Vergroting afbeelding

Stellingen op het Hoornwerk voor de Grebbeberg - 1940

"Een loopgraafgedeelte, dat een voltreffer kreeg." Vermoedelijk een deel van de stelling van de 3e sectie van 2-I-8 R.I. (onder commando van Vaandrig De Ridder) gelegen in het Noordelijke gedeelte van het Hoornwerk. Rechts bij de bomen het riviertje De Grift (of Grebbe), op de achtergrond de Grebbesluis.

Bron: Boek De operatiën van het Veldleger en het Oostfront van de Vesting Holland Mei 1940 - Hoofddeel III / Deel 3 van de zgn. Groene Serie, SDU 1955.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Stellingen (109 afbeeldingen)