Vergroting afbeelding

Omgeving Grebbesluis en Noordelijk gedeelte van het Hoornwerk - 14-16 mei 1940

De Friese ruiters markeren de opgang naar het Noordelijke gedeelte van het Hoornwerk (thans Weidijk) en werden tijdens de oorlogsdagen ingezet om deze toegangsweg af te sluiten. Op de achtergrond bij de bomenrij het riviertje de Grebbe/Grift en in het midden is de (witte) villa Grebbe-Oord te herkennen (na de oorlogsdagen werd hier het hotel De Grebbe voortgezet). Deze Duitse foto is gemaakt vanaf de doorgaande straatweg Rhenen-Wageningen die indertijd op dit punt wat Noordelijker lag. In de jaren '60 is de bocht bij de Grebbesluis vergroot en de weg verlegd.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (152 afbeeldingen)