Gevechtsbericht van Kapitein P. Stomphorst

44e Regiment Infanterie
III Bataljon. 3e Compagnie.
Tiel, 9 Mei 1940, 23.30 uur Op het bevel: "Zeer verontrustende berichten komen van de grens, graad van strijdvaardigheid 3", heb ik de compagnie marschvaardig doen maken en ben te 2.00 uur met de compagnie en trein afgemarcheerd naar de stelling te Echteld front Oost.
Alarmkwartieren in orde gebracht en betrokken. Piketten bij de automatische wapenen geplaatst.
Echteld, 10 Mei 1940, pl.m. 4.30 uur Op het bevel van den Bataljonscommandant: "Grensoverschrijding heeft plaats gehad, graad van strijdvaardigheid 4 gaat in", zijn de opstellingen door het geheele personeel bezet.
Te 9.00 uur heeft de 1e sectie onder bevel van reserve 1e Luitenant Jansen opdracht van mij ontvangen om behulpzaam te zijn en de orde te bewaren bij de evacuatie van Hien en Doodewaard.
Echteld, 11 Mei 1940, pl.m. 21.00 uur Op bevel van den Bataljonscommandant: "stelling IJzendoorn bezetten. Front Zuid", heb ik in IJzendoorn kwartieren doen zoeken. Ik ben afgemarcheerd uit Echteld te 22.00 uur. Bij het krieken van den morgen (pl.m. 3.00 uur) is er aangevangen met de werkzaamheden aan de steunpunten. Deze waren reeds aangegeven door middel van piketten.
IJzendoorn, 12 Mei 1940 Gedurende dezen dag de werkzaamheden aan de stellingen voortgezet.
IJzendoorn, 13 Mei 1940, 11.00 uur Op bevel van Bataljonscommandant de sectie Vaandrig De Lang gezonden naar commandopost Bataljonscommandant ter bewaking hiervan.
IJzendoorn, 13 Mei 1940, 16.00 uur Op het bevel Bataljonscommandant: "Hoofdweerstandsstrook doorbroken, tot het uiterste standhouden. Front Zuid, evenwel rekening houden met mogelijke aanvallen uit Oostelijke richting", de borstweringen aan de Oostelijke zijde der steunpunten doen verzwaren of doen opwerpen.
IJzendoorn, 13 Mei 1940, 19.00 uur Bevel ontvangen dat front Zuid weer moest worden ingenomen. Dit bevel doorgegeven aan Sectiecommandanten en groepscommandanten die doorgingen met het versterken der steunpunten front Zuid.
IJzendoorn, 13 Mei 1940, 21.30 uur Bevel ontvangen tot terugtocht naar fort Everdingen. De Compagnie en trein was te 22.30 uur marschvaardig.
Te 22.45 uur de terugtocht aangevangen in bataljonsverband.
Sergeant Linke [?] en sergeant Oskam ieder met 1 groep als scherm achtergelaten, met opdracht te 0.30 uur te vertrekken per rijwiel naar Tiel en vandaar per auto naar fort Everdingen.
Everdingen, 14 Mei 1940, pl.m. 17.00 uur Bevel ontvangen tot afmarsch naar legeringsgebied, bedekte terrein bij kruispunt kunstwegen Autenasche Kade - Kostverlorenweg. De juiste plaats mondeling aangegeven.


Tiel, 12 Juni 1940.
Reserve Kapitein,

(get.) P. Stomphorst.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 808.21 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 662.75 KB)