Vergroting afbeelding

Nederlandse militairen tijdens oefening in de stelling - juli 1939

In eerste instantie bestond het vermoeden dat deze foto is gemaakt langs de Grift, nabij de boerderij Kruiponder. Bij nader inzien is dit zeer onwaarschijnlijk. De voormalige boerderij Kruiponder lag namelijk oost-west gesitueerd. De voorzijde van de boerderij keek uit pal west. De boerderij op deze foto echter, ligt zuid-noord gesitueerd met de voorzijde noord. Verder komt het uiterlijk van de boerderij ook niet overeen met andere foto's van Kruiponder. Van een gespiegelde afbeelding kan ook geen sprake zijn, dat zou onder meer betekenen dat alle geweerschutters op de foto linkshandig waren. De exacte lokatie is niet bekend, mogelijk is deze opname elders (meer noordelijk) in de Grebbelinie gemaakt.

Michiel Teunisse heeft geruime tijd onderzoek gedaan naar de exacte locatie van deze foto en kwam op 11 februari 2016 tot de conclusie dat de foto in Bourtange moet zijn gemaakt. Hieronder een korte samenvatting van deze speurtocht.

"Deze foto met een groepje soldaten achter een watertje staat in menig boek als zijnde militairen in een loopgraaf in de Grebbelinie nabij "Kruiponder". Soms staat er als bijschrift "achter het Valleikanaal" en ook de omgeving Veenendaal of Scherpenzeel wordt genoemd. Al lange tijd ben ik aan het speuren naar de werkelijk lokatie, hierbij geholpen door molenkenners, boerderijspecialisten, land- en tuinbouworganisatie, uniformkenners, vele oudheidkundige verenigingen nabij de voormalige linies, mijn schoonvader en zijn netwerk etc. Na een aantal maanden deductie vielen een aantal linies af en concentreerde het zoekgebied zich in Noord- en Oost-Nederland. Na een paar veldverkenningen en gesprekken met de zeer gastvrije lokale bevolking bleek de lokatie nog meer Noordelijker te liggen. Uiteindelijk kwam ik op krantenartikelen van rondreizende journalisten. Deze hadden in juli 1939 onder de enthousiaste leiding van Kapitein J.D.S. Paters van de Generale Staf een rondleiding gehad o.a. in de noordelijke provincies. De krantenartikelen die n.a.v. deze rondleiding verschenen (o.a. in de Harderwijker van 25 juli 1939) maakte mij in eerste instantie niet wijzer en toen kwam de eerste doorbraak, een molenkenner herkende op een andere foto een molen in Bourtange. Intussen had ik wat oudheidkundige verenigingen aangeschreven in genoemde regio en groot was mijn verbazing toen ik van Anneke en Jan Borg uit Bourtange een mail kreeg waarin zij schreven dat ze het huis op de foto herkende. Het huis op de foto (onlangs afgebrand) behoorde aan Mw. Coby Kuiper en zij woonde op het Jodenlaantje. De militairen op de foto staan met hun rug tegen wat nu de camping is en kijken op de Markebrug. Tijdens een veldonderzoek ter plaatse ontdekte ik ook nog de drie schuren, linksboven op de foto, twee staan er nog en van de derde zijn de fundamenten nog aanwezig." Bron: Facebook-pagina Michiel Teunisse.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Stellingen (109 afbeeldingen)