Gevechtsbericht van Kapitein G. Hettinga

  Mitrailleur Compagnie 2e Bataljon 46e Regiment Infanterie.

 

  Gevechtsberichten van 10 tot 15 Mei 1940.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Om 4.00 uur op 10 Mei werden de opstellingen volledig bezet namelijk de drie kazematten bij "De Spees" de opstelling tegen luchtdoelen aan de Markstraat, de opstelling bij "de Poel" afweg naar Ambtse, van den Marsdijk, in de stoplijn nabij de Spoorbrug en bij de Zuiderpoort. Op het desbetreffende bevel werden later eveneens bezet de nieuwe kazematten voor de frontlijn een nabij de Spees en één nabij de Tielsche Straat. Aanvankelijk werden de mitrailleurs van de opstellingen "de Poel", afweg naar Ambtse en bij de Zuiderpoort in den spoordijk opgesteld voor het vuren tegen luchtdoelen. Gedurende de oorlogsdagen is door deze mitrailleur evenals door die bij de Markstraat herhaaldelijk gevuurd op laagdalende vijandelijke vliegtuigen, waarbij soms kon worden waargenomen, dat de vliegtuigen geraakt werden.

Op Zaterdag 11 Mei zijn verschillende vijandelijke granaten ontploft nabij de opstelling bij de Spoorbrug, waardoor de eene ingang naar de schuilnissen getroffen en vernield werd.

Op 11 en 12 Mei vielen eveneens verschillende vijandelijke granaten bij de opstelling tegen luchtdoelen aan de Markstraat, waarbij een terecht kwam in de rugweer.

Op 12 Mei in den namiddag werd met geweren gevuurd vanaf den overkant van den Rijn op de opstelling aan den Marsdijk. De stukscommandant dezer opstelling kreeg hierbij een afketsende kogel op zijn helm.

Volgens het ontvangen bevel werd, ter ondersteuning van een tegenstoot op den Grebbeberg, bij het krieken van den dag op 13 Mei vuur uitgebracht ten Oosten van de Grebbeberg door de Linker Kazemat van de Spees en vanuit de opstelling aan den Marsdijk. Vanuit genoemde kazemat werd later op den dag herhaaldelijk gevuurd op oogenbliksdoelen aan den overkant van den Rijn onder andere op in stelling komende artillerie en op vijandelijke motorrijders, van welke laatste er eenigen getroffen werden.

Bij de terugtocht in den avond van 13 Mei bleef als scherm de middelste kazemat bezet. De bezetting is om 1.00 uur 14 Mei teruggetrokken.

Tijdens de terugtocht is op 14 Mei nabij Culemborg één mitrailleur in stelling gekomen tegen een vijand.

De compagnie leed in den oorlog geen verliezen en niemand werd gewond.

De geest onder de troep was uitstekend; één onderofficier en één soldaat kregen het te kwaad met de zenuwen.


  de Kapitein,
Compagniescommandant,

w.g. G. Hettinga.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 624.15 KB)