Discussiegroep

Onderwerp: krijgsgevangenen Grebbeberg naar Fort Rijnauwen

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
2.116 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Als voorlichter en gids in en rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie heb ik ook veel met Fort Rijnauwen te maken. Om mijn informatie naar het publiek toe zo zuiver mogelijk te houden, vertel ik alleen zaken die historisch verantwoord zijn. Nu las ik op internet een gedeelte uit een boek "Gramschap" waarin vermeld wordt dat op de Grebbeberg krijgsgevangen gemaakte Nederlandse soldaten door de Duitsers op Fort Rijnauwen werden vastgehouden. Is dit juist? Wie kan mij dit bevestigen en liefst aantonen met bewijsmateriaal?
» Dit bericht is geplaatst op 1 oktober 2006 11:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Onze toch tamelijk complete verzameling verslagen van de ( vele ) onderdelen die met de GREBBEBERG te maken hebben gehad bevat geen enkele aanwijzing in de richting Fort Rijnauwen. Wel is het zo dat die verslagen in veruit de meeste gevallen niet verder gaan dan 14 of 15 mei.Toch lijkt me de kans niet zo groot.

Bovendien kunnen we er wel min of meer van uitgaan dat OP de Grebbeberg krijgsgevangengemaakte Nederlanders naar Duitsland zijn afgevoerd.
Het zou dan ( wat Rijnauwen betreft ) alleen kunnen gelden voor (bepaalde ) militairen, die pas later, na de Duitse doorbraak bij Rhenen, in Duitse handen zijn gevallen.

Tenslotte is er de mogelijkheid dat hier GrebbeBERG en GrebbeLINIE weer eens met elkaar zijn verwisseld. Dat gebeurt namelijk om de haverklap. Mocht het in werkelijkheid om de GrebbeLINIE gaan, dan is de kans op het in de vraag gestelde natuurlijk veel groter. We zouden dan b.v na kunnen gaan welke troepen, na het terugtrekken uit de Grebbelinie naar het Oostfront van de Vesting Holland, in de buurt van Fort Rijnauwen zijn beland. Het zal even tijd nemen, maar het is te doen.
Als u het zinvol vindt dat ik dat uitzoek, laat het even weten.
» Deze reactie is geplaatst op 1 oktober 2006 14:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Ben helemaal met Hajo eens dat op de Grebbeberg krijgsgevangen gemaakte Nederlanders beslist niet bij Fort Rijnauwen terecht zijn gekomen. Deze krijgsgevangenen werden allen oostwaartserd, en toen de vijandelijkheden werden gestaakt werden de toen krijgsgevangen militairen die niet naar Duitsland werden vervoerd naar hun oorspronkelijke legerplaatsen teruggestuurd.

Fort Rijnauwen was onderdeel van de NHW en ook in mei 1940 bezet. Het is vrij logisch als de daar ter plekke en in directe omgeving gelegerde militairen hier wellicht kort geinterneerd zijn, alvorens zij werden gedemobiliseerd of naar hun oorspronkelijke legerplaats werden gezonden.
» Deze reactie is geplaatst op 1 oktober 2006 16:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op het moment van de capitulatie was Fort Rijnauwen sinds enkele uren bezet door het IIe bataljon van 16 RI ( behalve de 2e compagnie ).
II - 16 RI was afkomstig uit de Grebbelinie en was gelegerd geweest iets zuidelijk van Amersfoort.Het bewijs hiervoor is zowel te halen uit het Stafwerk Veldleger als uit een artikel in de Militaire Spectator van de hand van de toenmalige commandant van 16 RI, overste J Visser.Als u wilt kan ik de betreffende bladzijden voor u scannen.
Gedurende de meidagen hebben zich ook andere Nederlandse militairen op Fort Rijnauwen bevonden, maar die stonden in geen enkele relatie tot Grebbeberg of Grebbelinie. Slechts een onderdeel van 21 RI ( uit de Grebbelinie ) heeft korte tijd in de middag van de 14e het Fort bezet en is vervolgens weer terugenomen.
De terugtochtsroutes van de troepen uit het zuidelijke deel van de Grebbelinie ( inclusief de Grebbeberg ) liepen allemaal ruim ten zuiden van Fort Rijnauwen, dat in het aan het IVe LK toegewezen gebied lag.

Helemaal bewezen heb ik het niet, maar de kans dat op Fort Rijnauwen inderdaad militairen vast hebben gezeten, die van de Grebbeberg kwamen, is uitermate klein, zelfs bijna verwaarloosbaar. Het lijkt mij veel logischer dat het ging om militairen van 16 RI, die eveneens uit de Grebbelinie afkomstig waren, maar dan uit een noordelijke sector.
» Deze reactie is geplaatst op 1 oktober 2006 16:51
» Dit onderwerp is gesloten
2554