Kaderlijst Brigade A.

KADERLIJST BRIGADE A.


Onderstaande gegevens zijn overgenomen uit hoofddeel III, deel 2, onderdeel D van de zgn. "Groene Serie" (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II). "De beschikbare gegevens waren niet voldoende voor een volledige reconstructie, terwijl de mogelijkheid van onjuistheden niet is uitgesloten. Uitgebreide nasporingen zouden nog wel een aantal gegevens opleveren, doch met het weinige beschikbare personeel waren deze niet mogelijk. De indeling der eenheden en onderdelen houdt verband met de organisatie, zoals die op 10 Mei 1940 was en komt dus niet geheel overeen met het boekwerk Oorlogsorganisatiën, dat als basis voor de oorlogssamenstelling van het leger gold."

Naam Rang Functie
STAFKWARTIER
J. van Voorthuizen Kolonel infanterie Brigadecommandant
J.H.Jager Kapitein generale staf Chef van de Staf
W. de Boer Kapitein infanterie Hoofd Sectie I (generale staf)
J.T.J.M. Theunissen Reserve Majoor genie Tijdelijk hoofd verbindingsdienst
Ir. H. Mulders Reserve 1e Luitenant genie Verbindingsdienst tevens Commandant Verbindingsafdeling
H.A.J.M. Spoorenberg Reserve dir. officier van gezondheid 2e klasse Brigadearts
R. v. d. Hoek Reserve Majoor dir. paardenarts Brigadepaardenarts
Ir. G.J.A. Mettrop Reserve 1e Luitenant motordienst Materieeldienst
Dr. A. de Graaff Reserve 1e Luitenant militaire administratie Administratie en verpleging
H. van Dusschoten Reserve 2e Luitenant infanterie Commandant Troependetachement
M. van Hoogenhuize Reserve Kapitein infanterie Commandant Verenigde goederentrein

9e COMPAGNIE PIONIERS
Ir. J.A. Plaizier Reserve Kapitein genie Commandant tevens Hoofd Sectie geniedienst bij Brigadestaf
Ir. H.L. van Lommel Reserve 1e Luitenant genie Sectiecommandant

9e MITRAILLEURCOMPAGNIE
A.D. Meyer Reserve Kapitein infanterie Commandant
G.J. Bier Reserve 1e Luitenant infanterie Sectiecommandant

6e ESKADRON - 1e REGIMENT HUZAREN
Mr. H. van Zanten Reserve Kapitein wielrijders Commandant
J.D. Elshove Reserve 1e Luitenant wielrijders Pelotonscommandant
P. Buys Reserve 1e Luitenant wielrijders Pelotonscommandant
C. Alders Reserve 2e Luitenant wielrijders Pelotonscommandant
Lage Ventenink Wachtmeester Pelotonscommandant

RIVIERBATTERIJ NR 1 (3 x 7 L.40) (met zoeklichtsectie)
W.F. van Iterson Reserve Kapitein artillerie Commandant
C.A. Meeuwis Sergeant genie Commandant Zoeklichtinsta1latie
J.S. Holster Sergeant genie Commandant Zoeklichtinsta1latie

TWEE PELOTONS - 6 COMPAGNIE LU.MITR.

DETACHEMENT AUTOTREIN (twee secties van 3-V Aut.Bat.)
Drs. D.A.A. Weys Reserve 1e Luitenant motordienst Commandant
J.W. Smits Reserve 1e Luitenant motordienst Sectiecommandant
Voor de volledige encadrering van 3-V Auto Bataljon: zie bij Auto Regiment.

GROEP BETUWE VAN DE STRATEGISCHE BEVEILIGING
(Zie boekwerk: "De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe")

44e REGIMENT INFANTERIE
Staf
G.D.E.J. Hotz Reserve Luitenant-kolonel Commandant 44 R.I.
A. Tolsma Reserve Kapitein Adjudant
Ds. R.Joh. de Boer Reserve veldprediker Geestelijke verzorging
Ds. J. Oussoren Reserve veldprediker
L.C. Ierland Hulpaalmoezenier
Dr. A.D.L. Wortman Reserve officier van gezondheid 1e klasse Regimentsarts
J.G. Franx Reserve 1e Luitenant Gasofficier

44e Compagnie mortieren
J. Krooneman Reserve Kapitein Commandant
L.G. Mazure Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
H.W. Westerhof Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant

44e Batterij 6 veld
H. Schild Reserve 1e Luitenant artillerie Commandant
T.E.C. Verhaan 2e Luitenant Baterijofficier

