Vergroting afbeelding

Het noordelijke gedeelte van het Hoornwerk bezet door troepen van SSDF - 15 mei 1940

Manschappen behorende tot het SS Regiment "Der Führer" rusten uit op het Hoornwerkgedeelte direct ten noorden van de straatweg Rhenen - Wageningen. In de loopgraaf rechts een (Nederlands) infanterieschild zoals dat door geweerschutters werd gebruikt. Geheel rechts is de kazemat S13 zichtbaar. Wat deze foto duidelijk toont is dat direct ten oosten van dit Hoornwerkgedeelte een boomgaard lag die het Nederlandse zicht én schootsveld ernstig belemmerde.

Duitse opname met opschrift: Grebbe-Befestigung - Laufgraben in Erdbefestigung rechts der Strasse Wageningen - Grebbe am 15.5.1940.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)