Vergroting afbeelding

Officieren van I-24 R.I. in de refter van het klooster te Puiflijk - 1939-1940

V.l.n.r.:
- Dr. M.G.J. Beets (Reserve-tweede luitenant, sectiecommandant 1e sectie 3-I-24 R.I.)
- J.C.E.M. Dellenbag (Reserve-eerste luitenant, toegevoegd officier aan Staf 24 R.I.)
- J.J. van Heyst (Reserve-kapitein, compagniescommandant 2-I-24 R.I.)
- onbekend (gast van ander bataljon)
- N.W. Lingen (Reserve-eerste luitenant, adjudant bataljonscommandant, Staf I-24 R.I.)
- F. Hoogewerff (Reserve-eerste luitenant, sectiecommandant 1e sectie 2-I-24 R.I.)

Foto behorende bij het verslag bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I. gedurende de oorlog van 10 t/m 14 mei 1940 door N.W. Lingen.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Ferdinand Hoogewerff
» Verslag bataljonsbewegingen en -verrichtingen I-24 R.I.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 24e Regiment Infanterie (147 afbeeldingen)