Vergroting afbeelding

Nederlandse militairen in een loopgraaf in aanleg, vermoedelijk van 3-I-8 R.I. - 1939-1940

Linksonder Geert Venema, geboren 1917 en destijds (1940) woonachtig te Oosterbeek, van wie zeker is dat hij heeft meegevochten in de Slag om de Grebbeberg. De loopgraaf zou, afgaande op de vegetatie (voor zover zichtbaar), heel goed een deel van de stoplijn kunnen zijn en dan zeer waarschijnlijk in het bos ten zuiden van de Grebbeweg. Niet uit te sluiten is dat deze militairen hebben behoord tot een van de secties van 3-I-8 R.I. Zij kregen op 12 en 13 mei 1940 de aanvallen te doorstaan van de SS-Standarte "Der F├╝hrer" en later die van IR 322. Geert Venema vertrok na de oorlog (1948) naar Curacao, om eerst veel later weer naar Nederland terug te keren. Hij overleed in 2002. Over zijn laatste dagen berichtte zijn dochter Catharina Venema ons vanuit Canada het volgende: "Hij is vijf jaar geleden overleden en tijdens zijn laatste dagen heeft hij weer de verschrikking van de oorlog moeten meemaken. Alles kwam terug, wat zo diep was weggestopt. Voor de familie maar ook voor de verpleegsters was het niet erg aangenaam om je vader onder het bed weg te halen omdat hij dacht weer in de loopgraven te zitten...".

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / Stellingen (109 afbeeldingen)