44e Compagnie pantserafweergeschut
G.J. Quené Reserve Kapitein Commandant
Drent Sergeant Sectiecommandant
Voerman Sergeant Sectiecommandant

I-44 R.I.
Staf
J.W. Merkestein Reserve Majoor Commandant
H.A. Meyer Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
1e Compagnie
Mr. J.C. Horsman Reserve Kapitein Commandant
J.M. Secreve 2e Luitenant Sectiecommandant
2e Compagnie
R.A. Bürgemeister Reserve Kapitein Commandant
H. Speijer Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
3e Compagnie
L.W. Pijl Reserve Kapitein Commandant
Diederiks Vaandrig Sectiecommandant
G. Pel Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
J. Bakker Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
Bosma Vaandrig Sectiecommandant
Mitrailleurcompagnie(waarbij sectie Vickers)
M. P. Roos Reserve Kapitein Commandant
Dr. M. Wolf Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant

II-44 R.I.
Staf
A.J. de Mots Reserve Majoor Commandant
J. de Groot Reserve 1e Luitenant Adjudant
A. Bolhuis Reserve 1e Luitenant Verbindingsofficier
W. Jonasse Reserve 1e Luitenant Toegevoegd officier
F.J. Boelsma Reserve 1e Luitenant :militaire administratie Verplegingsofficier
J. Veerman Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
G.J. Donker Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
1e Compagnie
H. de Leede Reserve Kapitein Commandant
H.J. Oosterhuis Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
H.E.D. van Palenstein-Helderman Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
Bal Vaandrig Sectiecommandant
Beekman Sergeant Sectiecommandant
2e Compagnie
G. Kruimer Reserve Kapitein Commandant
S.J. Ruiter Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
A. Jonker Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
H.E.J. Mooren Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
Philipsen Vaandrig Sectiecommandant
3e Compagnie
H.J. Dirksen Reserve Kapitein Commandant
F. Leenart Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
Coumon Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
W. van Elshout Vaandrig Sectiecommandant
Mitrailleurcompagnie
Mr. J. Hazenberg Reserve Kapitein Commandant
W.C.J.D. Baerts Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
Wipkink Sergeant-Majoor Sectiecommandant
Kuyl Sergeant Sectiecommandant

III-44 R.I.
Staf
J.W.F. Bakhuis Majoor Commandant
1e Compagnie
Dr. H. Turkstra Reserve Kapitein Commandant
G.J.W. Udo Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
2e Compagnie
P.H. Zuurendonk Reserve Kapitein Commandant
Grooters Vaandrig Sectiecommandant
3e Compagnie
P. Stomphorst Reserve Kapitein Commandant
L.G.M. Jansen Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
de Lang Vaandrig Sectiecommandant
Mitrailleurcompagnie
D. van Hoogstraten Reserve Kapitein Commandant

46e REGIMENT INFANTERIE
Staf
J.M. Kolff Reserve Luitenant-kolonel Commandant
L.T.F.J.S. van Embden Kapitein Adjudant
O.G.E.M. Verhaak Reserve officier van gezondheid 1e klasse Regimentsarts
A.J. Jansen Reserve officier van gezondheid 1e klasse Toegevoegd arts
G.J.J. Koens Hulpaalmoezenier
Ds. C.R. Plomp Reserve veldprediker Geestelijke verzorging
Ds. L. van Wijngaarden Reserve veldprediker

46e Compagnie mortieren
A. Fopma Reserve Kapitein Commandant
W.H.J. Willebrant Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
Beumer Sergeant Sectiecommandant

46e Batterij 6 veld
Dr. M.J. Denijs Reserve 1e Luitenant Commandant

46e Compagnie pantserafweergeschut
J.H. Holtkamp Reserve 1e Luitenant Commandant

I-46 R.I.
Staf
P.C. Dekker Majoor Commandant
J.G. Goos Reserve 1e Luitenant Adjudant
A. Nawijn Reserve 2e Luitenant Gasofficier
J.H.J. Hendriks Reserve 2e Luitenant Commandant Verbindingsafdeling
A.J. Joosten Reserve officier van gezondheid te klasse Bataljonsarts
L. Bijl Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
1e Compagnie
H.H. Ruijters Reserve Kapitein Commandant
W.J. Keppel Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
J.R. van Weel Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
P.A. Lans Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
2e Compagnie
J.G. Knippenberg Reserve Kapitein Commandant
F.H. Robert Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
Scheepstra Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
Weysenfelt Sergeant-Majoor Sectiecommandant
3e Compagnie
W.A. Hulsman Reserve Kapitein Commandant
W.I. Keiser Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
W.A. van der Vet Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
Kooy Vaandrig Sectiecommandant
Heuzenveld Vaandrig Sectiecommandant
Mitrailleurcompagnie
H. Wiersma Kapitein Commandant

