Vergroting afbeelding

Achterzijde Pag. kazemat P.10, westelijk van de Grebbesluis - 15/16 mei 1940

Duitse foto van de achterzijde en tevens ingang van de Pag. kazemat P.10 die zich westelijk van de Grebbesluis bevond en de Grebbedijk bestreek. Het zandpad op de voorgrond loopt naar de straatweg Rhenen - Wageningen (op de achtergrond zichtbaar, evenals de Grebbesluis) en is er vandaag de dag nog steeds in de vorm van een fietspad onderlangs de Grebbeberg. Deze kazemat is na de oorlog nog lange tijd gebruikt als werkplaats om uiteindelijk 'onder de grond te worden gestopt'. De kazemat is er dus nog, alleen aan het oog onttrokken.

Op de foto lijkt de kazemat leeg, het stuk Pag. verdwenen. Dit zou een bevestiging kunnen zijn van het door Kapitein Bor (commandant 8e Compagnie Pag.) beschrevene: "De bezetting met de sergeant Geels(e) is gevangengenomen. Ze zijn gebruikt om een stuk pag. den berg op te trekken en later bij de stoplijn (bij het kerkhof) als dekking gebruikt, waarachter de Duitschers oprukten.". Sergeant Geels is gesneuveld. Sergeant Hulshof (M.C.-I-8 R.I.), Commandant van koepel 7 boven op de Grebbeberg maakt in zijn verslag melding van de gevangenname van de bezetting van de Pag. kazemat: "toen ik in de koepel het voorterrein bekeek, zaten vlak beneden me de Duitschers, de pag. was omsingeld en stond met de rug en met de handen in de hoogte naar ons toe.".

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Stellingen (109 afbeeldingen)