Krantenartikel herdenking Ochten 1970

STAD EN STREEK - 14 MEI 1970

Ochten herdacht weer het 44ste Regiment

OCHTEN - Nog nooit is er zoveel belangstelling geweest als vorige week zaterdag het geval was bij de gehouden 25ste reünie van het 44e Regiment Infanterie, dat in de mobilisatiemaanden en in de meidagen van 1940 in Ochten was gelegerd.

Mr.dr. J. Hazenberg zei in zijn openingswoord, dat het de schuld van die mensen, die in de vooroorlogse jaren met een gebroken geweertje liepen, was geweest, dat het Nederlandse leger zo slecht bewapend was.

Hij was er trots op, dat zijn regiment één van de weinigen was dat de Duitsers tegengehouden had.
"En dan te bedenken, dat wij slechts de beschikking hadden over twee kistjes handgranaten", aldus deze oud (AR) burgemeester van Veenendaal.

Burgemeester J. A. Houtkoper van Ochten, die de oud-strijders een welkom toeriep, zei onder meer dat hij blij was dat deze militairen ontvangen konden worden in een gemeente, waar de bevrijding op uitbundige wijze was gevierd. Hij sprak er zijn verontwaardiging over uit, dat dit in Amsterdam niet het geval was, door het optreden van de jeugd aldaar. "Als het hier was gebeurd, dat er een nationale vlag verbrand was, dan weet ik zeker dat het voor de daders niet goed afgelopen zou zijn". De volgende spreker, de oud-onder-officier, de heer Kuyl, (zelf kaalhoofdig aan het worden) sprak eveneens zijn afschuw uit over de Amsterdamse langharigen.
Hierna gaf hij een overzicht van de activiteiten van het reünie-comité.
Voor de aanwezigen was het bijzonder plezierig, dat de zangvereniging Crescendo en het meisjeskoor "Crescendo" weer medewerking gaven aan deze reünie. De grote herdenkingsrede werd deze keer gehouden door de oud-verzetsman ds. Slomp, beter bekend als Frits de Zwerver. Na de pauze volgde de

herdenking van de gevallenen. Eerst werden de namen opgelezen, waarna twee minuten stilte in acht werd genomen.
Daarna ging het gezelschap, begeleid door de drumband Kunst en Vriendschap, naar het monument. Hier werd door de heer W. Hommerson "The last Post" geblazen. Kapitein J. Hazenberg legde hier een krans namens het regiment, de wethouders v.d. Hatert en Van Lent deden dit voor de gemeente. Terwijl de harmonie het Wilhelmus speelde, werd de nationale vlag weer in top gehesen.
Bij de terugkeer werden er door de heer J. Hazenberg woorden van dank gesproken tot alle medewerkers. Een bijzonder woord sprak hij tot de dirigent van de harmonie, de heer De Jong, die al 25 keer aan deze reünie had meegewerkt.
Zowel voor de dirigent van Kunst en Vriendschap als voor de heer de Jong was er een presentje. Of dit de laatste reünie zou zijn, werd bij de gehouden rondvraag niet duidelijk.
Bron: Stad en Streek van 14 mei 1970.
1365