Gevechtsberichten van Kapitein G.J. Quené Jr

Commandant 44e Compagnie Pantserafweergeschut
Nr. 171 G.

O n d e r w e r p:
Gevechtsberichten.

TIEL, 7 Juni 1940.
Beatrixlaan 21.
Naar aanleiding van het schrijven van Commandant Brigade A. Sectie I-1, Nr. 10 G., d.d. 1 Juni 1940, schrijven Commandant 44e Regiment Infanterie Nr. 97 G. d.d. 2 Juni 1940, doe ik U de gevechtsberichten, uitgegeven van 10 t/m 15 Mei 1940 toekomen:

 

Gevechtsbericht nr. 1 (Gereconstrueerd.)
Aan Commandant 44 Regiment Infanterie (mondeling)
Van Commandant 44e Compagnie Pantserafweergeschut
Datum: 10 Mei 1940.
Uur: 3.45 uur.
Van alle Stuks Commandanten bericht ontvangen dat zij de opstellingen hebben ingenomen en de vuren hebben voorbereid. De Sectie Commandanten hebben dit bericht ook gezonden aan de Commandanten waarbij de stukken pantserafweergeschut zijn ingedeeld en hebben zich onder de bevelen van die Commandanten gesteld.

Gevechtsbericht nr. 2 (Gereconstrueerd.)
Aan Commandant 44e Regiment Infanterie (mondeling.)
Van Commandant 44e Compagnie Pantserafweergeschut
Datum: 13 Mei 1940.
Uur: 5.00 uur.
Sergeant Drent, T. met de manschappen van het stuk pantserafweergeschut van de voorposten heeft zich bij mij gemeld. Nadat de manschappen eenige rust hebben gehad zullen deze door mij hedenmiddag over de overige stukken pantserafweergeschut worden verdeeld.

Gevechtsbericht nr. 3 (Afschrift.)
Aan Commandant 1e Sectie.
Van Commandant 44e Compagnie Pantserafweergeschut
Datum: 13 Mei 1940.
Uur: 21.00 uur.
Vanaf dit oogenblik komt U weder onder mijn rechtstreeksche bevel. U begeeft zich met het eerste stuk van Uw Sectie naar den kunstweg, die loopt over den Bandijk OCHTEN - TIEL en neemt daar een opstelling in, circa 200 meter achter de putringen op dien weg. Ter plaatse zal ik U mondeling nadere instructies omtrent den terugtocht geven.
Het 2e Stuk pantserafweergeschut onder commando van Sergeant-Capitulant Voerman heeft dezelfde taak op den Noordelijke weg IJZENDOORN - ECHTELD en zal ook circa 200 meter achter de aldaar opgestelde putringen een opstelling innemen, waar hij ter plaatse van mij nadere mondelinge bevelen omtrent den terugtocht zal ontvangen.
Taak van beide stukken: Terugtrekkende troepen beveiligen tegen aanvallen van vijandelijke vechtwagens en pantserwagens in den rug. U blijft ter plaatse in stelling tot een uur nadat de laatste troepen van het 44e Regiment Infanterie zijn gepasseerd.

Gevechtsbericht nr. 4 (Gereconstrueerd.)
Aan Commandant 2e Sectie.
Van Commandant 44e Compagnie Pantserafweergeschut
Datum: 13 Mei 1940.
Uur: 21.00 uur.
Vanaf dit oogenblik komt U weder onder mijn rechtstreeksche bevel. U begeeft zich met het eerste stuk van Uw Sectie naar den Zuidelijken weg IJZENDOORN - ECHTELD en neemt daar een opstelling in, circa 200 meter achter de putringen, blijft daar ter plaatse in stelling tot een uur nadat de laatste troepen van het 44e Regiment Infanterie zijn gepasseerd. Ter plaatse zal ik U mondeling nadere instructies geven omtrent den terugtocht.
Taak van Uw Stuk: De terugtrekkende troepen beveiligen tegen aanvallen van vijandelijke vechtwagens en pantserwagens in den rug.


AAN:
Commandant 44e Regiment Infanterie
O C H T E N.
De Commandant van de Compagnie,
De Kapitein,

(get.) G.J. Quené Jr.

 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.05 MB)