Vergroting afbeelding

Stenen muur langs kwekerij gelegen op de Grebbeberg - 1940

Foto van de muur op de Grebbeberg welke als afscherming diende van de kwekerij van familie De Ridder, woonachtig nabij de Grebbesluis onderaan de berg. Deze muur is thans nog (deels) op de berg aanwezig en wel in het bos aan de zuidkant van de doorgaande weg Rhenen - Wageningen.

Deze muur wordt o.a. genoemd in de verslagen van Sergeant D. Hulshof: "We hadden vanuit onze loopgraven een trap gemaakt naar een wandelpad (holle weg). Door dit wandelpad gingen wij naar de kweekerij van de Ridder, die door een muur was omgeven. Achter langs dezen muur kwamen wij bij koepels 5 en 6." en Korporaal P. Raats: "'s Morgens vroegen de jongens mij om eten en cigaretten te halen bij den sergeant Van Meeteren, die bij koepels 5 en 6 in een onderkomen zat. Ik ben daar heen gegaan achter langs den muur om de kweekerij van den Heer De Ridder.", beiden behorende tot de Mitrailleurcompagnie van I-8 R.I.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Omgeving bij de Grebbesluis (109 afbeeldingen)