplaatst op 27 december 2011 22:43
Totaal berichten: 2
Mijn vader en moeder hebben tot dat mijn moeder is overleden de reünie verzorgd van 4-2 KRA in Leende.
Ik ken de namen nog nog van Piet van Veldhoven en Broekie, als kleine jongen bezochten wij ook Leende, en de plekken waar Pa was gelegerd. Van Asten en van Hoof. Toen mijn moeder was overleden is mijn vader terug gegaan naar Leende. Hij zat ook in Indonesië, en ja die verhalen waren er nooit. Hij wordt vrijdag gecremeerd.En er zullen mensen zijn van de Gele Rijders.

Aat Alessie
Bereklauw 20
3738 TG Maartensdijk
0346-213975.
» Deze reactie is geplaatst op 1 december 2013 12:39
Totaal berichten: 2
Wat triest dat ik deze pagina pas na het overlijden van mijn vader A.M.Alessie. Het was deze Batterij - 4-II K.R.A. - die tijdens de mobilisatie 1939 / '40 in Leende(Oostrik lag ingekwartierd. IK bezit in ieder geval nog 2 oude krantenknipsels met informatie van de 15e Reunie 4-II K.R.A. mijn moeder was de secretaresse en mijn vader zat in het committee. Wim van Engelen en van Hooff allen zijn mijn vader voorgegaan. Mijn vader heeft afgelopen donderdagavond de kaars van 4 II KRA uitgeblazen. Hij zal vrijdag worden gecremeerd, en wat nu al en gemis is, wordt pijnlijk met deze pagina duidelijk. Een leuke anekdote staat ook in het krantenbericht.
» Deze reactie is geplaatst op 1 december 2013 13:02
Totaal berichten: 1
ik heb na de dood van mijn vader een brief gevonden van mijn opa aan zijn broer gedateerd 11-5-1940

met als afzender 3- 3 verticale streepjes met boven en onder streepjes -5 R.A veldpost kantoor 4 afzender hendrik jansen rheden

dus 3-??-5
ik zou graag willen weten waar dat ongeveer was zodat ik er een heen kan gaan om mijn gedachte te laten gaan aan mijn lieve opa ook al is die al lang overleden en ik nu 63 ben blijft hij een lieve opa
dus ik hoop dat u mijn verder kan helpen

henk jansen
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2016 14:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Zoals ik het begrijp gaat het over 3 - III - 5 RA, d.w.z de 3e batterij van de 3e afdeling van het 5e regiment artillerie. III - 5 RA ( en dus ook de 3e batterij ) stond bij Soestduinen langs de spoorlijn Amersfoort - Utrecht. De juiste coördinaten mis ik helaas. Van de 3e batterij kan ik nog zeggen dat die pas in de week voor de 10e mei uit het depot in Woerden was gekomen. Men heeft in de meidagen niet gevuurd, dus niet daadwerkelijk deelgenomen aan de strijd tegen de Duitsers. Er is een kort verslag van de commandant van III - 5 RA ( dat wil ik eventueel wel opsturen )en er zou ook een ( zo goed mogelijk opgestelde ) namenlijst moeten zijn. Als die er inderdaad is zou hij zich moeten bevinden bij het NIMH in Den Haag.
Overigens: in principe telde elk regiment artillerie 3 afdelingen van elk 4 batterijen. In de practijk was dit wel eens niet het geval.
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2016 14:31
Totaal berichten: 433
Een paar aanvullingen op het voorgaande bericht.

Een afdeling met vier batterijen was nog wel een uitzondering in mei 1940. Meestal had een regiment artillerie drie afdelingen genummerd met Romeinse cijfers I tm III, van elk drie batterijen genummerd in gewone cijfers 1 tm 3, van elk vier stukken. De stukken van III-5RA kwamen vermoedelijk uit het depot motorartillerie (IX DMA, Woerden). De stukken kunnen ook opgeslagen geweest zijn in Gorinchem.

Een namenlijstje is er inderdaad ook bij het NIMH, maar alleen van officieren (NIMH 501/54).

De stelling van III-5 RA was noord van de spoorlijn Amersfoort - Utrecht bij Soestduinen in vak 150 - 462. De drie batterijen ongeveer op coördinaten 150,1 - 462,3; 150,1 - 462,8; 150,5 - 462,6 (volgens kaartmeting op Kaart C.14 uit deel III.3 van de groene serie).
» Deze reactie is geplaatst op 20 april 2016 13:15
Totaal berichten: 1
Kan iemand informatie geven over de 3-II -7 R.A. in de periode augustus 1939 en mei 1940? Mijn grootvader Simon Klijn (lichting 1926) was bij dit onderdeel. Thuisbasis Bergen op Zoom. Hij was stukrijder.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2017 06:21
Totaal berichten: 2.110
Het wordt wat verwarrend. Heel duidelijk gaat het hier om de enigszins curieuze omgang met batterij nummering bij het KRA (Korps Rijdende Artillerie), dat onderdeel was van de Lichte Brigade (en kort voor de oorlog als Lichte Divisie bekend werd). Dat telde haar batterijen door, hoewel het ze per twee in een afdeling had ondergebracht. Hierdoor kwam de merkwaardige notering van 1-I-KRA, 2-I-KRA, 3-II-KRA en 4-II-KRA tot stand. Dit was nergens anders zo. Het is een Duitse wijze van doornummeren, die Nederland buiten het KRA niet toepaste.

Er was bij mijn weten maar één onderdeel van de reguliere artillerie met een 4e Batterij en dat was I-12.RA (10-veld) dat die extra batterij had gekregen doordat de instructiebatterij aan deze afdeling was toegevoegd. Voor het overige was alle artillerie organiek in drie batterijen georganiseerd.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2017 10:43
CJR
Nee sorry Allert, het gaat dan toch waarschijnlijk inderdaad om 3-II-7 RA die thuisbasis Bergen op Zoom had. Stond in de Peellinie, maar is in mei 1940 boven de rivieren teruggetrokken. Info zie NIMH-archief, of hoe dat tegenwoordig mag heten.

Maar waarom de vraag en het antwoord van jou nu hier gepost is kan ik inderdaad niet (meer) volgen. Groet.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2017 18:07
Totaal berichten: 1
5 KRA lag in Vak Bakel en stond onder bevel van reserve Kapitein G. Van Tienhoven.
Het bestond uit 6 stukken 6-veld. Mijn grootvader was een van de sectiecommandanten. Van Tienhoven is uiteindelijk in Engeland terechtgekomen. De rest van 5KRA is uiteindelijk gevangen genomen na de capuitulatie van Zeeland en een deel is na de val van Calais op 26 mei 1940 gevangen genomen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 juli 2018 14:22

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554