Vergroting afbeelding

Duitse troepen bezoeken het Hoornwerk voor de Grebbeberg - voorjaar 1941

Op deze foto, gemaakt in het voorjaar van 1941, is in het midden duidelijk herkenbaar de zandafgraving. Links loopt de dijk richting Wageningen, rechts op de achtergrond de Grebbesluis. Naast de helm van de soldaat helemaal rechts vooraan is de pag.-kazemat zichtbaar die in de meidagen van 1940 de dijk bestreek. Deze kazemat deed na de oorlog lange tijd dienst als werkschuur en ligt vandaag de dag onder de grond begraven.


Bron: Stichting Hart voor Kamp Amersfoort

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Omgeving bij de Grebbesluis (109 afbeeldingen)