Vergroting afbeelding

Duitse militair inspecteert een Nederlands stuk pantserafweergeschut - 14-18 mei 1940

Dit stuk pantserafweergeschut (PAG) stond tijdens de oorlogsdagen opgesteld in de erachter gelegen kazemat P.10 nabij de Grebbesluis en bestreek van daaruit de Grebbedijk. De bezetting van deze kazemat bestond uit de stukscommandant dienstplichtig sergeant Hendrik Albertus Geels en bedieningsmanschappen, allen behorende tot de 2e sectie van de 8e Compagnie Pag. Zowel Geels als de bediening van het stuk werden bij de Duitse aanval kort na het middaguur op 12 mei 1940 uit de kazemat gedwongen. Volgens ooggetuigen verlieten allen de kazemat levend. Vervolgens werden zij gedwongen Duits geschut de berg op te trekken, de Holle Weg omhoog. Sergeant Geels en zijn gehele stuksbemanning zijn bij die handelingen gesneuveld en later teruggevonden langs de Grebbeweg tussen het kerkhof en de stoplijn.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Stellingen (109 afbeeldingen)