II-46 R.I.
Staf
J.M.J.H. Lucas Reserve Majoor Commandant
K. Visscher Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
1e Compagnie
C.W. van Woudenberg Reserve Kapitein Commandant
H. Zandbergen Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
G. Swiers Sergeant-Majoor Sectiecommandant
2e Compagnie
P. van Kleef Reserve Kapitein Commandant
P. Bestebreurtje Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
3e Compagnie
C.J.W. van Krevelen Reserve Kapitein Commandant
J. Barnhoorn Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
W. Brouwer Vaandrig Sectiecommandant
H.O.H. Crommelin Vaandrig Sectiecommandant
W. Lagendaal Sergeant Sectiecommandant
Mitrailleurcompagnie
G. Hettinga Reserve Kapitein Commandant

III-46 R.I.
Staf
J. Kruitbosch Reserve Majoor Commandant
Dr. W. Renout Reserve officier van gezondheid 2e klasse Bataljonsarts
1e Compagnie
D. Snater Reserve Kapitein Commandant
2e Compagnie
J.G. van Schalkwijk Reserve Kapitein Commandant
D.N. Grootes Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
3e Compagnie
G.J. Post Reserve Kapitein Commandant
J.G.H.G. Huyboom Reserve 2e Luitenant Sectiecommandant
Mitrailleurcompagnie
R. de Poel Reserve 1e Luitenant Commandant
A. A. H. Nocken Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant
G. Bakker Reserve 1e Luitenant Sectiecommandant

22e REGIMENT ARTILLERIE
Staf
Jhr. K.J. van den Brandeler Majoor Commandant
C.C.W. von Bergh Reserve Kapitein Vuurregelingsdienst
L.Th.J. van Eekelen Reserve 1e Luitenant Toegevoegd officier
J.G. Dricheemin Reserve 2e Luitenant Toegevoegd officier
Ds. J.C.A. van Loon Reserve veldprediker Geestelijke verzorging

I-22 R.A.
J. Roodenburg Reserve Majoor Commandant
W. A. van Wijlen Reserve Kapitein Commandant 1e Batterij
Mr. W.L. Blaise Reserve Kapitein Commandant 2e Batterij
A. Meyer Reserve Kapitein Commandant 3e Batterij

II-22 R.A.
Mr. J. Best Reserve Majoor Commandant
J.C.E. Haex 1e Luitenant Vuurregelingsdienst
T.A. van Zanten Cadet-vaandrig Verkenner
N. van der Vlugt Reserve 2e Luitenant Toegevoegd officier
H.F.A. Roodenburg Reserve Kapitein Commandant 1e Batterij
J.A.M. Prinz Reserve Kapitein Commandant 2e Batterij
J.P.M. Casie Reserve Kapitein Commandant 3e Batterij

III-19 R.A.
R.P. Wiersma Res Kapitein Commandant
Dr. J.W.L. Köhler Reserve 1e Luitenant Adjudant staf
R. van Leeuwen Reserve 1e Luitenant Vuurregelingsdienst staf
H. de Bruyn Reserve 1e Luitenant Verkenner staf
J.G. Eilers Reserve 1e Luitenant Verkenner staf
Dr. J.A. Heberle Reserve 1e Luitenant militaire administratie Verplegingsofficier
J.A. Landman Reserve Kapitein Commandant 1e Batterij
N.C. van Suylekom Reserve Kapitein Commandant 2e Batterij
J.R. Meulenhoff Reserve Kapitein Commandant 3e Batterij
Dr. J.C. Kruisheer ten Ham Reserve 1e Luitenant Commandant Munitiecolonne
ten Ham Kornet

5e SECTIE- IVe VERBANDPLAATSAFDELING
Y. Hettema Reserve officier van gezondheid 1e klasse Commandant
J.H. van Luyk Reserve officier-tandarts 2e klasse Tandarts
Jansen Apotheker Pharm.dienst
Wüst Majoor b.d. Commissaris Ned. Rode Kruis

SECTIE - I - VI AUTOBATALJON
J.A. Dekker Reserve 1e Luitenant motordienst Sectiecommandant

 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.52 MB)