Gevechtsbericht van Kapitein G. Kruimer

Afschrift.

44e REGIMENT INFANTERIE.
2e Bataljon. 2e compagnie.

Gevechtsbericht.

Vrijdag 10 Mei 1940 was te 4.00 uur de gevechtsopstelling ingenomen.
Bezet moesten worden de 3e lijn (2 sectiën, tijdelijk min 1 groep), de stoplijn (2 sectiën) en de zuidelijke inundatiepost (1 groep).
Met uitzondering van deze laatste groep heeft deze compagnie geen rechtstreeks contact met den vijand gehad.

Hetgeen hierna volgt omtrent de handelingen van de inundatiepost, is het verslag wat een der daarvan teruggekeerde manschappen, ervan heeft gegeven.

In den vroegen morgen van den 13de Mei 1940 (pl.m. 3.00 uur; de juiste tijd is niet bekend) is de inundatiepost na waarschuwing van de groep van de 3e compagnie 2e bataljon 44e Regiment Infanterie welke groep een opstelling ten oosten van de Vischsteeg in de Eldikschehoek had ingenomen, waaruit hij toen terugtrok, eveneens teruggetrokken.

De inundatiegroep heeft zich op zijn terugtocht gevoegd bij de groep van 3e compagnie 2e bataljon 44e Regiment Infanterie die een opstelling had bij de Zwarte Ruiter en daar in gevecht was met den vijand.
Toen de opstelling bij de Zwarte Ruiter door omsingeling zou zijn bedreigd, heeft een man van de inundatiegroep en een gedeelte van de groep van 3e compagnie 2e bataljon 44e Regiment Infanterie zich langs de dijk terugtrokken.

Een korporaal en zeven man van de inundatiegroep zijn niet teruggekeerd. Vermoedelijk zijn zij allen met de vermisten van de compagnie bij de Zwarte Ruiter krijgsgevangen gemaakt.

Uitgebreide onderzoeken, welke later na afloop van de oorlog in de omgeving van de Zwarte Ruiter en in de Eldikschehoek zijn ingesteld hebben geen enkel spoor van de vermisten opgeleverd.

Intusschen is van de ouders van een van de vermisten bericht ontvangen, dat blijkens inlichtingen van het Nederlandsche Roode Kruis, hun zoon zich in krijgsgevangenschap bevindt.

IJzendoorn, 3 Juni 1940.
De compagnies-commandant,

reserve kapitein,
get. G. Kruimer

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 620.89 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 669.07 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 639.89 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 4
(PDF, 887.22 KB)