Vergroting afbeelding

Duitse officieren bij kabelversperring Zuid van de straatweg

De straatweg ligt op de voorgrond. Rechts richting Rhenen, links richting Wageningen. Rechts nog een klein gedeelte te zien van de gracht voor het Zuidelijke gedeelte van het Hoornwerk gelegen tussen de straatweg en de dijk naar Wageningen. Tussen de drie grote ijzeren palen waren in de meidagen van '40 stalen kabels gespannen die het verkeer tegen moesten houden.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Het Hoornwerk: een verdedigingswerk waard om te verdedigen

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Straatweg Rhenen-Wageningen (16 afbeeldingen)