Vergroting afbeelding

Bij het bataljonsbureau van I-24 R.I. aan de Kerkstraat te Puiflijk - 1939-1940

V.l.n.r.:
- L. Questroo (sergeant, commandant gevechtstrein, Staf I-24 R.I.)
- Dr. W. Steensma (reserve-officier van gezondheid 2e klasse, Staf I-24 R.I.)
- L. Beekes (reserve-eerste luitenant, gasofficier Staf I-24 R.I.)
- N.W. Lingen (reserve-eerste luitenant, adjudant bataljonscommandant, Staf I-24 R.I.)
- onbekend

Dr. W. Steensma is later vervangen door J. v.d. Koppel.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Verslag bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 24e Regiment Infanterie (147 afbeeldingen)