Vergroting afbeelding

Uitzicht op het Hoornwerk van de Grebbesluis - 15/16 mei 1940

Deze Duitse foto toont het Hoornwerk gezien vanaf de Grebbesluis. Linksonder het riviertje de Grebbe (of Grift). In het midden het witte huisje van de familie Van Dam dat indertijd pal aan de straatweg Rhenen - Wageningen lag. Direct links naast het woonhuis de Pag. kazemat (op de stafkaarten aangeduid met P.11) van Sergeant Van Drumpt (8e Compagnie Pag.) die de straatweg bestreek. De Pag. kazemat is vandaag de dag nog steeds zichtbaar in de bocht onderaan de Grebbeberg. Inmiddels geheel vrijstaand in een stuk weiland en dienst doende als onderkomen voor de aldaar gehuisveste dieren.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / Omgeving bij de Grebbesluis (109 afbeeldingen)