Vergroting afbeelding

Kolonel W.F. Hennink, oud-commandant van het 8e Regiment Infanterie - 1946-1948

Luitenant-kolonel Willem Frederik Hennink voerde in mei 1940 het commando over het 8e Regiment Infanterie op de Grebbeberg. Op 9 mei 1946 volgde zijn benoeming tot Ridder der 4de klasse van de Militaire Willems-Orde. Kort daarop volgde eervol ontslag uit de militaire dienst. Op 8 juni 1948 overleed Hennink op 62-jarige leeftijd. Op zijn uitdrukkelijk verzoek werd hij op het Militaire Ereveld Grebbeberg begraven, temidden van de gevallenen tijdens de Slag om de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Aan die wens werd onder zeer grote belangstelling op 12 juni 1948 gehoor gegeven.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Dagboek van een dienstplichtig motorordonnans van Staf 8 R.I.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / Staf 8 R.I. (16 afbeeldingen)