Vergroting afbeelding

Pag. kazemat P.10, westelijk van de Grebbesluis - 15/16 mei 1940

Deze Duitse foto toont de toegangspoort in de prikkeldraadafscherming aan de voorzijde van de Pag. kazemat P.10. Op de achtergrond het lage herkwerk langs het zandpad onderlangs de Grebbeberg. Daarachter de door Duits artillerievuur en brand verwoeste boerderijen en Hotel de Grebbe.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Stellingen (109 afbeeldingen)